Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 1 năm 2018 - tháng 2 năm 2018
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
05/02/2018
05/02/2018 #BristlMyer BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
06/02/2018
06/02/2018 #BNPParibas BNP PARIBAS 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
06/02/2018 #B.P. BP PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
06/02/2018 #Disney WALT DISNEY CO/THE 0-75 units @12%; 76-150 @20%;151-350 @30; 350< @60%
06/02/2018 #GenMotors GENERAL MOTORS CO 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
06/02/2018 #Toyota TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR 0-75 units @12%; 76-150 @20%;151-350 @30; 350< @60%
07/02/2018
07/02/2018 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
07/02/2018 #RioTinto RIO TINTO PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
07/02/2018 #21stFOX TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
07/02/2018 #TeslaMotor TESLA INC 0-25 units @12%; 26-50 @20% 51-350 @30%; 350< @60%
07/02/2018 #Y.E.L.P YELP INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
07/02/2018 #Zynga ZYNGA INC - CL A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018
08/02/2018 #LOreal L'OREAL 0-75 units @12%; 76-150 @20%;151-350 @30; 350< @60%
08/02/2018 #SocGeneral SOCIETE GENERALE SA 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018 #Total TOTAL SA 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018 #Commerzbnk COMMERZBANK AG 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018 #Nvidiak NVIDIA CORP 0-25 units @12%; 26-50 @20% 51-350 @30%; 350< @60%
08/02/2018 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0-75 units @12%; 76-150 @20%;151-350 @30; 350< @60%
08/02/2018 #Twitter TWITTER INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
08/02/2018 #YumFoods YUM! BRANDS INC 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
09/02/2018
09/02/2018 #MoodysCorp MOODY'S CORP 0-75 units @12%; 76-150 @20%;151-350 @30; 350< @60%
12/02/2018
12/02/2018 #Puma PUMA SE 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/02/2018
13/02/2018 #Baidu BAIDU INC - SPON ADR 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/02/2018 #Pepsico PEPSICO INC 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/02/2018 #WestUnion WESTERN UNION CO 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
14/02/2018
14/02/2018 #CrAgricole CREDIT AGRICOLE SA 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
14/02/2018 #Cisco CISCO SYSTEMS INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
14/02/2018 #Groupon GROUPON INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
14/02/2018 #TrpAdvisor TRIPADVISOR INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
15/02/2018
15/02/2018 #AirbusGr AIRBUS SE 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
15/02/2018 #Vivendi VIVENDI 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
15/02/2018 #ShakeShack SHAKE SHACK INC - CLASS A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
15/02/2018 #Yandex YANDEX NV-A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/02/2018
16/02/2018 #Airfrance AIR FRANCE-KLM 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/02/2018 #Danone DANONE 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/02/2018 #Renault RENAULT SA 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/02/2018 #Allianz ALLIANZ SE-REG 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
16/02/2018 #CocaCola COCA-COLA CO/THE 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/02/2018 #KraftHeinz KRAFT HEINZ CO/THE 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
20/02/2018
20/02/2018 #Billiton BHP BILLITON PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
20/02/2018 #HomeDepot HOME DEPOT INC 0-75units @ 12%; 76-150 @20%; 151-350 @ 30%; 350< @60%
20/02/2018 #HSBC HSBC HOLDINGS PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
20/02/2018 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
20/02/2018 #Walmart WALMART INC 0-75units @ 12%; 76-150 @20%; 151-350 @ 30%; 350< @60%
21/02/2018
21/02/2018 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
21/02/2018 #Glencore GLENCORE PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
21/02/2018 #LloydsTSB LLOYDS BANKING GROUP PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
21/02/2018 #Orange ORANGE 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
22/02/2018
22/02/2018 #A.X.A AXA SA 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
22/02/2018 #BAESystems BAE SYSTEMS PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
22/02/2018 #Barclays BARCLAYS PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
22/02/2018 #Hpackard HP INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
23/02/2018
23/02/2018 #R.B.S ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
23/02/2018 #StanLife STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @60%
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
06/02/2018
06/02/2018 #Intel INTEL CORP USD 0.3
07/02/2018
07/02/2018 #Starbucks STARBUCKS CORP USD 0.3
08/02/2018
08/02/2018 #Boeing BOEING CO/THE USD 1.71
08/02/2018 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 1.5
08/02/2018 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP USD 0.1
10/02/2018
10/02/2018 #ConPhillip CONOCOPHILLIPS USD 0.285
10/02/2018 #ExxonMobil EXXON MOBIL CORP USD 0.77
13/02/2018
13/02/2018 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC USD 0.37
13/02/2018 #YumFoods YUM! BRANDS INC USD 0.36
14/02/2018 
14/02/2018  #Microsoft MICROSOFT CORP USD 0.42
15/02/2018
15/02/2018 #B.P. BP PLC USD 0.1
15/02/2018 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS USD 0.47
15/02/2018 #Unilever UNILEVER PLC GBp 31.55
15/02/2018 #3M 3M CO USD 1.36
15/02/2018 #Chevron CHEVRON CORP USD 1.12
15/02/2018 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP USD 0.5
15/02/2018 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 0.7
15/02/2018 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES USD 0.21
16/02/2018 
16/02/2018  #MoodysCorp MOODY'S CORP USD 0.44
21/02/2018 
21/02/2018  #Symantec SYMANTEC CORP USD 0.075
22/02/2018 
22/02/2018 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC GBp 23
22/02/2018 #Honeywell HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 0.745
22/02/2018 #Nvidia NVIDIA CORP USD 0.15
23/02/2018 
23/02/2018  #GenElec GENERAL ELECTRIC CO USD 0.12
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
05/02/2018
05/02/2018 #US2000 RTY Index 0.04
05/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.04
05/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.01
06/02/2018
06/02/2018 #US2000 RTY Index 0.04
06/02/2018 #US30 INDU Index 2.07 0-50 units @ 2%; 51-100 @3%; 101-200 @ 4%;201-500 @5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3501< @60%
06/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 1.35
06/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.28
07/02/2018
07/02/2018 #AUS200 AS51 Index 0.09
07/02/2018 #US2000 RTY Index 0.06
07/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.37
07/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.08
08/02/2018
08/02/2018 #UK_Mid250 MCX Index 2.52
08/02/2018 #UK100 UKX Index 0.43
08/02/2018 #US2000 RTY Index 0.23
08/02/2018 #US30 INDU Index 22.1 0-50 units @ 2%; 51-100 @3%; 101-200 @ 4%;201-500 @5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3501< @60%
08/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.02
08/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.4
09/02/2018
09/02/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.14
09/02/2018 #US2000 RTY Index 0.04
09/02/2018 #US30 INDU Index 9.64 0-50 units @ 2%; 51-100 @3%; 101-200 @ 4%;201-500 @5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3501< @60%
09/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 2.83
09/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.88
12/02/2018
12/02/2018 #US2000 RTY Index 0.02
12/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.08
12/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.09
13/02/2018
13/02/2018 #AUS200 AS51 Index 4.24
13/02/2018 #US2000 RTY Index 0.12
13/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.14
14/02/2018
14/02/2018 #AUS200 AS51 Index 13.13 0-50 units @ 2%; 50-100 @ 3%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3500< @ 20%
14/02/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.79
14/02/2018 #UK100 UKX Index 0.97 0-50 units @ 2%; 50-100 @ 3%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3500< @ 20%
14/02/2018 #US2000 RTY Index 0.25
14/02/2018 #US30 INDU Index 2.89 0-50 units @ 2%; 50-100 @ 3%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3500< @ 20%
14/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 4.14
14/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.77
15/02/2018
15/02/2018 #AUS200 AS51 Index 0.25 0-50 units @ 2%; 50-100 @ 3%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3500< @ 20%
15/02/2018 #Euro50 SX5E Index 0.83
15/02/2018 #Germany50 MDAX Index 5.38
15/02/2018 #Holland25 AEX Index 1.78
15/02/2018 #UK_Mid250 MCX Index 1.35
15/02/2018 #UK100 UKX Index 24.58 0-50 units @ 2%; 50-100 @ 3%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3500< @ 20%
15/02/2018 #US2000 RTY Index 0.13
15/02/2018 #US30 INDU Index 23.34 0-50 units @ 2%; 50-100 @ 3%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%; 3500< @ 20%
15/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.19
15/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.69
15/02/2018
15/02/2018 #AUS200 AS51 Index 0.16
15/02/2018 #US2000 RTY Index 0.10
15/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.23
19/02/2018
19/02/2018 #AUS200 AS51 Index 0.55
19/02/2018 #Germany50 MDAX Index 15.01 0-50 Units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201 -500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @20%
20/02/2018
20/02/2018 #AUS200 AS51 Index 1.80
20/02/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.25
20/02/2018 #France120 SBF120 Index 0.14
20/02/2018 #US2000 RTY Index 0.02
20/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.17
20/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.19
21/02/2018
21/02/2018 #AUS200 AS51 Index 3.42
21/02/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.06
21/02/2018 #Germany50 MDAX Index 13.64 0-50 Units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201 -500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @20%
21/02/2018 #US2000 RTY Index 0.05
21/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.29
21/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.05
22/02/2018
22/02/2018 #AUS200 AS51 Index 3.73
22/02/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.09
22/02/2018 #HongKong50 HSI Index 62.12 0-50 Units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201 -500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @20%
22/02/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.73
22/02/2018 #UK100 UKX Index 21.1 0-50 Units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201 -500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @20%
22/02/2018 #US2000 RTY Index 0.11
22/02/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.21
22/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.23
23/02/2018
23/02/2018 #AUS200 AS51 Index 0.55
23/02/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.16
23/02/2018 #US2000 RTY Index 0.08
23/02/2018 #US30 INDU Index 0.83
23/02/2018 #USSPX500 SPX Index 0.24
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP