FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Sản phẩm và Chênh lệch

Băng điện báo Mô tả Kích cỡ 1 lot Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot *** Chênh lệch tối thiểu Nền tảng
WTI Spot US WTI Oil 1,000 Barrels 1.00% 4.0
BRENT Spot UK Brent Oil 1,000 Barrels 1.00% 5.0
NAT.GAS Spot Natural Gas 10,000 MMBtu 1.00% 4.0

***Hãy lưu ý rằng những sản phẩm trên đây đều có Đòn bảy linh động. Xem tại đây để có thêm thông tin

UP