Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch NZDSGD với FxPro

Swap-Mua: -0.80 điểm

Swap-Bán: -8.58 điểm

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Lệnh thực thi tức thời
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Tối thiểu: 5
Trung Bình : 21
 

Lệnh thực thi thị trường
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Trung Bình : 28
MetaTrader 5
Floating spreads
Tối thiểu: 5
Trung Bình : 21
FxPro Markets
Floating spreads
Trung Bình : 28
cTrader
Spread chênh lệch +0.45$per10k
Tối thiểu: 10
Trung Bình : 20.8
 

Điều kiện giao dịch

MT4 / MT5 Cấp Giới hạn và Dừng 0.0010
cTrader Cấp Giới hạn và Dừng 0
Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar Max. Leverage is 1:25
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
MT4 / MT5 Kích cỡ 1 lot 100000 NZD
Giá trị bằng 1 TICK trên 1 lot tính bằng USD giao dịch 10 / USDSGD Rate
Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) 10:00 PM Sunday - 10:00 PM Friday
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
 

* - Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

**` Các điều kiện thị trường bất thường ` được đề cập trong mục 9 .1 ( Phụ lục A ) bản Hợp đồng khách hàng và bao gồm (nhưng không giới hạn) khi tin tức quan trọng được đưa ra.

Đối với USDCNH Khối lượng Tối đa mỗi phiếu là 10 lot. Fixed spreads shall only apply for ‘Instant Orders;’ all other order types shall be subject to the Order Execution Policy.
Mức chênh lệch trên có thể áp dụng trong các điều kiện giao dịch ngoại hối thông thường. FxPro có quyền điều chỉnh mức chênh lệch trên theo các điều kiện thị trường theo 'Điều khoản và Điều kiện của Doanh nghiệp'.
 

The NZD/SGD currency combination is quite infrequently traded, yet it can be an ideal choice for the opportunist investor who’s willing to take a gamble. The performance of the pairing is heavily influenced by two very different economies – those of New Zealand and Singapore – and as a result the correlation between these currencies tends to be weak. Although this creates a combination that is widely considered to be volatile and unpredictable, it also offers the opportunity to make profits as great as the potential risks.

To invest today, contact FxPro now.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP