Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Sản phẩm và Chênh lệch


Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Băng điện báo Mô tả Kích cỡ 1 lot Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot *** Chênh lệch tối thiểu Nền tảng
WTI Spot US WTI Oil 1,000 Barrels 1.00% 4.0
BRENT Spot UK Brent Oil 1,000 Barrels 1.00% 5.0
NAT.GAS Spot Natural Gas 10,000 MMBtu 1.00% 4.0

***Hãy lưu ý rằng những sản phẩm trên đây đều có Đòn bảy linh động. Xem tại đây để có thêm thông tin

UP