Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch Nasdaq 100 Index Futures (#NAS100) với FxPro

Swap-Mua: -9.11 điểm

Swap-Bán: -2.99 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2016 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

The Nasdaq 100 is a capitalisation-weighted index comprising 107 equity securities issued by 100 of the largest companies listed on the NASDAQ, excluding companies from the financial sector. The index is modified so as to minimise the influence that larger companies may exert over the index as a whole.

 

E-mini NASDAQ 100 Futures - 3rd Friday of each maturity month.

Month Ticker in Metatrader Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
December 2016 #NAS100_Z6 14/09/2016 14/12/2016 16/12/2016
March 2017 #NAS100_H7 14/12/2016 15/03/2017 17/03/2017
June 2017 #NAS100_M7 15/03/2017 14/06/2017 16/06/2017
September 2017 #NAS100_U7 14/06/2017 13/09/2017 15/09/2017
December 2017 #NAS100_Z7 13/09/2017 13/12/2017 15/12/2017
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 0.25
Kích cỡ 1 lot US$20 x NASDAQ 100
Giá trị 1 tick 5 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 0.50
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* 0
Cấp Giới hạn và Dừng 1.00
 
Trading time (UK Time) Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (09:15 PM - 09:30 PM & 10:00 PM - 11:00 PM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 02:30 PM UK Time

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP