Máy tính FxPro

Bạn có thể sử dụng máy tính trực tuyến của chúng tôi để thực hiện một số tính toán giao dịch quan trọng. Chính xác đặt các mức cắt lỗ và chốt lời, cũng như tính toán lợi nhuận biên cần thiết, lợi nhuận, phí hoán đổi, giá trị pip, hoa hồng cTrader và dễ dàng thực hiện chuyển đổi tiền tệ tất cả ở cùng một nơi.

Mức Cắt lỗ / Chốt lời

 

Số tiền Cắt lỗ / Chốt lời

Sử dụng máy tính này để biết chính xác số tiền bạn có thể chịu lỗ hoặc thu lời nếu mức cắt lỗ và chốt lời tương ứng của bạn đã đạt đến. Chỉ cần chọn cặp tiền tệ bạn đang giao dịch, nhập tiền tệ tài khoản và khối lượng vị thế của bạn. Chọn giao dịch của bạn là ngắn hạn hay dài hạn và sau đó nhập mức cắt lỗ và chốt lời mong muốn. Nhấn tính toán để biết mức thua lỗ và thu lời tiềm ẩn được hiển thị bằng tiền tệ của tài khoản của bạn.

Tại sao chọn FxPro?
FxPro Blog
Sản phẩm và Chênh lệch

Tìm hiểu lý do khiến các nhà giao dịch trên toàn thế giới chọn FxPro

Mọi thứ bạn cần biết về sự phát triển của thị trường, các thông tin cập nhật của công ty và các bài viết thông tin, tất cả đều tập trung vào một nơi.

Tìm hiểu mọi thứ về các công cụ giao dịch và mức giá cạnh tranh của FxPro.

UP