FxPro cTrader

Một công cụ tương đối mới của thế giới của những nền tảng biểu đồ, cTrader đã xây dựng được lòng trung thành của những nhà giao dịch yêu cầu một tầng bổ sung về phân tích thị trường. Được thiết kế đặc biệt dành cho giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD), cTrader là một nền tảng giao dịch cho phép nhà giao dịch đặt lệnh trong khi có quyền tiếp cận đầy đủ độ sâu của thị trường.

FxPro cung cấp cho các nhà giao dịch của chúng tôi giá mua và giá bán tốt nhất có sẵn ngay cả khi giá này đến từ những công ty cạnh tranh và thực hiện lệnh ở mức VWAP (giá trung bình có trọng số), thực thi thông qua các tầng thanh khoản có sẵn cho đến khi lệnh được thực hiện. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp mức chênh lệch nhỏ nhất trong ngành, với mức chênh lệch thô từ 0 pip ở những cặp tiền có tính thanh khoản cao.

Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

FxPro cTrader hiển thị đầy đủ độ sâu thị trường để bạn có thể quyết định chính xác giá tiền cho mỗi khối lượng giao dịch. Điều này sẽ thông báo cho bạn một cách minh bạch độ sâu thanh khoản hiện có.

Tính năng chính
  • Chênh lệch từ 0 pip
  • Toàn cảnh độ sâu thị trường
  • Không có hạn chế về mức Dừng/Giới hạn
  • Thực thi trên toàn bộ thị trường
So sánh Nền tảng
cAlgo
cTDN

Hãy xem các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi có ưu nhược điểm thế nào thông qua trang so sánh nền tảng này.

Kiểm soát giao dịch bằng cách tự thiết kế rô-bốt giao dịch và các chỉ báo tùy biến của riêng bạn sử dụng C#.

Hãy tận dụng cộng đồng nhà phát triển của cTrader, tham gia thảo luận và tải về các cBots cũng như chỉ báo tùy biến.

UP