Bảo vệ Quỹ của Khách hàng

Các Chương trình Tài trợ Trước đây

Là một Nhà môi giới được cấp phép, FxPro đáp ứng và tuân thủ những yêu cầu sau đây liên quan đến Quỹ của Khách hàng

Tiền vốn được Tách riêng

Tất cả tiền vốn của khách hàng được gửi tại FxPro đều được tách riêng khỏi vốn của công ty và được lưu giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo rằng tiền vốn của khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các báo cáo tài chính giữa kỳ và hàng năm của chúng tôi đều được kiểm toán ở Síp bởi công ty PWC, một nhà kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới, điều này đảm bảo các hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ Nhà đầu tư

FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) và FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF). Điều kiện bồi thường phụ thuộc vào tình trạng và bản chất của khiếu nại. Quý vị vui lòng tham khảotài liệu pháp lý cùng chính sách bồi thường của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Các tiêu chuẩn khác mà FxPro nắm giữ

FxPro là đối tác với nhiều Ngân hàng lớn của khu vực, và quỹ của khách hàng được giữ tại các ngân hàng như: Barclays Bank PLC, Bank of America và Royal Bank of Scotland. Những giới hạn nội bộ đảm bảo sự đa dạng của quỹ khách hàng, trong khi những rủi ro luôn được điều tiết. Quỹ khách hàng chỉ nằm trong quyền hạn của nơi mà quỹ này được giữ riêng biệt và được hỗ trợ bởi quy định pháp lý sở tại.

FxPro cung cấp Chính sách Bảo vệ tiền vốn âm tới tất cả khách hàng như một phần của Hợp đồng Khách hàng, vì nó không bị thao túng và được chấp nhận như một thiện chí. Chúng tôi cam kết tuân thủ với những chính sách nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng khách hàng sẽ không thua lỗ quá số tiền mà họ đã đầu tư.

Chính sách thực hiện lệnh
Thủ tục xử lý khiếu nại
Chính sách xung đột lợi ích

Tìm hiểu cách chúng tôi đặt lệnh của bạn.

Tìm hiểu cách chúng tôi giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Tìm hiểu cách chúng tôi giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn quyền lợi.

UP