Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 11 năm 2017 - Tháng 12 năm 2017
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
30/10/2017
30/10/2017 #HSBC HSBC HOLDINGS PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
30/10/2017 #Mondelez MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
31/10/2017
31/10/2017 #AirbusGr AIRBUS SE 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
31/10/2017 #BNPParibas BNP PARIBAS 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
31/10/2017 #B.P. BP PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
31/10/2017 #Mastercard MASTERCARD INC - A 0:12;75:20;150:30;350:60
31/10/2017 #Pfizer PFIZER INC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
31/10/2017 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
01/11/2017
01/11/2017 #Facebook FACEBOOK INC-A 0:12;75:20;150:30;350:60
01/11/2017 #Groupon GROUPON INC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
01/11/2017 #KraftHeinz KRAFT HEINZ CO/THE 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
01/11/2017 #Qualcomm QUALCOMM INC 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
01/11/2017 #ShakeShack SHAKE SHACK INC - CLASS A 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
01/11/2017 #Symantec SYMANTEC CORP 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
01/11/2017 #TeslaMotor TESLA INC 0:12;25:20;50:30;350:60
01/11/2017 #Y.E.L.P YELP INC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
02/11/2017
02/11/2017 #LOreal L'OREAL 0:12;75:20;150:30;350:60
02/11/2017 #BTelecom BT GROUP PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
02/11/2017 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
02/11/2017 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
02/11/2017 #Alibaba ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 0:12;75:20;150:30;350:60
02/11/2017 #Apple APPLE INC 0:12;75:20;150:30;350:60
02/11/2017 #Ferrari FERRARI NV 0:12;75:20;150:30;350:60
02/11/2017 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
02/11/2017 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP 0:12;75:20;150:30;350:60
02/11/2017 #Starbucks STARBUCKS CORP 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
02/11/2017 #WestUnion WESTERN UNION CO 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
02/11/2017 #YumFoods YUM! BRANDS INC 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
03/11/2017
03/11/2017 #Airfrance AIR FRANCE-KLM 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
03/11/2017 #SocGeneral SOCIETE GENERALE SA 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
03/11/2017 #MoodysCorp MOODY'S CORP 0:12;75:20;150:30;350:60
06/11/2017
06/11/2017 #TrpAdvisor TRIPADVISOR INC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
07/11/2017
07/11/2017 #B.M.W BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
07/11/2017 #Toyota TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR 0:12;75:20;150:30;350:60
07/11/2017 #Zynga ZYNGA INC - CL A 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
08/11/2017
08/11/2017 #CrAgricole CREDIT AGRICOLE SA 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
08/11/2017 #E.ON E.ON SE 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
08/11/2017 #21stFOX TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
08/11/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
09/11/2017
09/11/2017 #Adidas ADIDAS AG 0:12;75:20;150:30;350:60
09/11/2017 #Commerzbnk COMMERZBANK AG 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
09/11/2017 #DeutscPost DEUTSCHE POST AG-REG 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
09/11/2017 #Siemens SIEMENS AG-REG 0:12;75:20;150:30;350:60
09/11/2017 #Burberry BURBERRY GROUP PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
09/11/2017 #Sainsburys SAINSBURY (J) PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
09/11/2017 #Disney WALT DISNEY CO/THE 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
09/11/2017 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
09/11/2017 #Nvidia NVIDIA CORP 0:12;75:20;150:30;350:60
10/11/2017
10/11/2017 #Allianz ALLIANZ SE-REG 0:12;75:20;150:30;350:60
13/11/2017
13/11/2017 #PetroleoBr PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
14/11/2017
14/11/2017 #Vodafone VODAFONE GROUP PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
14/11/2017 #HomeDepot HOME DEPOT INC 0:12;75:20;150:30;350:60
15/11/2017
15/11/2017 #Cisco VCISCO SYSTEMS INC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
16/11/2017
16/11/2017 #Vivendi VIVENDI 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
16/11/2017 #3I 3I GROUP PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
16/11/2017 #Walmart WAL-MART STORES INC 0:12;1000:20;2500:30;3500:60
17/11/2017
17/11/2017 #Ab&Fitch ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
30/10/2017
30/10/2017 #M.Stanley MORGAN STANLEY USD 0.25
02/11/2017
02/11/2017 #Unilever UNILEVER PLC GBp 31.99
02/11/2017 #WellFargo WELLS FARGO & CO USD 0.39
03/11/2017
03/11/2017 #Citigroup CITIGROUP INC USD 0.32
06/11/2017
06/11/2017 #Intel INTEL CORP USD 0.2725
09/11/2017
09/11/2017 #B.P. BP PLC USD 0.1
09/11/2017 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC GBp 19
09/11/2017 #Boeing BOEING CO/THE USD 1.42
09/11/2017 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 1.5
09/11/2017 #Pfizer PFIZER INC USD 0.32
09/11/2017 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP USD 0.08
10/11/2017
10/11/2017 #ExxonMobil EXXON MOBIL CORP USD 0.77
10/11/2017 #Apple APPLE INC USD 0.63
10/11/2017 #U.P.S UNITED PARCEL SERVICE-CL B USD 0.83
14/11/2017
14/11/2017 #YumFoods YUM! BRANDS INC USD 0.3
15/11/2017
15/11/2017 #Microsoft MICROSOFT CORP USD 0.42
15/11/2017 #Starbucks STARBUCKS CORP USD 0.3
16/11/2017
16/11/2017 #Sainsburys SAINSBURY (J) PLC GBp 3.1
16/11/2017 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS USD 0.47
16/11/2017 #Chevron CHEVRON CORP USD 1.08
16/11/2017 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP USD 0.5
16/11/2017 #Honeywell HONEYWELL INTERNATIONAL INC USD 0.745
16/11/2017 #KraftHeinzl KRAFT HEINZ CO/THE USD 0.625
16/11/2017 #UnitedTechl UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 0.7
16/11/2017 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES USD 0.195
17/11/2017
17/11/2017 #Symantec SYMANTEC CORP USD 0.075
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
30/10/2017
30/10/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.04
30/10/2017 #HongKong50 HSI Index 4.00
30/10/2017 #Spain35 IBEX Index 5.62
30/10/2017 #US2000 RTY Index 0.09
30/10/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.54
30/10/2017 #USSPX500 SPX Index 0.20
31/10/2017
31/10/2017 #AUS200 AS51 Index 0.27
31/10/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.40
31/10/2017 #Euro50 SX5E Index 0.56
31/10/2017 #Spain35 IBEX Index 27.29
31/10/2017 #US2000 RTY Index 0.03
31/10/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.22
31/10/2017 #USSPX500 SPX Index 0.09
01/11/2017
01/11/2017 #US2000 RTY Index 0.03
01/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.01
02/11/2017
02/11/2017 #AUS200 AS51 Index 0.56
02/11/2017 #Euro50 SX5E Index 0.83
02/11/2017 #Holland25 AEX Index 0.59
02/11/2017 #UK_Mid250 MCX Index 18.67
02/11/2017 #UK100 UKX Index 1.46
02/11/2017 #US2000 RTY Index 0.07
02/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.02
02/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.27
03/11/2017
03/11/2017 #Greece25 FTASE Index 2.96
03/11/2017 #US2000 RTY Index 0.14
03/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.26
06/11/2017
06/11/2017 #US2000 RTY Index 0.02
06/11/2017 #US30 INDU Index 1.88
06/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 1.12
06/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.22
07/11/2017
07/11/2017 #AUS200 AS51 Index 2.50
07/11/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.03
07/11/2017 #Euro50 SX5E Index 0.57
07/11/2017 #France120 SBF120 Index 1.03
07/11/2017 #France40 CAC Index 1.60
07/11/2017 #US2000 RTY Index 0.08
07/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.01
08/11/2017
08/11/2017 #AUS200 AS51 Index 0.20
08/11/2017 #US2000 RTY Index 0.04
08/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.4
08/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.06
09/11/2017
09/11/2017 #AUS200 AS51 Index 10.08
09/11/2017 #UK_Mid250 MCX Index 5.60
09/11/2017 #UK100 UKX Index 9.43
09/11/2017 #US2000 RTY Index 0.08
09/11/2017 #US30 INDU Index 22.31
09/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.15
09/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.69
10/11/2017
10/11/2017 #AUS200 AS51 Index 0.86
10/11/2017 #US2000 RTY Index 0.13
10/11/2017 #US30 INDU Index 9.64
10/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 3.26
10/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.87
13/11/2017
13/11/2017 #AUS200 AS51 Index 20.90
13/11/2017 #HongKong50 HSI Index 12.39
13/11/2017 #US2000 RTY Index 0.03
13/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.08
13/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.05
14/11/2017
14/11/2017 #AUS200 AS51 Index 0.40
14/11/2017 #Belgium20 BEL20 Index 7.16
14/11/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.60
14/11/2017 #Euro50 SX5E Index 1.74
14/11/2017 #US2000 RTY Index 0.26
14/11/2017 #US30 INDU Index 2.62
14/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.16
14/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.40
15/11/2017
15/11/2017 #Belgium20 BEL20 Index 7.12
15/11/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.11
15/11/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 12.83
15/11/2017 #US2000 RTY Index 0.12
15/11/2017 #US30 INDU Index 2.89
15/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 3.29
15/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.59
16/11/2017
16/11/2017 #AUS200 AS51 Index 0.31
16/11/2017 #Belgium20 BEL20 Index 0.46
16/11/2017 #France120 SBF120 Index 0.30
16/11/2017 #Holland25 AEX Index 1.28
16/11/2017 #UK_Mid250 MCX Index 2.94
16/11/2017 #UK100 UKX Index 14.50
16/11/2017 #US2000 RTY Index 0.20
16/11/2017 #US30 INDU Index 13.60
16/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 1.59
16/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.86
17/11/2017
17/11/2017 #AUS200 AS51 Index 0.25
17/11/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.10
17/11/2017 #US2000 RTY Index 0.11
17/11/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.15
17/11/2017 #USSPX500 SPX Index 0.10
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP