Giao dịch UK Brent Oil (#UK_Oil) với FxPro

Swap-Mua: -1.84

Swap-Bán: -1.14

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2017 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

Brent Crude Oil is the benchmark for oil prices in the EMEA region, with Brent used for production of gasoline, kerosene and diesel.

 

Brent Crude Oil Futures Calendar

MonthTickerStart TradingOnly for ClosingForced closing of all open positions (expiration date)
October 2017#UK_Oil_V727/07/201729/08/201731/08/2017
November 2017#UK_Oil_X729/08/201727/09/201729/09/2017
December 2017#UK_Oil_Z727/09/201727/10/201731/10/2017
January 2018#UK_Oil_F827/10/201728/11/201730/11/2017
February 2018#UK_Oil_G828/11/201722/12/201728/12/2017
March 2018#UK_Oil_H822/12/201729/01/201831/01/2018
April 2018#UK_Oil_J829/01/201826/02/201828/02/2018
May 2018#UK_Oil_K826/02/201827/03/201829/03/2018
June 2018#UK_Oil_M827/03/201826/04/201830/04/2018
July 2018#UK_Oil_N826/04/201829/05/201831/05/2018
August 2018#UK_Oil_Q829/05/201827/06/201829/06/2018
September 2018#UK_Oil_U827/06/201827/07/201831/07/2018
October 2018#UK_Oil_V827/07/201829/08/201831/08/2018
November 2018#UK_Oil_X829/08/201826/09/201828/09/2018
December 2018#UK_Oil_Z826/09/201829/10/201831/10/2018
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu0.01
Kích cỡ 1 lot1,000 Barrels
Giá trị 1 tick10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu0.03
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot1.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa*0
Cấp Giới hạn và Dừngspread
 
Trading time (UK time) Monday - Friday: 01:00 AM - 11:00 PM
Closes daily between (11:00 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 07:30 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP