Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Giao dịch Cocoa Futures (#Cocoa) với FxPro

Swap-Mua: -1.74 điểm

Swap-Bán: -1.02 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Giờ Thị trường Thế giới

 

More than half of the world’s cocoa supplies come from the Ivory Coast and Ghana, with other key producers including Indonesia, Brazil, Ecuador and Nigeria. Albeit a small soft commodity market, cocoa affects the retail industry on a global scale.

 

Cocoa

Ticker in Metatrader Description Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
#Cocoa_U6 Sep-16 29/06/2016 30/08/2016 01/09/2016
#Cocoa_Z6 Dec-16 30/08/2016 29/11/2016 01/12/2016
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 1
Kích cỡ 1 lot 10 Metric Tons
Giá trị 1 tick 10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 2
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (Thêm thông tin)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* N/A
Cấp Giới hạn và Dừng N/A
 
Trading time (GMT time) Monday - Friday: 08:45 AM - 05:30 PM
Closes daily between (05:30 PM - 08:45 AM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 05:30 PM GMT

* Only if Margin Level > 100%

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP