Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 7 năm 2018 - tháng 8 năm 2018
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements Max. Exposure
30/07/2018
30/07/2018 #Caterpilar CATERPILLAR INC 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
30/07/2018 #Vivendi VIVENDI 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.16
31/07/2018
31/07/2018 #Apple APPLE INC 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
31/07/2018 #B.P. BP PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.24
31/07/2018 #Baidu BAIDU INC - SPON ADR 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
31/07/2018 #Lufthansa DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.13
31/07/2018 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
31/07/2018 #Pfizer PFIZER INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.10
31/07/2018 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
31/07/2018 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.04
31/07/2018 #StdCharter STANDARD CHARTERED PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.22
01/08/2018
01/08/2018 #Airfrance AIR FRANCE-KLM 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.21
01/08/2018 #BAESystems BAE SYSTEMS PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.23
01/08/2018 #BNPParibas BNP PARIBAS 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.05
01/08/2018 #Ferrari FERRARI NV 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
01/08/2018 #Groupon GROUPON INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.26
01/08/2018 #LloydsTSB LLOYDS BANKING GROUP PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.32
01/08/2018 #ManGroup MAN GROUP PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.31
01/08/2018 #RioTinto RIO TINTO PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.08
01/08/2018 #Sprint SPRINT CORP 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.25
01/08/2018 #TeslaMotor TESLA INC 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
01/08/2018 #TrpAdvisor TRIPADVISOR INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.02
01/08/2018 #Volkswagen VOLKSWAGEN AG-PREF 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
01/08/2018 #Y.E.L.P YELP INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.09
01/08/2018 #Zynga ZYNGA INC - CL A 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.28
02/08/2018
02/08/2018 #A.X.A AXA SA 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.14
02/08/2018 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.06
02/08/2018 #Aviva AVIVA PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.27
02/08/2018 #B.M.W BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
02/08/2018 #Barclays BARCLAYS PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.30
02/08/2018 #LondonExch LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.07
02/08/2018 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.12
02/08/2018 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
02/08/2018 #RollsRoyce ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.20
02/08/2018 #ShakeShack SHAKE SHACK INC - CLASS A 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.01
02/08/2018 #Siemens SIEMENS AG-REG 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
02/08/2018 #SocGeneral SOCIETE GENERALE SA 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.11
02/08/2018 #Symantec SYMANTEC CORP 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.15
02/08/2018 #WestUnion WESTERN UNION CO 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.17
02/08/2018 #YumFoods YUM! BRANDS INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
03/08/2018
03/08/2018 #Allianz ALLIANZ SE-REG 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
03/08/2018 #CrAgricole CREDIT AGRICOLE SA 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.19
03/08/2018 #KraftHeinz KRAFT HEINZ CO/THE 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.03
03/08/2018 #PetroleoBr PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.18
03/08/2018 #R.B.S ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.29
03/08/2018 #Toyota TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
06/08/2018
06/08/2018 #HSBC HSBC HOLDINGS PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
07/08/2018
07/08/2018 #Commerzbnk COMMERZBANK AG 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
07/08/2018 #DeutscPost DEUTSCHE POST AG-REG 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
07/08/2018 #Disney WALT DISNEY CO/THE 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
07/08/2018 #StanLife STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
08/08/2018
08/08/2018 #21stFOX TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
08/08/2018 #E.ON E.ON SE 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
08/08/2018 #Glencore GLENCORE PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
08/08/2018 #Prudential PRUDENTIAL PLC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
08/08/2018 #Y.E.L.P YELP INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
09/08/2018
09/08/2018 #Adidas ADIDAS AG 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
09/08/2018 #ChinaMobil CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
09/08/2018 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75 $25,000.00
14/08/2018
14/08/2018 #HomeDepot HOME DEPOT INC 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75
15/08/2018
15/08/2018 #Cisco CISCO SYSTEMS INC 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75
16/08/2018
16/08/2018 #Nvidia NVIDIA CORP 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75
16/08/2018 #Walmart WALMART INC 0-10k units @ 12%; 10k-20k @ 20%; 20k-75k @ 50%; 75k < @ 75
17/08/2018
17/08/2018 #Ab&Fitch ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A 0-5k units @ 12%; 5k-15k @ 20%; 15k-75k @ 50%; 75k < @ 75
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
30/07/2018
30/07/2018 #M.Stanley MORGAN STANLEY USD 0.3
02/08/2018
02/08/2018 #Unilever UNILEVER PLC GBp 34.35
02/08/2018 #Pfizer PFIZER INC USD 0.34
03/08/2018
03/08/2018 #Citigroup CITIGROUP INC USD 0.45
06/08/2018
06/08/2018 #Intel INTEL CORP USD 0.3
08/08/2018
08/08/2018 #Starbucks STARBUCKS CORP USD 0.36
09/08/2018
09/08/2018 #B.P. BP PLC USD 0.1025
09/08/2018 #Barclays BARCLAYS PLC GBp 2.5
09/08/2018 #BTelecom BT GROUP PLC GBp 10.55
09/08/2018 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC GBp 19
09/08/2018 #ManGroup MAN GROUP PLC GBp 4.88
09/08/2018 #RioTinto RIO TINTO PLC GBp 96.82
09/08/2018 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS USD 0.47
09/08/2018 #StdCharter STANDARD CHARTERED PLC USD 0.06
09/08/2018 #Boeing BOEING CO/THE USD 1.71
09/08/2018 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 1.57
09/08/2018 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP USD 0.13
09/08/2018 #Walmart WALMART INC USD 0.52
09/08/2018 #WellFargo WELLS FARGO & CO USD 0.43
10/08/2018
10/08/2018 #Apple APPLE INC USD 0.73
10/08/2018 #ExxonMobil EXXON MOBIL CORP USD 0.82
14/08/2018
14/08/2018#PetroleoBrPETROLEO BRASILEIRO-SPON ADRUSD0.020169
15/08/2018
15/08/2018#MicrosoftMICROSOFT CORPUSD0.42
16/08/2018
16/08/2018#HSBCHSBC HOLDINGS PLCUSD0.1
16/08/2018#LloydsTSBLLOYDS BANKING GROUP PLCGBp1.07
16/08/2018#StanLifeSTANDARD LIFE ABERDEEN PLCGBp7.3
16/08/2018#ChevronCHEVRON CORPUSD1.12
16/08/2018#HoneywellHONEYWELL INTERNATIONAL INCUSD0.745
16/08/2018#KraftHeinzKRAFT HEINZ CO/THEUSD0.625
16/08/2018#UnitedTechUNITED TECHNOLOGIES CORPUSD0.7
16/08/2018#VisaVISA INC-CLASS A SHARESUSD0.21
17/08/2018
17/08/2018#MoodysCorpMOODY'S CORPUSD0.44
17/08/2018#SymantecSYMANTEC CORPUSD0.075
17/08/2018#U.P.SUNITED PARCEL SERVICE-CL BUSD0.91
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
30/07/2018
30/07/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.05
30/07/2018 #Euro50 SX5E Index 1.52
30/07/2018 #Spain35 IBEX Index 20.45 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
30/07/2018 #US2000 RTY Index 0.24
30/07/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.53
30/07/2018 #USSPX500 SPX Index 0.23
31/07/2018
31/07/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.42
31/07/2018 #France120 SBF120 Index 0.11
31/07/2018 #US2000 RTY Index 0.03
31/07/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.24
31/07/2018 #USSPX500 SPX Index 0.09
01/08/2018
01/08/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 4.79
01/08/2018 #US2000 RTY Index 0.11
01/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.02
02/08/2018
02/08/2018 #Euro50 SX5E Index 0.85
02/08/2018 #Holland25 AEX Index 0.78
02/08/2018 #UK_Mid250 MCX Index 10.73
02/08/2018 #UK100 UKX Index 3.00
02/08/2018 #US2000 RTY Index 0.15
02/08/2018 #US30 INDU Index 2.31
02/08/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.02
02/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.30
03/08/2018
03/08/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.03
03/08/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 0.26
03/08/2018 #France120 SBF120 Index 0.09
03/08/2018 #US2000 RTY Index 0.14
03/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.33
06/08/2018
06/08/2018 #Euro50 SX5E Index 1.35
06/08/2018 #Holland25 AEX Index 0.95
06/08/2018 #US2000 RTY Index 0.01
06/08/2018 #US30 INDU Index 2.03 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
06/08/2018 #USNDAQ100 NDX Index 1.31
06/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.28
07/08/2018
07/08/2018 #Poland20 WIG20 Index 4.52
07/08/2018 #US2000 RTY Index 0.09
07/08/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.08
07/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.02
08/08/2018
08/08/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 4.79
08/08/2018 #US2000 RTY Index 0.04
08/08/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.43
08/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.08
09/08/2018
09/08/2018 #AUS200 AS51 Index 2.63
09/08/2018 #Holland25 AEX Index 1.29
09/08/2018 #UK_Mid250 MCX Index 18.47 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
09/08/2018 #UK100 UKX Index 38.97 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
09/08/2018 #US2000 RTY Index 0.11
09/08/2018 #US30 INDU Index 25.77 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
09/08/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.04
09/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.74
10/08/2018
10/08/2018 #AUS200 AS51 Index 3.26
10/08/2018 #ChinaA50 XIN9I Index 0.81
10/08/2018 #HongKong50 HSI Index 3.15
10/08/2018 #US2000 RTY Index 0.12
10/08/2018 #US30 INDU Index 10.51 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
10/08/2018 #USNDAQ100 NDX Index 3.11
10/08/2018 #USSPX500 SPX Index 0.86
14/08/2018
14/08/2018#AUS200AS51 Index2.670-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
14/08/2018#Canada60SPTSX60 Index0.67
14/08/2018#US2000RTY Index0.3
14/08/2018#USNDAQ100NDX Index0.1
14/08/2018#USSPX500SPX Index0.25
15/08/2018
15/08/2018#AUS200AS51 Index18.010-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
15/08/2018#Canada60SPTSX60 Index0.11
15/08/2018#SAfrica40TOP40 Index54.690-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
15/08/2018#US2000RTY Index0.06
15/08/2018#US30INDU Index2.850-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
15/08/2018#USNDAQ100NDX Index2.87
15/08/2018#USSPX500SPX Index0.52
16/08/2018
16/08/2018#AUS200AS51 Index0.090-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/08/2018#France120SBF120 Index0.06
16/08/2018#HongKong50HSI Index30.410-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/08/2018#UK_Mid250MCX Index4.84
16/08/2018#UK100UKX Index17.070-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/08/2018#US2000RTY Index0.22
16/08/2018#US30INDU Index13.770-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/08/2018#USNDAQ100NDX Index1.63
16/08/2018#USSPX500SPX Index0.88
17/08/2018
17/08/2018#AUS200AS51 Index0.050-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
17/08/2018#ChinaA50XIN9I Index6.73
17/08/2018#HongKong50HSI Index3.150-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
17/08/2018#US2000RTY Index0.12
17/08/2018#US30INDU Index2.980-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
17/08/2018#USNDAQ100NDX Index0.42
17/08/2018#USSPX500SPX Index0.22
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP