Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

FxPro MT4 WebTrader

Cho dù bạn ở đâu, giờ đây bạn có thể sử dụng MT4 WebTrader để đăng nhập vào tất cả các tài khoản MT4 sử dụng thông tin đăng nhập FxPro Direct của bạn, từ bất kỳ trình duyệt nào được kết nối với web. Lý tưởng cho những lúc bạn không thể sử dụng thiết bị đầu cuối giao dịch của chính mình, MT4 WebTrader đã được tối ưu hóa để chạy trong trình duyệt của bạn và bao gồm nhiều cải tiến như giao diện được thiết kế lại và thống kê rủi ro theo thời gian thực.

FxPro WebTrader là thành viên mới nhất trong gia đình nền tảng giao dịch của chúng tôi; một nền tảng dựa trên web hoàn toàn mới, thậm chí còn dễ sử dụng hơn, nhanh hơn, hấp dẫn hơn và có đầy đủ những tính năng mới nhất.

Tính năng chính
  • Giám sát đồng thời tới 4 biểu đồ
  • Giao dịch trực tiếp từ bảng biểu
  • Truy cập thông số rủi ro thời gian thực
  • Hơn 40 chỉ báo kỹ thuật
  • Tin tức với các bộ lọc nâng cao
  • Truy cập tất cả các tài khoản với 1 đăng nhập
  • Dễ dàng chuyển đổi giữa tài khoản thử nghiệm và tài khoản thực
So sánh Nền tảng
FxPro MT5
FxPro cTrader Web

Hãy xem các ưu và nhược điểm của nền tảng giao dịch chính của chúng tôi thông qua trang so sánh nền tảng.

Dùng thử tài khoản MT5 ECN mới của chúng tôi với tính năng thực thi lệnh thị trường và chênh lệch thả nổi.

Mở phiên bản trên web của nền tảng giao dịch ECN của chúng tôi ngay trên trình duyệt của bạn.

UP