FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Giao dịch GOLDgr với FxPro

Xem tất cả các công cụ

Swap-Mua: 0.00

Swap-Bán: 0.00

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Điều kiện giao dịch

  MT4 MT5 cTrader
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng 0.50%
(more info)
0.50%
(more info)
0.50%
Giá trị bằng 1 TICK trên 1 lot tính bằng USD giao dịch 0.10 USD 0.10 USD 0.10 USD
Tính toán biên đã sử dụng 1 Lot USD = 0.005 * (size of 1 lot) * (Gold gr market price) 1 Lot USD = 0.005 * (size of 1 lot) * (Gold gr market price) 1 Lot USD = 0.005 * (size of 1 lot) * (Gold gr market price)
Hoa hồng - - $45 per million dollars traded
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 100 gr
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 100 gr
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0 N/A 0
Thời gian Giao dịch (GMT) Sunday 10:00 PM - Friday 09:00 PM

(Closes daily between 09:00 PM - 10:00 PM GMT)

* Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%
 
Mở Tài khoản Giao dịch

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP