Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch AUDCAD với FxPro

Swap-Mua: -0.56 điểm

Swap-Bán: -7.64 điểm

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Dao động

 

Lệnh thực thi tức thời
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Tối thiểu: 2
Trung Bình : 3
 

Lệnh thực thi thị trường
 

MetaTrader 4
Floating spreads
Trung Bình : 2.5
MetaTrader 5
Floating spreads
Tối thiểu: 2
Trung Bình : 3
FxPro Markets
Floating spreads
Trung Bình : 2.5
cTrader
Spread chênh lệch +0.45$per10k
Tối thiểu: 0.6
Trung Bình : 1.5
 

Điều kiện giao dịch

MT4 / MT5 Cấp Giới hạn và Dừng 0.0005
cTrader Cấp Giới hạn và Dừng 0
Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar 1000 X AUDUSD Rate
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
MT4 / MT5 Kích cỡ 1 lot 100000 AUD
Giá trị bằng 1 TICK trên 1 lot tính bằng USD giao dịch 10 / USDCAD Rate
Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) 10:00 PM Sunday - 10:00 PM Friday
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
 

* - Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

**` Các điều kiện thị trường bất thường ` được đề cập trong mục 9 .1 ( Phụ lục A ) bản Hợp đồng khách hàng và bao gồm (nhưng không giới hạn) khi tin tức quan trọng được đưa ra.

Đối với USDCNH Khối lượng Tối đa mỗi phiếu là 10 lot. Fixed spreads shall only apply for ‘Instant Orders;’ all other order types shall be subject to the Order Execution Policy.
Mức chênh lệch trên có thể áp dụng trong các điều kiện giao dịch ngoại hối thông thường. FxPro có quyền điều chỉnh mức chênh lệch trên theo các điều kiện thị trường theo 'Điều khoản và Điều kiện của Doanh nghiệp'.
 

The AUD/CAD currency pair is not amongst the more commonly traded forex pairings, and as a result it can be hard to find a broker that offers it. Here at FxPro, however, we’re committed to meeting all of your needs, and that’s why we’ve made sure that it’s on our books. Marrying two of the world’s major economies, this combination can make a fantastic addition to the savvy investor’s portfolio.

Contact FxPro to invest today.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP