Máy tính tất cả- trong- một

Hoa hồng cTrader: Trên cTrader, FxPro sẽ chỉ tính một khoản phí hoa hồng cố định là $45 USD trên một triệu được giao dịch khi vào và ra khỏi một vị thế. Giờ đây bạn có thể dễ dàng tính xem bạn đang trả bao nhiêu tiền hoa hồng cho mỗi vị thế.

Tiền Ký quỹ Yêu cầu: Đây là số tiền ký quỹ phải có để đảm bảo một vị thế, máy tính tất cả trong một của chúng tôi sẽ cho bạn con số chính xác ở mỗi vị thế mà bạn đảm nhận.

Giá trị Pip: Để quản lý rủi ro của bạn một cách hiệu quả hơn, bạn cần biết giá trị pip của mỗi vị thế mà bạn đảm nhận tính bằng đồng tiền của tài khoản giao dịch của bạn.

Swap Trường vị, Swap Đoản vị: Mỗi khi bạn giữ một vị thế qua đêm, một khoản phí swap/giữ lệnh qua đêm sẽ được tính. Swap là chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong cặp tiền tệ mà bạn nắm giữ, và được tính tùy theo vị thế của bạn là trường vị hay đoản vị. FxPro tính swap một lần cho mỗi ngày trong tuần mà một vị thế được giữ qua đêm, vào thứ 4, khoản phí này sẽ được tính 3 lần vào tài khoản để bù cho ngày cuối tuần.

Nguyên lý Hoạt động

Tính Hoa hồng cTrader Phép tính được thực hiện như sau: Hoa hồng = (kích cỡ giao dịch * $45 trên một triệu được giao dịch) * tỷ giá hối đoái cho đồng tiền của tài khoản Ví dụ:
 • Giao dịch 100.000 GBP/JPY với một tài khoản có tiền tệ là EUR
 • 0.000045 * 100,000 = $4.5
 • GBP/EUR = 1.19
 • 4.5 * 1.19 = €5.3

*Xin lưu ý: Kể từ khi ra đời năm 1999, đồng euro đã luôn được ưu tiên dùng làm cơ sở mỗi khi nó được ghép với một đồng tiền khác. Ở phép tính trên, chúng ta cần biết một đơn vị GBP đáng giá bao nhiêu euro. Ở trường hợp này chúng ta chỉ cần chia 1 cho tỷ giá hối đoái EUR/GBP để đảo ngược cặp tiền tệ (1/0,84 = 1,19).

Tính Số tiền Ký quỹ Phép tính được thực hiện như sau: Số Tiền Ký quỹ Yêu cầu = (Kích cỡ Giao dịch (kích cỡ lot) / đòn bẩy) * tỷ giá hối đoái tiền tệ của tài khoản (nếu khác với đồng tiền cơ sở trong cặp tiền tệ đang được giao dịch). Ví dụ:
 • Giao dịch 1 lot mini của cặp EUR/USD sử dụng đòn bẩy 100:1 với tài khoản có mệnh giá tiền tệ tính bằng USD
 • 1 lot mini = 10.000
 • Đòn bẩy = 100
 • Tỷ giá hối đoái tiền tệ Cơ sở/tiền tệ Tài khoản = 1,33
 • 10,000/100 = 100
 • 100 * 1.33 = 133
 • Tiền ký quỹ yêu cầu trong giao dịch này là $133.
Tính Giá trị Pip Phép tính được thực hiện như sau: Giá trị Pip = (một pip / tỷ giá hối đoái) * kích cỡ lot Ví dụ:
 • Giao dịch 1 lot EUR/USD với một tài khoản có mệnh giá được tính bằng EUR.
 • Một pip = 0.0001
 • Tỷ giá hối đoái = 1,35554
 • 0.00001/1.35554 = 7.37713
 • 7.37713 * 1 = 7.37713
 • Mỗi pip đáng giá €7,38

Số liệu này sau đó sẽ cần được quy đổi sang đồng tiền mà tài khoản bạn sử dụng nếu khác nhau. Máy tính Giá trị Pip của FxPro sẽ tự động làm điều này cho bạn

Swap Calculation Phép tính được thực hiện như sau: Swap = (một pip / tỷ giá hối đoái) * kích cỡ giao dịch (kích cỡ lot) * giá trị swap tính bằng điểm. Ví dụ:
 • Giao dịch 1 lot EUR/USD (Đoản vị) với một tài khoản có mệnh giá được tính bằng EUR.
 • Một pip = 0,00001
 • Tỷ giá hối đoái = 1,35230
 • Tỷ lệ swap đoản vị = -0,9
 • 1 lot = 100,000
 • 0,00001/1,35230= 7,39480 * 0,9 (EUR/USD Swap đoản vị) = -6,65532= 0,00001 *100.000 * (-0,9) / 1,3523 = 0,66553