Giao dịch GOLD với FxPro

Swap-Mua: -6.85

Swap-Bán: -1.41

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2017 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Điều kiện giao dịch

 MT4MT5cTraderFxPro Markets
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng0.50%
(Thêm thông tin)
0.50%
(Thêm thông tin)
0.50%
Dynamic leverage applies. Please refer to the symbol specifications on your trading platform
0.50%
Dynamic leverage applies. Please refer to the symbol specifications on your trading platform
Giá trị bằng 1 PIP trên 1 lot tính bằng USD giao dịch1 USD1 USD1 USD1 USD
Tính toán biên đã sử dụng1 Lot USD = 0.005 * (size of 1 lot) * (Gold market price)1 Lot USD = 0.005 * (size of 1 lot) * (Gold market price)1 Lot USD = 0.01 * (size of 1 lot) * (Gold market price)1 Lot USD = 0.01 * (size of 1 lot) * (Gold market price)
Hoa hồng--$45 per million dollars traded-
Cỡ giao dịch nhỏ nhất0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng0.01 lot
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa*0N/A00
Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) Sunday 11:00 PM - Friday 10:00 PM

(Closes daily between 10:00 PM - 11:00 PM UK time)

* Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%
 

Trade Gold with FxPro

Precious metals are some of the most valuable commodities in the world and there are excellent opportunities to trade gold on the markets here at FxPro. With gold often viewed as a safe haven for investors, gold trading is a popular option during times of economic uncertainty but also a good way to diversify investment portfolios. Whether the currency markets are experiencing a high level of volatility or not, it is easy to begin trading gold with FxPro.

You can trade gold instantly on our MT4, MT5, cTrader and FxPro Markets platforms. The above chart shows live buying and selling prices, along with the precious metal’s value, historical performance and volatility. This information can be used to make informed decisions when buying or selling gold. You may also open a free demo account to practice before you trade gold on the real markets.

If you’re interested in diversifying your portfolio, then start trading gold by contacting FxPro today.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP