Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch US Natural Gas (#NatGas) với FxPro

Xem tất cả các công cụ

Swap-Mua: -10.14

Swap-Bán: -0.98

Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

U.S. Natural Gas is very popular among investors, being the second-highest volume futures contract worldwide based on a physical commodity.

 

Light, Sweet Crude Oil Futures.

Month Ticker Start Trading Only for Closing Forced closing of all open positions (expiration date)
September 2016 #NatGas_U6 25/07/2016 25/08/2016 29/08/2016
October 2016 #NatGas_V6 25/08/2016 26/09/2016 28/09/2016
November 2016 #NatGas_X6 26/09/2016 25/10/2016 27/10/2016
December 2016 #NatGas_Z6 25/10/2016 24/11/2016 28/11/2016
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.001
Kích cỡ 1 lot 10,000 MMBtu
Giá trị 1 tick 10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 4.0
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 1.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng spread
 
Trading time (GMT time) Sunday - Friday: 10:00 PM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 10:00 PM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 06:30 PM

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP