Giao dịch US Dollar Index Futures (#US$indx) với FxPro

Swap-Mua: -1.53 điểm

Swap-Bán: -1.44 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The U.S. Dollar Index measures the performance of the United States currency in relation to a basket of foreign currencies.

 

Dollar Index Futures Calendar

Month Ticker in Metatrader Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
June 2017 #US$indx_M7 09/03/2017 15/06/2017 19/06/2017
September 2017 #US$indx_U7 15/06/2017 14/09/2017 18/09/2017
December 2017 #US$indx_Z7 14/09/2017 14/12/2017 18/12/2017
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.005
Kích cỡ 1 lot $1,000 x Index USD
Giá trị 1 tick 5.00 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 0.010
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng 0.03
 
Trading time (UK Time) Monday - Friday: 01:00 AM - 10:00 PM
Closes daily between (10:00 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 03:15 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP