Giao dịch US Light, Sweet Crude Oil (#US_Oil) với FxPro

Swap-Mua: -1.02

Swap-Bán: 0.58

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2017 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

Giao dịch CFD trên các chỉ số tương lai #US_Oil với FxPro.

FxPro cung cấp CFD tương lai trên US Light, Sweet Crude Oil # DJ30 cũng như các chỉ số khác, hàng hóa nông nghiệp và năng lượng. Tất cả đều có thể giao dịch trên cả hai nền FxPro MT4 và FxPro MT5. Bạn có thể giao dịch CFD tương lai với khả năng khớp lệnh Ngay lập tức hoặc Khớp lệnh Thị trường với mức chênh lệch cố định hoặc biến đổi, tùy vào loại tài khoản. FxPro cung cấp mức giá cả cạnh tranh trên tất cả các hợp đồng tương lai, với mức chênh lệch 0,15 trên các công cụ cụ thể. CFD tương lai cũng không có hoa hồng, khiến cho hình thức này là phương thức đầu tư hiệu quả về mặt chi phí.

Nếu bạn có thắc mắc về giao dịch Chỉ số US Light, Sweet Crude Oil hoặc bất kỳ giao dịch tương lai nào khác, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi.

 

Light, Sweet Crude Oil Futures Calendar

MonthTickerStart TradingOnly for ClosingForced closing of all open
positions (expiration date)
October 2017#US_Oil_V718/08/201718/09/201720/09/2017
November 2017#US_Oil_X718/09/201718/10/201720/10/2017
December 2017#US_Oil_Z718/10/201716/11/201720/11/2017
January 2018#US_Oil_F816/11/201715/12/201719/12/2017
February 2018#US_Oil_G815/12/201718/01/201822/01/2018
March 2018#US_Oil_H818/01/201816/02/201820/02/2018
April 2018#US_Oil_J816/02/201816/03/201820/03/2018
May 2018#US_Oil_K816/03/201818/04/201820/04/2018
June 2018#US_Oil_M818/04/201818/05/201822/05/2018
July 2018#US_Oil_N818/05/201818/06/201820/06/2018
August 2018#US_Oil_Q818/06/201818/07/201820/07/2018
September 2018#US_Oil_U818/07/201817/08/201821/08/2018
October 2018#US_Oil_V817/08/201818/09/201820/09/2018
November 2018#US_Oil_X818/09/201818/10/201822/10/2018
December 2018#US_Oil_Z818/10/201815/11/201819/11/2018
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu0.01
Kích cỡ 1 lot1,000 Barrels
Giá trị 1 tick10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu0.03
Spread Average0.031
Đòn bẩyThêm thông tin
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa*0
Cấp Giới hạn và Dừngspread
 
Trading time (UK Time) Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 07:30 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP