Giao dịch S&P500 Index Futures (#S&P500) với FxPro

Swap-Mua: -2.76 điểm

Swap-Bán: -2.29 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2017 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The S&P 500 Index is a market capitalisation-weighted index, comprising 500 American companies from various sectors which represent over 70% of the overall market capitalisation of the U.S. stock market.

 

E-mini S&P 500 Futures Calendar - 3rd Friday of each maturity month.

MonthTicker in MetatraderStart Trading dateStart trading only for closing open positionsForced closing of all open positions (expiration date)
December 2017#S&P500_Z713/09/201713/12/201715/12/2017
March 2018#S&P500_H813/12/201714/03/201816/03/2018
June 2018#S&P500_M814/03/201813/06/201815/06/2018
September 2018#S&P500_U813/06/201819/09/201821/09/2018
December 2018#S&P500_Z819/09/201819/12/201821/12/2018
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu0.25
Kích cỡ 1 lotUS$50 x S & P 500
Giá trị 1 tick12.5 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu0.50
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa*0
Cấp Giới hạn và Dừng1.00
 
Trading time (UK Time) Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 PM - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 02:30 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP