Giao dịch Các chỉ số & Cổ Phiếu

Tại sao giao dịch Cổ Phiếu và Các chỉ số

Thêm các sản phẩm Cổ Phiếu và Chỉ số là một cách tuyệt vời làm đa dạng hóa việc đầu tư của bạn liên quan đến hoạt động của một công ty cụ thể hoặc chỉ số . FxPro cung cấp giao dịch CFD hơn 150 cổ phiếu và 10 chỉ số chính với không thu phí giao dịch và yêu cầu Margin thấp.

Giao dịch cổ phiếu

Đầu tư vào cổ phiếu cho phép bạn sao một công ty mà bạn cảm thấy đang bị định giá thấp, hoặc bạn tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ được định giá quá cao. Điều này cho phép bạn trực tiếp áp dụng kiến thức của bạn về một thị trường hoặc ngành công nghiệp nào đó vào giao dịch để mở rộng tiềm năng giao dịch của bạn.

Giao dịch chỉ số

Chỉ số đặc biệt hữu dụng cho các mục đích đa dạng hóa, cũng như là một sự đầu tư thụ động hấp hẫn đối với nhiều nhà đầu tư không thích rủi ro. Mỗi chỉ số là một giá trị chuẩn mực của một trong hiệu suất cho toàn bộ một loại tài sản hoặc một phần tài sản. Ví dụ chỉ số 120 Sprot Index của Pháp đo lường 120 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Paris trong khi chỉ số Dollar Index đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ trong mối qua hệ giữa các đồng tiền khác.

Phí giao dịch

Tại FxPro chúng tôi không thu phí giao dịch trên Cổ phiếu và Chỉ số. Một Mark–up nhỏ trên Spread và giá cả cạnh tranh từ các nhà cung cấp thanh khoản cung cấp cho chúng tôi.

Cổ phiếu của chúng tôi cũng phản ánh hoạt động cảu công ty, các nhà giao dịch cũng được quyền thanh toán khi đặt lệnh Mua và phải trả phí cổ tức khi thực hiện lệnh Bán .

Click vào đây để tìm hiểu thêm thông tin về các hoạt động của công ty

Tại sao giao dịch Cổ phiếu và Các chỉ số với FxPro

  • Nhiều sản phẩm hơn
  • Yêu cầu margin thấp
  • Spread và Phí giao dịch cạnh tranh
  • Không thu phí giao dịch
  • Đầy đủ các công cụ hỗ trợ giao dịch
  • Phân tích kỹ thuật cơ bản
  • Bảo vệ tài khoản âm
Click vào đây để tìm hiểu thêm các thông tin giao dịch Cổ phiếu tại FxPro.
Click vào đây để tìm hiểu thêm các thông tin giao dịch Các chỉ số tại FxPro.
Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Tại sao lại chọn FxPro?

Bảo vệ Quỹ của Khách hàng

Quy định và Giấy phép

 

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà giao dịch trên toàn thế giới lại chọn FxPro

Tìm hiểu quy trình bảo vệ tiền vốn khách hàng của chúng tôi.

Tìm hiểu về khu vực thẩm quyền quản lý hoạt động của chúng tôi.

 
UP