Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch Swiss 20 (FSMI) Index Futures (#SWI20) với FxPro

Swap-Mua: -2.90 điểm

Swap-Bán: -6.97 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The Swiss 20 is a major index that includes the 20 largest and most liquid stocks traded across Switzerland. The stocks included make up around 90% of the market capitalisation of all entities from Switzerland and Liechtenstein listed on the SIX Swiss Exchange.

 

SMI Index Futures - 3rd Friday of each maturity month.

Month Ticker in Metatrader Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
December 2016 #SWI20_Z6 14/09/2016 14/12/2016 16/12/2016
March 2017 #SWI20_H7 14/12/2016 15/03/2017 17/03/2017
June 2017 #SWI20_M7 15/03/2017 14/06/2017 16/06/2017
September 2017 #SWI20_U7 14/06/2017 13/09/2017 15/09/2017
December 2017 #SWI20_Z7 13/09/2017 13/12/2017 15/12/2017
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 1
Kích cỡ 1 lot CHF 10 x SMI Index
Giá trị 1 tick CHF 10.00
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 4
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng spread
 
Trading time (UK Time) Monday - Friday: 07:00 AM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 07:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 07:00 AM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP