Tìm hiểu về giao dịch ngoại hối

Giao dịch ngoại hối là Mua hoặc Bán các cặp tiền tệ cụ thể.

Khái niệm giao dịch cơ bản

EUR/USD =
1.17285
Đây là tỷ giá hối đoái của đồng EURO so với đồng USD

Đồng tiền đứng đầu của một cặp được gọi là “Đồng tiền cơ bản” và đồng tiền thứ 2 trong một cặp tiền được gọi là “term currency”, or “quote currency”.

Giao dịch ngoại hối,tiền tệ cơ bản là cơ sở cho các lệnh Mua hoặc Bán.

Tỷ giá hối doái ở trên cho thấy rằng 1.07 USD đổi được 1 EURO. Nếu bạn thực hiện lệnh Mua EUR/USD có nghĩa là bạn đang Mua EURO và Bán USD và ngược lại Nếu bạn thực hiện lệnh Bán EUR/USD có nghĩa là bạn đang Bán EURO và Mua USD.

Click vào đây để tìm hiểu thêm về Giao dịch cơ bản.
Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Bid / Ask Video hướng dẫn

Trong phần mềm giao dịch, bạn sẽ thấy có 2 mức giá khác nhau cho mỗi cặp tiền tệ.

EUR/USD
BID
ASK
Hai mức giá khác nhau được gọi lần lượt là giá “Bid” và giá “Ask” trên một cặp tiền tệ.

Giá Bid là giá ở bên trái và thường thấp hơn giá Ask đây là giá được khớp khi bạn thực hiện Bán 1 cặp tiền.

Giá Ask là giá bên phải và chúng ta thường biết được biết là “Giá Chào“đây là giá được khớp khi bạn thực hiện Mua 1 cặp tiền.

Sự khác biệt giữa 2 giá Bid và Ask được gọi là Spread.

Theo quy tắc trên của Bid/Ask với spread bạn có thể Bán 1 euro được $1.06838 và bạn Mua1 euro được $1.06853.

Click vào đây để biết thêmvề giao dịch Ngoại Hối.

Mở và Đóng lệnh Video Hướng dẫn

Giao dịch ngoại hối có thể thực hiện cho cả lệnh Mua và Bán. You open a position with the first action you take, whether that is buying or selling a currency pair. Closing the position you have opened requires you to perform the exact opposite action.

Click vào đây để biết thêm về cách Mở và Đóng lệnh trong giao dịch ngoại hối.

Đặt lệnh Mua / Đặt lệnh Bán

Đặt lệnh Mua có nghĩa là Mua một cặp tiền tệ và bạn kỹ vong nó đi lên và đóng lệnh khi bạn có lợi nhuận.

Đặt lệnh Bán có nghĩa là Bán một cặp tiền tệ và bạn kỹ vong nó đi xuống và đóng lệnh khi bạn có lợi nhuận

Click vào đây để biết thêm về Đặt lệnh Mua / Đặt lệnh Bán.
Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Tại sao lại chọn FxPro?

Bảo vệ Quỹ của Khách hàng

Quy định và Giấy phép

 

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà giao dịch trên toàn thế giới lại chọn FxPro

Tìm hiểu quy trình bảo vệ tiền vốn khách hàng của chúng tôi.

Tìm hiểu về khu vực thẩm quyền quản lý hoạt động của chúng tôi.

 
UP