Giao dịch Soybean Futures (#Soybean) với FxPro

Swap-Mua: -0.82 điểm

Swap-Bán: -0.77 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The biggest producers of soybean in the world are the United States, Brazil, Paraguay and Argentina, while the two biggest importers are China and the European Union. There is a very liquid market for soybean futures, with many investors trading this commodity.

 

Soybean Futures Calendar

Month Ticker Start Trading Only for Closing Expiration
November 2017 #Soybean_X7 30/08/2017 30/10/2017 01/11/2017
January 2018 #Soybean_F8 30/10/2017 27/12/2017 29/12/2017
March 2018 #Soybean_H8 27/12/2017 26/02/2018 28/02/2018
May 2018 #Soybean_K8 26/02/2018 26/04/2018 30/04/2018
July 2018 #Soybean_N8 26/04/2018 27/06/2018 29/06/2018
August 2018 #Soybean_Q8 27/06/2018 27/07/2018 31/07/2018
September 2018 #Soybean_U8 27/07/2018 29/08/2018 31/08/2018
November 2018 #Soybean_X8 29/08/2018 29/10/2018 31/10/2018
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.25
Kích cỡ 1 lot 5,000 Bushels
Giá trị 1 tick 12.5 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 2.0
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng 1.50
 
Trading time (UK Time) Monday - Friday: 01:00 AM - 07:15 PM
Closes daily between (01:45 PM - 02:30 PM & 07:15 PM - 01:00 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 07:15 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn

FxPro cTrader cho Máy tính để bàn

So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP