Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch US Natural Gas (#NatGas) với FxPro

Swap-Mua: -4.33

Swap-Bán: -0.94

Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

U.S. Natural Gas is very popular among investors, being the second-highest volume futures contract worldwide based on a physical commodity.

 

U.S. Natural Gas Futures.

Month Ticker Start Trading Only for Closing Forced closing of all open positions (expiration date)
April 2017 #NatGas_J7 22/02/2017 27/03/2017 29/03/2017
May 2017 #NatGas_K7 27/03/2017 24/04/2017 26/04/2017
June 2017 #NatGas_M7 24/04/2017 24/05/2017 26/05/2017
July 2017 #NatGas_N7 24/05/2017 26/06/2017 28/06/2017
August 2017 #NatGas_Q7 26/06/2017 25/07/2017 27/07/2017
September 2017 #NatGas_U7 25/07/2017 25/08/2017 29/08/2017
October 2017 #NatGas_V7 25/08/2017 25/09/2017 27/09/2017
November 2017 #NatGas_X7 25/09/2017 25/10/2017 27/10/2017
December 2017 #NatGas_Z7 25/10/2017 24/11/2017 28/11/2017
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.001
Kích cỡ 1 lot 10,000 MMBtu
Giá trị 1 tick 10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 0.004
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 1.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng spread
 
Trading time (GMT time) Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 07:30 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP