Phân tích Kỹ thuật

FxPro đã hợp tác với Trading Central, một nhà cung cấp phân tích tài chính kỹ thuật hàng đầu.Trading Central có thành tích đã được chứng minh trong việc cung cấp các đánh giá chính xác, chất lượng cao về thị trường tài chính. Tổ chức này cung cấp thông tin chuyên sâu và kiến thức thị trường dựa trên nhiều năm kinh nghiệm tích lũy được trên các sàn giao dịch của các tổ chức ngân hàng danh tiếng.

Các thành viên của FxPro Financial Services DirectFxPro UK Direct có đặc quyền truy cập các dịch vụ của Trading Central. Để truy cập Trading Central, bạn chỉ cần vào thẻ Công cụ và chọn Phân tích Kỹ thuật. Từ đó bạn sẽ được điều hướng đến mục phân tích kỹ thuật của Trading Central.

 

Trading Central kết hợp

  • Phương pháp phân tích biểu đồ
  • Các chỉ báo toán học bao gồm các chỉ báo truyền thống và thuật toán độc quyền
  • Kỹ thuật nến Nhật Bản

Các chiến lược kỹ thuật bao gồm

  • Forex
  • Vốn cổ phần
  • Kim loại
  • Chỉ số
  • Hàng hóa

Nghiên cứu tài chính được thực hiện bởi Trading Central là độc lập, phù hợp với lợi ích của nhà đầu tư và không xung đột với ngân hàng đầu tư.

Lịch Kinh tế

Bảng điều khiển FxPro

Máy tính FxPro

Tìm hiểu xem báo cáo kinh tế nào sắp đến hạn phát hành mỗi ngày trước khi bạn bắt đầu giao dịch.

Xem cặp tiền tệ nào đang dao động và vị thế của các khách hàng của chúng tôi.

Thực hiện mọi phép tính liên quan đến giao dịch của bạn ở một nơi.

UP