Trung tâm Truyền thông FxPro

Thông cáo Báo chí Mới Nhất

 • FxPro and Watford FC Announce Sponsorship Agreement

  14 June 2017, London. Online broker FxPro and London-based Premier League Club Watford FC are delighted to announce a three-season sponsorship agreement starting at the beginning of the 2017/18 season. This is the largest sponsorship agreement in the history of the Club, with FxPro acting as the new front of shirt and Main Club Partner as Watford FC heads into another season in the most competiti...

  Thg6 14, 2017, 05:00 SA
  Tìm hiểu thêm
 • FxPro Announces Q3 2016 Execution Statistics

  20 October 2016, London. Online broker FxPro is pleased to announce key execution statistics registered during the months of July, August, and September 2016, honouring its commitment to disclose these metrics on a quarterly basis. For yet another quarter, the order execution data registered reflect FxPro’s ongoing focus on slippage symmetry, with Q3 results on a par with the ones observed in pre...

  Thg10 20, 2016, 06:27 SA
  Tìm hiểu thêm
 • FxPro Reveals Execution Data for Q2 2016

  22 August 2016, London. Online broker FxPro today announces key execution statistics registered during the months of April, May and June 2016. During a particularly volatile second quarter, slippage percentages reached the following levels: Positive = 49.45% At Quote = 30.15% Negative = 20.40% Together with the above figures, FxPro is also announcing its re-quote percentages: Re...

  Thg8 22, 2016, 08:43 SA
  Tìm hiểu thêm

Các Nhà Phân tích của Chúng tôi

Simon Smith

Simon là Trưởng nhóm Chuyên gia Kinh tế tại FxPro và đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp cho những tổ chức truyền thông trên thế giới.

Tìm hiểu thêm
Mở Tài khoản Giao dịch Mở Tài khoản Thử nghiệm

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

UP