Sản phẩm và Chênh lệch

Những mã Cổ phiếu mà chúng tôi cung cấp ngày một tăng lên và điều kiện giao dịch cũng được cải thiện hơn. Hiện nay bạn có thể giao dịch hơn 150 mã từ Mỹ, Anh, Pháp và Đức mà không hề phải chi trả hoa hồng.

Mỗi mã có thể đặt tối thiểu 10 cổ phiếu trên lần giao dịch. Hãy lưu ý rằng khối lượng tối đa là 1.000 cổ phiếu cũng được áp dụng cho mọi cổ phiếu, trong khi khối lượng giao dịch tối đa của tất cả các cổ phiếu cho mỗi tài khoản cũng được quy định. Hãy kiểm tra phần thông tin cụ thể cho mỗi mã dưới đây.

Cổ phiếu của chúng tôi phản ánh những hoạt động của doanh nghiệp, và bạn sẽ được cộng thêm cổ tức nếu nếu có lệnh mua và bị trừ cổ trức nếu có lệnh bán. Yêu cầu quỹ có thể tăng lên từ 5 ngày trước đó, và giữ nguyên cho đến khi doanh nghiệp có quyết định điều chỉnh. Khối lượng giao dịch và số cổ phiếu tối đa được giữ trong thời gian đó có thể sẽ có thay đổi. FxPro sẽ cố gắng thông báo về những thay đổi này. Những lệnh đã mở sẵn thì không bị ảnh hưởng. Để biết thông tin chi tiết hơn về những hoạt động của công ty chúng tôi vui lòng truy cập.

Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Băng điện báo Mô tả Chênh lệch tối thiểu Spread Average Nền tảng
#Alcoa Alcoa Corp 0.10 0.206 Xem chi tiết
#AmericanEx American Express 0.15 0.263 Xem chi tiết
#Boeing Boeing Company 0.40 0.570 Xem chi tiết
#Citigroup Citigroup Inc 0.15 0.289 Xem chi tiết
#Caterpilar Caterpillar 0.25 0.361 Xem chi tiết
#Disney Disney 0.35 0.542 Xem chi tiết
#AIG AIG 0.15 0.253 Xem chi tiết
#GenElec General Electric Corp 0.12 0.182 Xem chi tiết
#HomeDepot Home Depot Inc 0.15 0.294 Xem chi tiết
#Honeywell Honeywell Corp 0.15 0.257 Xem chi tiết
#IBM IBM 0.20 0.329 Xem chi tiết
#Verizon Verizon Inc 0.08 0.130 Xem chi tiết
#Intel Intel Corp 0.05 0.093 Xem chi tiết
#J&J Johnson & Johnson 0.20 0.288 Xem chi tiết
#JPMorgan JP Morgan 0.20 0.267 Xem chi tiết
#CocaCola Coca Cola 0.08 0.108 Xem chi tiết
#McDonalds McDonalds 0.20 0.261 Xem chi tiết
#3M 3M 0.35 0.504 Xem chi tiết
#AltriaGrp Altria Group 0.15 0.252 Xem chi tiết
#MerkCo Merk Co 0.10 0.153 Xem chi tiết
#Microsoft Microsoft 0.15 0.212 Xem chi tiết
#P&G Procter & Gamble 0.15 0.225 Xem chi tiết
#AT&T AT&T 0.08 0.150 Xem chi tiết
#Pfizer Pfizer Inc 0.05 0.089 Xem chi tiết
#UnitedTech United Technologies Corp 0.15 0.290 Xem chi tiết
#Walmart Walmart 0.15 0.194 Xem chi tiết
#ExxonMobil Exxon Mobil Corp 0.10 0.189 Xem chi tiết
#Apple Apple Inc 0.40 0.690 Xem chi tiết
#Adobe Adobe Inc 0.25 0.364 Xem chi tiết
#Amazon Amazon 1.15 1.820 Xem chi tiết
#Ab&Fitch Abercrombie & Fitch 0.03 0.070 Xem chi tiết
#Alibaba Alibaba 0.30 0.456 Xem chi tiết
#BofAmerica Bank of America 0.03 0.048 Xem chi tiết
#Baidu Baidu 0.35 0.492 Xem chi tiết
#BristlMyer Bristol Myers Squibb 0.12 0.173 Xem chi tiết
#ChinaMobil China Mobile 0.10 0.155 Xem chi tiết
#Comcast Comcast 0.05 0.090 Xem chi tiết
#ConPhillip Conocco Phillips 0.05 0.093 Xem chi tiết
#Costco Costco Corp 0.25 0.371 Xem chi tiết
#Cisco Cisco Inc 0.10 0.138 Xem chi tiết
#Chevron Chevron 0.20 0.277 Xem chi tiết
#E.bay Ebay 0.08 0.133 Xem chi tiết
#Ford Ford 0.03 0.052 Xem chi tiết
#Facebook Facebook 0.45 0.622 Xem chi tiết
#FedEx FedEx 0.45 0.673 Xem chi tiết
#GenMotors General Motors 0.15 0.248 Xem chi tiết
#Google Google 1.10 1.463 Xem chi tiết
#Groupon Groupon 0.03 0.053 Xem chi tiết
#GoldmSachs Goldman Sachs 0.35 0.532 Xem chi tiết
#Haliburton Halliburton 0.15 0.290 Xem chi tiết
#HarleyDav Harley Davidson 0.10 0.163 Xem chi tiết
#KraftHeinz Kraft 0.20 0.250 Xem chi tiết
#L.V.Sands Las Vegas Sands 0.15 0.204 Xem chi tiết
#Mastercard MasterCard 0.20 0.302 Xem chi tiết
#MoodysCorp Moodys Corp 0.25 0.349 Xem chi tiết
#MGMResorts  MGM Resorts Itl. 0.05 0.088 Xem chi tiết
#Motorola Motorola 0.15 0.189 Xem chi tiết
#M.Stanley MORGAN STANLEY 0.12 0.187 Xem chi tiết
#NewsCorp News Corp 0.03 0.057 Xem chi tiết
#Netflix Netflix Inc 0.40 0.534 Xem chi tiết
#Nike Nike Inc 0.10 0.190 Xem chi tiết
#Nvidia NVidia Corp. 0.35 0.423 Xem chi tiết
#Novartis Novartis 0.15 0.240 Xem chi tiết
#Oracle Oracle Corp 0.05 0.097 Xem chi tiết
#PetroleoBr Petroleo Brasileiro Petrobras 0.05 0.079 Xem chi tiết
#Pepsico Pepsico 0.15 0.283 Xem chi tiết
#PhilMorris Philip Morris International Inc. 0.15 0.241 Xem chi tiết
#Qualcomm Qualcomm Inc 0.15 0.237 Xem chi tiết
#RalpLauren Ralph Lauren 0.15 0.234 Xem chi tiết
#Sprint Sprint Nextel 0.03 0.050 Xem chi tiết
#Starbucks STARBUCKS CORP 0.12 0.186 Xem chi tiết
#Schwabb CHARLES SCHWAB 0.07 0.110 Xem chi tiết
#ShakeShack Shake Shack 0.07 0.106 Xem chi tiết
#Sony Sony 0.04 0.075 Xem chi tiết
#Symantec Symantec Corporation 0.05 0.089 Xem chi tiết
#Tiffanys Tiffany & Co. 0.20 0.295 Xem chi tiết
#Toyota Toyota Motors 0.20 0.328 Xem chi tiết
#TrpAdvisor TripAdvisor Inc. 0.10 0.136 Xem chi tiết
#Travelers The Travelers Companies Inc. 0.20 0.315 Xem chi tiết
#TeslaMotor TESLA MOTORS INC 0.75 1.035 Xem chi tiết
#Twitter TWITTER 0.15 0.249 Xem chi tiết
#TimeWarner TIME WARNER 0.20 0.264 Xem chi tiết
#U.P.S UNITED PARCEL 0.15 0.291 Xem chi tiết
#Visa VISA INC 0.15 0.236 Xem chi tiết
#Vale VALE 0.03 0.049 Xem chi tiết
#WellFargo WELLS FARGO 0.05 0.088 Xem chi tiết
#WestUnion Western Union Co. 0.03 0.054 Xem chi tiết
#Yelp Yelp Inc 0.05 0.103 Xem chi tiết
#Yandex Yandex 0.04 0.079 Xem chi tiết
#Zynga ZYNGA 0.03 0.057 Xem chi tiết
#Mondelez Mondelez International, Inc. 0.05 0.092 Xem chi tiết
#Ferrari Ferrari 0.25 0.355 Xem chi tiết
#YumFoods YUM! Brands INC 0.15 0.221 Xem chi tiết
#HPackard Hewlett-Packard Co 0.04 0.073 Xem chi tiết
#21stFOX TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 0.15 0.209 Xem chi tiết
#Colg-Palm COLGATE-PALMOLIVE CO 0.20 0.294 Xem chi tiết
Băng điện báo Mô tả Chênh lệch tối thiểu Spread Average Nền tảng
#Aviva Aviva 0.015 0.0195 Xem chi tiết
#Barclays Barclays PLC 0.0085 0.0159 Xem chi tiết
#BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS 0.0220 0.0276 Xem chi tiết
#B.P. British Petroleum 0.0085 0.0154 Xem chi tiết
#BTelecom BT GROUP 0.007 0.0110 Xem chi tiết
#HSBC HSBC HOLDINGS 0.004 0.0077 Xem chi tiết
#LloydsTSB LLOYDS BANKING GRP 0.0012 0.00205 Xem chi tiết
#Tesco TESCO 0.0045 0.0062 Xem chi tiết
#Vodafone VODAFONE 0.0100 0.0157 Xem chi tiết
#3I 3I 0.025 0.0303 Xem chi tiết
#BAESystems BAE SYSTEMS 0.009 0.0172 Xem chi tiết
#Burberry BURBERRY 0.035 0.0506 Xem chi tiết
#Easyjet EasyJet airline company 0.02 0.056 Xem chi tiết
#GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE 0.020 0.0273 Xem chi tiết
#Ladbrokes LADBROKES 0.04 0.073 Xem chi tiết
#LondonExch LONDON STOCK EXCHANGE 0.020 0.045 Xem chi tiết
#ManGroup MAN GROUP 0.009 0.0142 Xem chi tiết
#Next NEXT 0.009 0.0123 Xem chi tiết
#Prudential PRUDENTIAL 0.04 0.077 Xem chi tiết
#RollsRoyce ROLLS-ROYCE 0.03 0.047 Xem chi tiết
#R.B.S ROYAL BANK OF SCOTLAND 0.005 0.0088 Xem chi tiết
#Sainsburys SAINSBURY 0.004 0.0076 Xem chi tiết
#StdCharter STANDARD CHARTERED 0.012 0.0184 Xem chi tiết
#StanLife STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 0.015 0.0223 Xem chi tiết
#SportDirct SPORTS DIRECT 0.020 0.0251 Xem chi tiết
#RioTinto Rio Tinto 0.021 0.0310 Xem chi tiết
#Glencore Glencore 0.0040 0.00623 Xem chi tiết
#Shell Royal Dutch Shell Class B 0.020 0.0294 Xem chi tiết
#Billiton BHP BILLITON PLC 0.040 0.0545 Xem chi tiết
#Unilever UNILEVER PLC 0.055 0.0956 Xem chi tiết
Băng điện báo Mô tả Chênh lệch tối thiểu Spread Average Nền tảng
#Total Total 0.07 0.104 Xem chi tiết
#LOreal L'Oreal 0.15 0.239 Xem chi tiết
#LouVuitton LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.25 0.382 Xem chi tiết
#BNPParibas BNP Paribas 0.08 0.137 Xem chi tiết
#A.X.A Axa 0.05 0.084 Xem chi tiết
#SocGeneral Societe Generale 0.07 0.112 Xem chi tiết
#Vivendi VIVENDI 0.04 0.065 Xem chi tiết
#Peugeot Peugeot 0.05 0.083 Xem chi tiết
#Airfrance AirFrance 0.05 0.108 Xem chi tiết
#AirbusGr AIRBUS SE 0.20 0.281 Xem chi tiết
#Carrefour CARREFOUR SA 0.05 0.096 Xem chi tiết
#CrAgricole CREDIT AGRICOLE SA 0.50 0.101 Xem chi tiết
#Danone DANONE 0.15 0.199 Xem chi tiết
#Orange ORANGE 0.03 0.077 Xem chi tiết
#Renault RENAULT SA 0.12 0.206 Xem chi tiết
Băng điện báo Mô tả Chênh lệch tối thiểu Spread Average Nền tảng
#Adidas Adidas 0.25 0.369 Xem chi tiết
#Allianz Allianz SE 0.20 0.293 Xem chi tiết
#BASFN BASF N 0.20 0.278 Xem chi tiết
#Bayer Bayer AG NA 0.12 0.188 Xem chi tiết
#B.M.W BMW AG 0.25 0.310 Xem chi tiết
#Commerzbnk COMMERZBANK AG 0.04 0.064 Xem chi tiết
#Daimler Daimler AG 0.10 0.144 Xem chi tiết
#DeutscBank DEUTSCHE BANK AG 0.05 0.084 Xem chi tiết
#DeutscPost DEUTSCHE POST AG 0.05 0.091 Xem chi tiết
#Lufthansa DT LUFTHANSA AG 0.04 0.064 Xem chi tiết
#PUMA PUMA AG 3.50 9.028 Xem chi tiết
#S.A.P SAP SE 0.12 0.197 Xem chi tiết
#Siemens Siemens AG 0.20 0.264 Xem chi tiết
#E.ON E.ON SE NA 0.03 0.045 Xem chi tiết
#Volkswagen Volkswagen AG VZO 0.25 0.391 Xem chi tiết

Spread trung bình được phản ánh trong khoảng thời gian 08:00 – 21:00 ( giờ GMT ) trong tháng 9 Năm 2017. Mặc dù FxPro cố gắng cung cấp Spread cạnh tranh hầu hết trong các giờ giao dịch nhưng khách hàng nên lưu ý những thay đổi trong các điều kiện thị trường biến động mạnh. Khách hàng có thể kiểm tra các thông tin tài chính và lịch kinh tế ở trên có thể hảnh hưởng đến sự co giãn của spread, cũng như các trường hợp tương tự.

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.

MT4 Máy tính

MT4 Di động

So sánh các Nền tảng

 

Tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất của ngành và trải nghiệm nền tảng với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Giám sát thị trường và theo dõi các vị thế mở của bạn khi đang di chuyển với MT4 Di động cho Android và iOS.

Xem so sánh của hai nền tảng chính của chúng tôi bằng cách truy cập trang so sánh các nền tảng.

 
UP