FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Giao dịch S&P500 Index Futures (#S&P500) với FxPro

Xem tất cả các công cụ

Swap-Mua: -4.774 điểm

Swap-Bán: -2.643 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

World Market Hours

 

E-mini S&P 500 Futures - 3rd Friday of each maturity month.

Ticker in Metatrader Description Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
#S&P500_Z5 Dec-15 16/09/2015 16/12/2015 18/12/2015
#S&P500_H6 Mar-16 16/12/2015 16/03/2016 18/03/2016
#S&P500_M6 Jun-16 16/03/2016 15/06/2016 17/06/2016
#S&P500_U6 Sep-16 15/06/2016 14/09/2016 16/09/2016
#S&P500_Z6 Dec-16 14/09/2016 14/12/2016 16/12/2016
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.25
Kích cỡ 1 lot US$50 x S & P 500
1 tick value 12.5 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 0.50
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (more info)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng 1.00
 
Trading time (GMT time) Sunday - Friday: 10:00 PM - 09:00 PM
Closes daily between (08:15 PM - 08:30 PM & 09:00 PM - 10:00 PM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 12:30 PM

* Only if Margin Level > 100%

Mở Tài khoản Giao dịch

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP