Giao dịch

UK 100 Spot Index

(#UK100) với FxPro

Swap-Mua: -0.403 GBP

Swap-Bán: -0.308 GBP

  • H1
  • D1
  • W1
  • MN1
Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Spread chênh lệch MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The UK 100 Spot Index, or, the FTSE 100, is a market capitalisation-weighted index measuring the performance of the 100 largest UK companies and giving a representation of approximately 81% of the country’s market capitalisation.

 

Điều kiện giao dịch

MT4, MT5 Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng (Đòn bẩy) 0.20% (1:500)
more info
cTrader, FxPro Markets Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng (Đòn bẩy) 2.00% (1:50)
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 1.0 Index
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 1.0 Index
Giá trị trên 1 điểm Index 1 GBP
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Nhỏ nhất Spread 0.7
Trung Bình Spread 2.0
Cấp Giới hạn và Dừng spread
 
Thời gian Giao dịch (Giờ của Anh Quốc) Monday - Friday : 07:00AM - 09:00PM
(Closes daily between 09:00 PM - 07:00 AM UK Time)

* Chỉ khi Tỷ lệ Ký quỹ > 100%

 

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP