Giao dịch

China A50 Spot Index

(#ChinaA50) với FxPro

Swap-Mua: -1.705 USD

Swap-Bán: 0.090 USD

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Spread chênh lệch MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2017 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The China A50 Index is a free-float adjusted benchmark index composed of the largest 50 A-Shares traded on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. A-Shares are shares that are generally only available for investors who are citizens of mainland China. However, certain limited foreign investment is permitted under the Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) regulatory framework.

 

Điều kiện giao dịch

MT4, MT5 Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng (Đòn bẩy)2.00% (1:50)
more info
cTrader, FxPro Markets Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng (Đòn bẩy)2.00% (1:50)
Cỡ giao dịch nhỏ nhất1.0 Index
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng1.0 Index
Giá trị trên 1 điểm Index1 USD
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa*0
Nhỏ nhất Spread10.00
Trung Bình Spread30.13
Cấp Giới hạn và Dừngspread
 
Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) Monday - Friday : 02:30 AM - 08:00 AM
(Closes daily between 04:30 AM - 06:00 AM & 08:00 AM - 02:30 AM UK Time)

* Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

 

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP