Sản phẩm và Chênh lệch


Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Băng điện báoMô tảKích cỡ 1 lotTỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot *Chênh lệch tối thiểuNền tảng
WTISpot US WTI Oil1,000 Barrels1.00%0.03
BRENTSpot UK Brent Oil1,000 Barrels1.00%0.05
NAT.GASSpot Natural Gas10,000 MMBtu1.00%0.004

* Hãy lưu ý rằng những sản phẩm trên đây đều có Đòn bảy linh động. Xem tại đây để có thêm thông tin

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.

UP