Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 2 năm 2018 - Tháng 3 năm 2018
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
11/04/2018
11/04/2018 #Tesco TESCO PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
13/04/2018
13/04/2018 #Citigroup CITIGROUP 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/04/2018 #JPMorgan JPMORGAN CHASE 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
13/04/2018 #WellFargo WELLS FARGO 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/04/2018
16/04/2018 #BofAmerica BANK OF AMERICA CORP 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
16/04/2018 #Netflix NETFLIX INC 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
17/04/2018
17/04/2018 #GoldmSachs GOLDMAN SACHS GROUP INC 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
17/04/2018 #J&J JOHNSON & JOHNSON 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
17/04/2018 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
18/04/2018
18/04/2018 #Alcoa ALCOA CORP 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
18/04/2018 #AmericanEx AMERICAN EXPRESS CO 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
18/04/2018 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
18/04/2018 #M.Stanley MORGAN STANLEY 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
19/04/2018
19/04/2018 #Novartis NOVARTIS AG-SPONSORED ADR 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
19/04/2018 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
20/04/2018
20/04/2018 #ChinaMobil CHINA MOBILE LTD-SPON ADR 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
20/04/2018 #GenElec GENERAL ELECTRIC CO 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
20/04/2018 #Honeywell HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
20/04/2018 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
23/04/2018
23/04/2018 #Google ALPHABET INC-CL C 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
23/04/2018 #Haliburton HALLIBURTON CO 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
24/04/2018
24/04/2018 #3M 3M CO 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
24/04/2018 #Caterpilar CATERPILLAR INC 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
24/04/2018 #CocaCola COCA-COLA CO/THE 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
24/04/2018 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
24/04/2018 #PUMA PUMA SE 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
24/04/2018 #S.A.P SAP SE 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
24/04/2018 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
24/04/2018 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
24/04/2018 #Verizon VERIZON COMMUNICATIONS INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018
25/04/2018 #AT&T AT&T INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #Boeing BOEING CO/THE 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
25/04/2018 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #E.bay EBAY INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #Facebook FACEBOOK INC-A 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
25/04/2018 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #LloydsTSB LLOYDS BANKING GROUP PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #Qualcomm QUALCOMM INC 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #Twitter TWITTER INC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #Vale VALE SA-SP ADR 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
25/04/2018 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
25/04/2018 #Yandex YANDEX NV-A 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018
26/04/2018 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Amazon AMAZON.COM INC 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
26/04/2018 #Baidu BAIDU INC - SPON ADR 0-25 units @ 12%; 26-50 @ 20%; 51-350 @ 30%; 350< @ 60%
26/04/2018 #Barclays BARCLAYS PLC 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #BristlMyer BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #ConPhillip CONOCOPHILLIPS 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #DeutscBank DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Ford FORD MOTOR CO 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #GenMotors GENERAL MOTORS CO 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Intel INTEL CORP 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Lufthansa DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Microsoft MICROSOFT CORP 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
26/04/2018 #Orange ORANGE 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Pepsico PEPSICO INC 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
26/04/2018 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #Starbucks STARBUCKS CORP 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #TimeWarner TIME WARNER INC 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
26/04/2018 #Total TOTAL SA 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
26/04/2018 #U.P.S UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
26/04/2018 #Volkswagen VOLKSWAGEN AG-PREF 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
27/04/2018
27/04/2018 #AirbusGr AIRBUS SE 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
27/04/2018 #Chevron CHEVRON CORP 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
27/04/2018 #Colg-Palm COLGATE-PALMOLIVE CO 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
27/04/2018 #Daimler DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
27/04/2018 #ExxonMobil EXXON MOBIL CORP 0-1000 units @ 12%; 1001-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
27/04/2018 #MoodysCorp MOODY'S CORP 0-75 units @ 12%; 76-150 @ 20%; 151-350 @ 30%; 350< @ 60%
27/04/2018 #R.B.S ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
27/04/2018 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR 0-1500 units @ 12%; 1501-2500 @ 20%; 2501-3500 @ 30%; 3500< @ 60%
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
09/04/2018
09/04/2018 #AT&T AT&T INC USD 0.5
09/04/2018 #TimeWarner TIME WARNER INC USD 0.4025
09/04/2018 #Verizon VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0.59
13/04/2018
13/04/2018 #PUMA PUMA SE EUR 12.5
16/04/2018
16/04/2018 #AirbusGr AIRBUS SE EUR 1.5
16/04/2018 #Oracle ORACLE CORP USD 0.19
17/04/2018
17/04/2018 #LouVuitton LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3.4
19/04/2018
19/04/2018 #BAESystems BAE SYSTEMS PLC GBp 13
19/04/2018 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBp 8.6
19/04/2018 #LloydsTSB LLOYDS BANKING GROUP PLC GBp 2.05
19/04/2018 #StanLife STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GBp 14.3
19/04/2018 #Colg-Palm COLGATE-PALMOLIVE CO USD 0.42
19/04/2018 #Ford FORD MOTOR CO USD 0.15
19/04/2018 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 0.7172
20/04/2018
20/04/2018 #Vivendi VIVENDI EUR 0.45
20/04/2018 #Caterpilar CATERPILLAR INC USD 0.78
23/04/2018
23/04/2018 #Ferrari FERRARI NV EUR 0.71
25/04/2018
25/04/2018 #LOreal L'OREAL EUR 3.55
25/04/2018 #DeutscPost DEUTSCHE POST AG-REG EUR 1.15
26/04/2018
26/04/2018 #Glencore GLENCORE PLC USD 0.1
26/04/2018 #ManGroup MAN GROUP PLC GBp 4.18
26/04/2018 #RollsRoyce ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GBp 7.1
27/04/2018
27/04/2018 #M.Stanley MORGAN STANLEY USD 0.25
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
09/04/2018
09/04/2018 #AUS200 AS51 Index 0.05
09/04/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.70
09/04/2018 #France120 SBF120 Index 0.04
09/04/2018 #US2000 RTY Index 0.06
09/04/2018 #US30 INDU Index 4.06
09/04/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.09
09/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.78
10/04/2018
10/04/2018 #US2000 RTY Index 0.03
10/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.08
11/04/2018
11/04/2018 #Finland25 OMXH 25 Index 7.66
11/04/2018 #GerTech30 TDXP Index 0.88
11/04/2018 #HongKong50 HSI Index 1.76
11/04/2018 #SAfrica40 TOP40 Index 85.48
11/04/2018 #Spain35 IBEX Index 8.98
11/04/2018 #US2000 RTY Index 0.01
11/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.12
12/04/2018
12/04/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.02
12/04/2018 #Finland25 OMXH 25 Index 4.72
12/04/2018 #Germany50 MDAX Index 15.49 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%, 3500< @ 20%
12/04/2018 #UK_Mid250 MCX Index 13.80 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%, 3500< @ 20%
12/04/2018 #UK100 UKX Index 4.27
12/04/2018 #US2000 RTY Index 0.28
12/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.33
13/04/2018
13/04/2018 #Euro50 SX5E Index 1.09
13/04/2018 #Finland25 OMXH 25 Index 7.38
13/04/2018 #Holland25 AEX Index 0.80
13/04/2018 #Swiss20 SMI Index 2.96
13/04/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.44 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @6%; 1251-2250 @10%; 2251-3500 @16%, 3500< @ 20%
13/04/2018 #US2000 RTY Index 0.04
13/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.6
16/04/2018
16/04/2018 #AUS200 AS51 Index 0.03
16/04/2018 #Euro50 SX5E Index 1.25
16/04/2018 #France120 SBF120 Index 2.57
16/04/2018 #France40 CAC Index 3.99
16/04/2018 #Germany50 MDAX Index 40.27 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/04/2018 #Swiss20 SMI Index 49.54 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/04/2018 #UK_Mid250 MCX Index 5.03 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
16/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.07
17/04/2018
17/04/2018 #Euro50 SX5E Index 1.34
17/04/2018 #France120 SBF120 Index 2.79
17/04/2018 #France40 CAC Index 4.35
17/04/2018 #Spain35 IBEX Index 10.97 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/04/2018
18/04/2018 #AUS200 AS51 Index 0.10
18/04/2018 #Germany50 MDAX Index 3.14 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/04/2018 #SAfrica40 TOP40 Index 12.80 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/04/2018 #Spain35 IBEX Index 3.83 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
18/04/2018 #US2000 RTY Index 0.01
19/04/2018
19/04/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.01
19/04/2018 #Germany50 MDAX Index 27.55 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
19/04/2018 #Swiss20 SMI Index 2.26 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
19/04/2018 #UK_Mid250 MCX Index 30.16 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
19/04/2018 #UK100 UKX Index 9.79
19/04/2018 #US2000 RTY Index 0.10
19/04/2018 #US30 INDU Index 4.94
19/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.34
20/04/2018
20/04/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.03
20/04/2018 #Euro50 SX5E Index 0.68
20/04/2018 #Finland25 OMXH 25 Index 22.41 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
20/04/2018 #France120 SBF120 Index 1.37
20/04/2018 #France40 CAC Index 2.00
20/04/2018 #Germany50 MDAX Index 18.43 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
20/04/2018 #GerTech30 TDXP Index 2.26
20/04/2018 #Holland25 AEX Index 0.39
20/04/2018 #US2000 RTY Index 0.05
20/04/2018 #US30 INDU Index 5.37
20/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.13
23/04/2018
23/04/2018 #France120 SBF120 Index 0.86
23/04/2018 #Germany50 MDAX Index 11.94 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
23/04/2018 #Holland25 AEX Index 0.44
23/04/2018 #Italy40 FTSE MIB Index 85.89 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
23/04/2018 #US2000 RTY Index 0.00
24/04/2018
24/04/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.82
24/04/2018 #ChinaHShar HSCEI Index 1.29
24/04/2018 #Euro50 SX5E Index 1.43
24/04/2018 #France120 SBF120 Index 2.62
24/04/2018 #France40 CAC Index 4.07
24/04/2018 #Swiss20 SMI Index 14.86 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
24/04/2018 #US2000 RTY Index 0.01
24/04/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.09
24/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.07
25/04/2018
25/04/2018 #Belgium20 BEL20 Index 18.81 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
25/04/2018 #Euro50 SX5E Index 5.34
25/04/2018 #France120 SBF120 Index 2.95
25/04/2018 #France40 CAC Index 4.10
25/04/2018 #Germany50 MDAX Index 26.93 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
25/04/2018 #Holland25 AEX Index 1.69
25/04/2018 #Spain35 IBEX Index 5.28 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
25/04/2018 #Swiss20 SMI Index 4.04 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
25/04/2018 #US2000 RTY Index 0.01
26/04/2018
26/04/2018 #AUS200 AS51 Index 0.55
26/04/2018 #Euro50 SX5E Index 2.43
26/04/2018 #Finland25 OMXH 25 Index 2.41
26/04/2018 #France120 SBF120 Index 2.21
26/04/2018 #France40 CAC Index 1.46
26/04/2018 #Germany50 MDAX Index 4.52 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
26/04/2018 #Holland25 AEX Index 0.31
26/04/2018 #Spain35 IBEX Index 2.12 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
26/04/2018 #Swiss20 SMI Index 4.37 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
26/04/2018 #UK_Mid250 MCX Index 23.77 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
26/04/2018 #UK100 UKX Index 7.84
26/04/2018 #US2000 RTY Index 0.03
26/04/2018 #USNDAQ100 NDX Index 0.10
27/04/2018
27/04/2018 #Belgium20 BEL20 Index 4.29 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
27/04/2018 #Canada60 SPTSX60 Index 0.05
27/04/2018 #Euro50 SX5E Index 2.90
27/04/2018 #Germany50 MDAX Index 10.24 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
27/04/2018 #Holland25 AEX Index 0.61
27/04/2018 #HongKong50 HSI Index 10.78
27/04/2018 #Spain35 IBEX Index 31.32 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
27/04/2018 #UK_Mid250 MCX Index 0.84 0-50 units @ 1%; 51-100 @ 2%; 101-200 @ 4%; 201-500 @ 5%; 501-1250 @ 6%; 1251-2250 @ 10%; 2251-3500 @ 16%; 3500< @ 20%
27/04/2018 #US2000 RTY Index 0.15
27/04/2018 #USSPX500 SPX Index 0.15
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP