Máy tính FxPro

Bạn có thể sử dụng máy tính trực tuyến của chúng tôi để thực hiện một số tính toán giao dịch quan trọng. Chính xác đặt các mức cắt lỗ và chốt lời, cũng như tính toán lợi nhuận biên cần thiết, lợi nhuận, phí hoán đổi, giá trị pip, hoa hồng cTrader và dễ dàng thực hiện chuyển đổi tiền tệ tất cả ở cùng một nơi.

Với nền tảng cTrader, FxPro thực hiện tính phí hoa hồng 45 USD cho mỗi 1 triệu USD giao dịch. Nếu tài khoản của bạn được tính bằng một loại tiền khác mà không phải USD, bạn sẽ cần phải quy đổi mức phí này. FxProâ's máy tính hoa hồng sẽ thực hiện điều này cho bạn. Đơn giản bạn chỉ cần điền cỡ lot bạn giao dịch, cặp tiền tệ bạn đang giao dịch, loại tiền tài khoản của bạn, và nhấn nút ‘tính toánâ' để xác định bao nhiêu phí hoa hồng bạn sẽ phải trả cho việc mở và đóng một vị trí.

Việc tính toán được thực hiện như sau:

Hoa hồng cho mỗi bên = (khối lượng giao dịch * 45 đô la mỹ tính trên một triệu đơn vị giao dịch) * tỉ lệ chuyển đổi ngoại tệ trong tài khoản

Ví dụ:

  • Giao dịch 100,000 bảng Anh/đồng yên Nhật với một tài khoản EURO
  • 0.000045 * 100,000= 4.5 bảng Anh (tiền tệ cơ sở của giao dịch kép)
  • Để chuyển đổi sang đồng Euro chúng ta phải chia cho tỉ lệ Euro/Bảng Anh
  • GBP/EUR = 0.798
  • Hoa hồng của mỗi bên = 5.63 Euro

Đây là số tiền phải trả khi bạn mở hoặc kết thúc một giao dịch.

Tại sao chọn FxPro?
FxPro Blog
Sản phẩm và Chênh lệch

Tìm hiểu lý do khiến các nhà giao dịch trên toàn thế giới chọn FxPro

Mọi thứ bạn cần biết về sự phát triển của thị trường, các thông tin cập nhật của công ty và các bài viết thông tin, tất cả đều tập trung vào một nơi.

Tìm hiểu mọi thứ về các công cụ giao dịch và mức giá cạnh tranh của FxPro.

UP