FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Giao dịch US Light, Sweet Crude Oil (#US_Oil) với FxPro

Xem tất cả các công cụ

Swap-Mua: -14.23

Swap-Bán: -10.88

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

World Market Hours

 

Light, Sweet Crude Oil Futures.

Month Ticker Start Trading Only for Closing Forced closing of all open positions (expiration date)
July 2016 #US_Oil_N6 18/05/2016 17/06/2016 21/06/2016
August 2016 #US_Oil_Q6 17/06/2016 18/07/2016 20/07/2016
September 2016 #US_Oil_U6 18/07/2016 18/08/2016 22/08/2016
October 2016 #US_Oil_V6 18/08/2016 16/09/2016 20/09/2016
November 2016 #US_Oil_X6 16/09/2016 18/10/2016 20/10/2016
December 2016 #US_Oil_Z6 18/10/2016 17/11/2016 21/11/2016
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.01
Kích cỡ 1 lot 1,000 Barrels
1 tick value 10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 4.0
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 1.00% (more info)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng spread
 
Trading time (GMT time) Sunday - Friday: 10:00 PM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 10:00 PM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 06:30 PM

* Only if Margin Level > 100%

Mở Tài khoản Giao dịch

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP