Giao dịch GBPUSD với FxPro

Swap-Mua: -6.01 điểm

Swap-Bán: -0.83 điểm

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2017 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Lệnh thực thi tức thời
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Tối thiểu: 0.9
Trung Bình : 2.0
MetaTrader 4
Fixed spreads

Xem thông tin bên dưới

 

Lệnh thực thi thị trường
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Tối thiểu: 0.9
Trung Bình : 1.8
MetaTrader 5
Floating spreads
Tối thiểu: 0.9
Trung Bình : 2.0
FxPro Markets
Floating spreads
Trung Bình : 1.8
cTrader
Spread chênh lệch+0.45$per10k
Tối thiểu: 0
Trung Bình : 0.7
 

Điều kiện giao dịch

MT4 / MT5 Cấp Giới hạn và Dừng0.00010
cTrader Cấp Giới hạn và Dừng0
Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar1000 X GBPUSD Rate
Cỡ giao dịch nhỏ nhất0.01 lot
MT4 / MT5 Kích cỡ 1 lot100000 GBP
Giá trị bằng 1 PIP trên 1 lot tính bằng USD giao dịch10 USD
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng0.01 lot
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa*0
Fixed spreads 08:00 am - 08:00 pm (Giờ của Anh Quốc)1,8
Fixed spreads 08:00 pm - 08:00 am (Giờ của Anh Quốc)2,1
Fixed spreads 10:15 pm - 11:50 pm (Giờ của Anh Quốc)3,0
Điều kiện thị trường bất thường với spread cố định **3,5

Market execution
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Minimum: 15USD
Average: 32USD
MetaTrader 5
Floating spreads
Minimum: 15USD
Average: 32USD
FxPro Markets
Floating spreads
Minimum: 15USD
Average: 32USD
cTrader
Floating Spreads
Minimum: 15USD
Average: 32USD

Trading Conditions

MT4 / MT5 Limit and Stop Level:15USD
cTrader Limit and Stop Level:0
Swaps (Long& Short) per Annum:-20.00%
Minimum contract size:0.01 lot
MT4 / MT5 1 lot size:1 BTC
1 PIP value per 1 lot in USD:0.01 USD
Minimum step for increasing contract size:0.01 lot
Margin requirements to open a lock position*:0
Leverage1:<15 lots at 1:20
>15 lots at 1:10
Max Exposure:150k USD
Execution Mode:Market (irrelevant of platform or Account type)
Trading Hours:24/5

1: Available to clients of FxPro UK Limited and FxPro Global Markets Limited.

Bitcoin CFDs are currently not available to clients of FxPro Financial Services Ltd and FxPro Global Markets MENA Ltd.

Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) 10:00 PM Sunday - 10:00 PM Friday

* - Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

** Điều kiện thị trường bất thường được quy định trong mục 6.12 của bản "Chính sách thực thi lệnh".

Đối với USDCNH Khối lượng Tối đa mỗi phiếu là 10 lot. Fixed spreads shall only apply for ‘Instant Orders;’ all other order types shall be subject to the Order Execution Policy.
Mức chênh lệch trên có thể áp dụng trong các điều kiện giao dịch ngoại hối thông thường. FxPro có quyền điều chỉnh mức chênh lệch trên theo các điều kiện thị trường theo 'Điều khoản và Điều kiện của Doanh nghiệp'.
 

The GBP/USD currency combination is one of the oldest and most widely traded pairings in the world. One of the ‘four majors’, it has a long history of popularity. It is commonly termed ‘The Cable’, in reference to the transatlantic communication cable that once transmitted currency prices between these two globally important economies. The pairing remains a favourite of traders today, taking its place in the portfolios of everybody from the most novice investor to the most experienced. Its prevalence and the abundance of available information make it an ideal choice for all, from beginners through to professional investors.

To add this combination to your portfolio, simply contact FxPro today.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP