Giao dịch EURTRY với FxPro

Swap-Mua: -169.70 điểm

Swap-Bán: 105.26 điểm

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Lệnh thực thi tức thời
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Tối thiểu: 9
Trung Bình : 25
 

Lệnh thực thi thị trường
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Trung Bình : 24
MetaTrader 5
Floating spreads
Tối thiểu: 9
Trung Bình : 25
FxPro Markets
Floating spreads
Trung Bình : 24
cTrader
Spread chênh lệch +0.45$per10k
Tối thiểu: 3.6
Trung Bình : 18.1
 

Điều kiện giao dịch

MT4 / MT5 Cấp Giới hạn và Dừng 0.0020
cTrader Cấp Giới hạn và Dừng 0
Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar 1000 X EURUSD Rate
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
MT4 / MT5 Kích cỡ 1 lot 100000 EUR
Giá trị bằng 1 PIP trên 1 lot tính bằng USD giao dịch 10 / USDTRY Rate
Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) 10:00 PM Sunday - 10:00 PM Friday
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
 

* - Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

** Điều kiện thị trường bất thường được quy định trong mục 6.12 của bản "Chính sách thực thi lệnh".

Đối với USDCNH Khối lượng Tối đa mỗi phiếu là 10 lot. Fixed spreads shall only apply for ‘Instant Orders;’ all other order types shall be subject to the Order Execution Policy.
Mức chênh lệch trên có thể áp dụng trong các điều kiện giao dịch ngoại hối thông thường. FxPro có quyền điều chỉnh mức chênh lệch trên theo các điều kiện thị trường theo 'Điều khoản và Điều kiện của Doanh nghiệp'.
 

The EUR/TRY currency pairing is not widely traded outside of Turkey, yet it still has a sizeable following. The performance of the combination is heavily influenced by the correlation between two important global economies: those of the Eurozone and Turkey. Although the lira does not correlate with the euro as closely as many of the European currencies, it often shadows its movements, due to the close financial and commercial ties between the two locales. A wonderful tool for diversification, the combination is best suited to the experienced investor.

To add the EUR/TRY combination to your portfolio, contact us now.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP