Hoạt động doanh nghiệp

Mức margin yêu cầu đối với cổ phiếu, trong trường hợp báo cáo trả cổ tức và/hoặc sự kiện của doanh nghiệp (gọi chung là Hoạt động doanh nghiệp) sắp diễn ra, có thể tăng tối đa 5 lần so với mức bình thường, 5 ngày làm việc trước khi sự kiện doanh nghiệp diễn ra, và có thể duy trì sau sự kiện dựa trên sự cẩn trọng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

Cổ tức

 • FxPro có quyền tăng yêu cầu ký quỹ trước khi phát hành cổ tức.
 • Vị trí MUA – Khách hàng đang nắm giữ các vị trí mua trong ngày thông báo phát hành cổ tức sẽ được nhận cổ tức với hình thức tiền mặt (FxPro sẽ ghi có số tiền cổ tức được nhận vào tài khoản giao dịch).
 • Vị trí BÁN – Khách hàng đang nắm giữ vị trí bán trong ngày thông báo phát hành cổ tức sẽ phải trả số tiền cổ tức với hình thức tiền mặt (FxPro sẽ trừ số tiền cổ tức từ tài khoản giao dịch)
Lưu ý: Cổ tức có thể được trả bằng hình thức cổ phiếu, mức cổ tức được tính toán bằng cách sử dụng giá cổ phiếu để quyết định số tiền sẽ thanh toán (xem phần điều chỉnh phân đoạn cổ phiếu).

Điều chỉnh phân đoạn cổ phiếu

Trong trường hợp hoạt động doanh nghiệp dẫn tới việc phải chia phân đoạn cổ phiếu, các phần phân đoạn cổ phiếu có thể được thanh toán bằng tiền mặt cùng với việc giữ các vị trí giao dịch cổ phiếu không chia phân đoạn. Giá trị thanh toán sẽ bằng phân đoạn cổ phiếu nhân với giá đóng cửa tại phiên giao dịch cuối cùng trước ngày phát hành cổ tức.

Chia tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu bình thường

Vì không có ảnh hường về vốn thị trường của công ty do vậy hoạt động này chỉ phản ảnh sự thay đổi trên vị trí giao dịch cổ phiếu hiện tại của khách hàng sử dụng các tỷ lệ chia tách được công bố.

Ví dụ:
 • Khách hàng đã mua 100 cổ phiếu của AAPL tại $ 400, giá giao dịch hiện hành ở mức $500. AAPL công bố 2 cho 1 chia tách cổ phiếu - tức là 1 cổ phiếu tách làm 2
 • Vị trí giao dịch 100 cổ phiếu của khách hàng được đóng
 • 2 vị trí mới được mở trên tài khoản khách hàng, 50 cổ phiếu cho mỗi vị trí tạimức $ 200, mức giá thị trường mới là 250 $
 • Khách hàng không bị ảnh hưởng bởi vì vốn chủ sở hữu vẫn giữ nguyên như trước khi chia tách cổ phiếu
Chia tách cổ phiếu ngược

Một lần nữa hoạt động này không có ảnh hưởng về vốn thị trường của công ty và các vị trí giao dịch của khách hàng sẽ cần được sửa đổi để phản ánh giá cổ phiếu mới.

Ví dụ:
 • Khách hàng đã mua 100 cổ phiếu của AAPL tại mức $ 400, giá giao dịch hiện hành ở mức $500. AAPL công bố 1 cho 10 chia tách cổ phiếu - tức là 10 cổ phiếu gộp thành 1
 • Vị trí giao dịch 100 cổ phiếu của khách hàng được đóng
 • 1 vị trí giao dịch mới được mở trên tài khoản khách hàng, với 10 cổ phiếu mở tại mức $ 4000, mức giá mới của thị trường là 5000 $
 • Khách hàng không bị ảnh hưởng bởi vì vốn chủ sở hữu vẫn giữ nguyên như trước khi chia tách cổ phiếu

Phát hành quyền

Kết quả theo một trong những cách sau: Cung cấp quyền cổ phiếu, cung cấp quyền mua CFD cổ phiếu hoặc tiền mặt

 • Mặc dù phát hành quyền sẽ cho khách hàng lựa chọn mua các cổ phiếu ở một mức giá khuyến mãi, giá cổ phiếu cũng sẽ bị giảm đi bởi vì các cổ phiếu ban hành thêm sẽ làm loãng giá trị cổ phiếu
 • Sau thông báo phát hành cổ tức khách hàng không thể thực hiện các giao dịch BÁN cổ phiếu

FxPro MT4 Máy tính

FxPro cTrader Máy tính

Trung tâm Tải xuống

 

Tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành và trải nghiệm nền tảng này với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt trình khách phiên bản máy tính của nền tảng giao dịch đã đoạt giải của chúng tôi.

Tải xuống phiên bản mới nhất của tất cả các nền tảng giao dịch đầu ngành của chúng tôi tại đây.

 
UP