Tủ Trưng bày Cúp của FxPro

Là một trong những nhà môi giới forex sáng tạo nhất thế giới, các dịch vụ xuất sắc của FxPro đã nhận được nhiều sự chú ý từ những tổ chức độc lập và các hãng truyền thông tài chính uy tín. Năm này qua năm khác, chúng tôi đã luôn vinh hạnh được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Nhà Môi giới FX Tốt nhất, Tổ chức Môi giới Tốt nhất và Nhà Môi giới Tốt nhất.

Các giải thưởng sẽ thường xuyên được bổ sung vào Tủ Trưng bày Cúp của FxPro.

Best FX Service Provider 2018 City of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2018 Online Personal Wealth Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2017 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2017 Online Personal Wealth Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2016 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2016 Online Personal Wealth Awards
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất 2016 City Of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2015 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Forex Provider of the Year 2015 UK Forex Awards
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất 2015 City Of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2014 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất 2014 City of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2014 Online Personal Wealth Awards
Nhà cung cấp Ngoại hối của Năm 2010 Financial Times/Investors Chronicle Investment Awards
Most Trusted Forex Brand, UK, 2017 Global Brands Magazine
Best FX Broker, 2017 Shares Awards
Best MT5 Broker, 2017 UK Forex Awards
Best Execution Broker, Global, 2017 Global Brands Magazine
Best Execution Broker 2016 Forex Awards
Best Forex Broker 2016 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2016 Shares Awards
Best MT5 Broker UK Forex Awards
Best Forex Broker 2015 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2015 Shares Awards
Best MT5 Broker 2015 UK Forex Awards
Most Trusted Forex Brand, UK, 2014 Global Brands Magazine
Best Forex Broker 2014 Forex Awards
Best Execution Broker 2014 Forex Awards
Best FX Broker 2014 Shares Awards
Most Trusted Forex Brand, UK, 2013 Global Brands Magazine
Nhà môi giới Sáng tạo Nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 Shares Awards
Best Broker Europe 2013 International Finance Magazine Award
Best Forex Execution Broker 2013 QFX
Nhà môi giới Tốt nhất 2012 World Finance Foreign Exchange Awards
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2011 Forex Expo Awards
Nhà môi giới Ngoại hối Toàn cầu Phát triển Nhanh nhất Năm 2010 World Finance Magazine
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2010 Forex Expo Awards
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2009 World Finance Magazine
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2008 CEO Magazine
Thực thi lệnh FX tốt nhất, Toàn cầu, 2017 CFI.co Awards
Thực thi lệnh FX tốt nhất, Toàn cầu, 2016 CFI.co Awards
Best Forex Customer Service Brand, Europe, 2014 Global Brands Magazine
Sản phẩm Tốt nhất của Năm (FxPro SuperTrader) 2014 UK Forex Awards 2014
Giải Thực thi FX Tốt nhất, Toàn cầu 2014 CFI.co Awards
Dịch vụ FX Suất sắc Năm 2013 IAIR Award
Sử dụng Phương tiện Xã hội Hiệu quả nhất năm 2013 Shares Awards
Best Product of the Year 2013 - FxPro Quant UK Forex Awards
Best Forex Trading Tools 2013 QFX
Best Trading Platform 2015 Forex Awards
Best Automated Trading Platform 2013 - FxPro SuperTrader International Finance Magazine Award
Best Forex Trading Platform 2013 Investors Chronicle and Financial Times Investment Awards
Nền tảng Giao dịch Toàn cầu Tốt nhất 2010 World Finance Magazine
Best FX Service Provider 2018 City of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2018 Online Personal Wealth Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2017 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2017 Online Personal Wealth Awards
Most Trusted Forex Brand, UK, 2017 Global Brands Magazine
Best FX Broker, 2017 Shares Awards
Best MT5 Broker, 2017 UK Forex Awards
Best Execution Broker, Global, 2017 Global Brands Magazine
Thực thi lệnh FX tốt nhất, Toàn cầu, 2017 CFI.co Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2016 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2016 Online Personal Wealth Awards
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất 2016 City Of London Wealth Management Awards
Best Execution Broker 2016 Forex Awards
Best Forex Broker 2016 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2016 Shares Awards
Best MT5 Broker UK Forex Awards
Thực thi lệnh FX tốt nhất, Toàn cầu, 2016 CFI.co Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2015 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Forex Provider of the Year 2015 UK Forex Awards
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất 2015 City Of London Wealth Management Awards
Best Forex Broker 2015 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2015 Shares Awards
Best MT5 Broker 2015 UK Forex Awards
Best Trading Platform 2015 Forex Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2014 Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất 2014 City of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2014 Online Personal Wealth Awards
Most Trusted Forex Brand, UK, 2014 Global Brands Magazine
Best Forex Broker 2014 Forex Awards
Best Execution Broker 2014 Forex Awards
Best FX Broker 2014 Shares Awards
Best Forex Customer Service Brand, Europe, 2014 Global Brands Magazine
Sản phẩm Tốt nhất của Năm (FxPro SuperTrader) 2014 UK Forex Awards 2014
Giải Thực thi FX Tốt nhất, Toàn cầu 2014 CFI.co Awards
Most Trusted Forex Brand, UK, 2013 Global Brands Magazine
Nhà môi giới Sáng tạo Nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 Shares Awards
Best Broker Europe 2013 International Finance Magazine Award
Best Forex Execution Broker 2013 QFX
Dịch vụ FX Suất sắc Năm 2013 IAIR Award
Sử dụng Phương tiện Xã hội Hiệu quả nhất năm 2013 Shares Awards
Best Product of the Year 2013 - FxPro Quant UK Forex Awards
Best Forex Trading Tools 2013 QFX
Best Automated Trading Platform 2013 - FxPro SuperTrader International Finance Magazine Award
Best Forex Trading Platform 2013 Investors Chronicle and Financial Times Investment Awards
Nhà môi giới Tốt nhất 2012 World Finance Foreign Exchange Awards
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2011 Forex Expo Awards
Nhà cung cấp Ngoại hối của Năm 2010 Financial Times/Investors Chronicle Investment Awards
Nhà môi giới Ngoại hối Toàn cầu Phát triển Nhanh nhất Năm 2010 World Finance Magazine
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2010 Forex Expo Awards
Nền tảng Giao dịch Toàn cầu Tốt nhất 2010 World Finance Magazine
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2009 World Finance Magazine
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2008 CEO Magazine
Tài trợ
CSR
Tại sao nên chọn FxPro

FxPro vinh hạnh là nhà tài trợ cho nhiều đội tuyển có tiếng.

Chúng tôi coi trọng vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách rất nghiêm túc tại FxPro.

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà giao dịch trên toàn thế giới lại chọn FxPro

UP