Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch S&P500 Index Futures (#S&P500) với FxPro

Swap-Mua: -9.84 điểm

Swap-Bán: -3.22 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The S&P 500 Index is a market capitalisation-weighted index, comprising 500 American companies from various sectors which represent over 70% of the overall market capitalisation of the U.S. stock market.

 

E-mini S&P 500 Futures - 3rd Friday of each maturity month.

Month Ticker in Metatrader Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
December 2016 #S&P500_Z6 14/09/2016 14/12/2016 16/12/2016
March 2017 #S&P500_H7 14/12/2016 15/03/2017 17/03/2017
June 2017 #S&P500_M7 15/03/2017 14/06/2017 16/06/2017
September 2017 #S&P500_U7 14/06/2017 13/09/2017 15/09/2017
December 2017 #S&P500_Z7 13/09/2017 13/12/2017 15/12/2017
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.25
Kích cỡ 1 lot US$50 x S & P 500
Giá trị 1 tick 12.5 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 0.50
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng 1.00
 
Trading time (UK Time) Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 PM - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 02:30 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP