Sản phẩm và Chênh lệch


Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Băng điện báo Mô tả Kích cỡ 1 lot Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng cho 1 lot * Chênh lệch tối thiểu Nền tảng
WTI Spot US WTI Oil 1,000 Barrels 1.00% 0.03
BRENT Spot UK Brent Oil 1,000 Barrels 1.00% 0.05
NAT.GAS Spot Natural Gas 10,000 MMBtu 1.00% 0.004

* Hãy lưu ý rằng những sản phẩm trên đây đều có Đòn bảy linh động. Xem tại đây để có thêm thông tin

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.

UP