FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Giao dịch EURUSD với FxPro

Xem tất cả các công cụ

Swap-Mua: -4.16 điểm

Swap-Bán: 0.71 điểm

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Lệnh thực thi tức thời
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Tối thiểu: 0.6
Trung Bình : 1.4
MetaTrader 4
Fixed spreads

Xem thông tin bên dưới

 

Lệnh thực thi thị trường
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Trung Bình : 1.2
MetaTrader 5
Floating spreads
Tối thiểu: 0.6
Trung Bình : 1.4
cTrader
Spread chênh lệch +0.45$per10k
Tối thiểu: 0
Trung Bình : 0.4
 

Điều kiện giao dịch

MT4 / MT5 Cấp Giới hạn và Dừng 0.00010
cTrader Cấp Giới hạn và Dừng 0
Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar 1000 X EURUSD Rate
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
MT4 / MT5 Kích cỡ 1 lot 100000 EUR
Giá trị bằng 1 TICK trên 1 lot tính bằng USD giao dịch 10 USD
Thời gian Giao dịch (GMT) 09:00 PM Sunday - 09:00 PM Friday
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Fixed spreads 07:00 am - 07:00 pm (GMT) 1,6
Fixed spreads 07:00 pm - 07:00 am (GMT) 1,9
Fixed spreads 09:15 pm - 10:50 pm (GMT) 2,5
Điều kiện thị trường bất thường với spread cố định ** 2,7
 

* - Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

**` Các điều kiện thị trường bất thường ` được đề cập trong mục 9 .1 ( Phụ lục A ) bản Hợp đồng khách hàng và bao gồm (nhưng không giới hạn) khi tin tức quan trọng được đưa ra.

Đối với USDCNH Khối lượng Tối đa mỗi phiếu là 10 lot. Fixed spreads shall only apply for ‘Instant Orders;’ all other order types shall be subject to the Order Execution Policy.
Mức chênh lệch trên có thể áp dụng trong các điều kiện giao dịch ngoại hối thông thường. FxPro có quyền điều chỉnh mức chênh lệch trên theo các điều kiện thị trường theo 'Điều khoản và Điều kiện của Doanh nghiệp'.
 

The EUR/USD currency combination is the most widely traded pairing in the world, earning it as well deserved place amongst the ‘four majors’. It links two of the largest and most influential economies in the world: those of the Eurozone and the United States of America. Popular amongst investors, it is nonetheless volatile, and since the latter currency’s 1999 inception, the pairing has experienced many periods of instability. The European Debt Crisis has had a marked impact on the relationship between the two currencies in recent times, and its effects are still being felt today. Despite this, its popularity means that there is a plethora of available information, making it as well suited to the novice investor as it is to the experienced.

To invest in the EUR/USD currency pair now, contact FxPro today.

Mở Tài khoản Giao dịch

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP