FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Giao dịch Cocoa Futures (#Cocoa) với FxPro

Xem tất cả các công cụ

Swap-Mua: -1.54 điểm

Swap-Bán: -0.92 điểm

Thành tích quá khứ không phải là một đảm bảo hoặc dự báo cho thành tích tương lai.
Thấp điểm Hàng ngày:
Chênh lệch thả nổi MT4
Cao điểm Hàng ngày:
Hãy bắt đầu giao dịch ngay bây giờ Với nhà Môi giới ngoại hối tốt nhất năm 2015 (Shares Awards)

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

World Market Hours

 

Cocoa

Ticker in Metatrader Description Start Trading date Start trading only for closing open positions Forced closing of all open positions (expiration date)
#Cocoa_N6 Jul-16 28/04/2016 29/06/2016 01/07/2016
#Cocoa_U6 Sep-16 29/06/2016 30/08/2016 01/09/2016
#Cocoa_Z6 Dec-16 30/08/2016 29/11/2016 01/12/2016
 

Điều kiện giao dịch

Dao động giá cả tối thiểu 1
Kích cỡ 1 lot 10 Metric Tons
1 tick value 10 USD
Cỡ giao dịch nhỏ nhất 0.01 lot
Bước tối thiểu để tăng kích cỡ hợp đồng 0.01 lot
Chênh lệch tối thiểu 2
Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot 2.00% (more info)
Tỷ lệ ký quỹ yêu cầu để mở một vị thế bị khóa* N/A
Cấp Giới hạn và Dừng N/A
 
Trading time (GMT time) Monday - Friday: 08:45 AM - 05:30 PM
Closes daily between (05:30 PM - 08:45 AM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 05:30 PM

* Only if Margin Level > 100%

Mở Tài khoản Giao dịch

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
So sánh Nền tảng

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch STP giành giải thưởng của chúng tôi.

Hãy xem các ưu và nhược điểm của các nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

UP