FxPro - Bảng So sánh Nền tảng

  FxPro MT4 FxPro MT5 FxPro cTrader FxPro Markets
Tài khoản Thử nghiệm Miễn phí
Tài khoản Cỡ Nhỏ (Micro)
Chênh lệch Cố định Khả dụng
Dịch vụ VIP
Tiền Nộp Ban đầu (đề nghị) 500$ 500$ 500$ 500$
Chênh lệch Tối thiểu (EUR/USD) Lệnh thực thi tức thời: 1.4 Trung bình

Lệnh thực thi thị trường: 1.2 Trung bình
1.4 Trung bình 0.3 Trung bình 1.2 Trung bình
Chi phí Giao dịch

Forex & Kim loại: mức chênh lệch giá (spread)

Hợp đồng Không có hoa hồng

Cổ phiếu: Không có hoa hồng

Chỉ số: Không có hoa hồng

Forex & Kim loại: mức chênh lệch giá (spread)

Hợp đồng Tương lai: Không có hoa hồng

Chỉ số: Không có hoa hồng

45$ cho mỗi 1 triệu $ giao dịch (khi mở và đóng một vị thế)

Forex & Kim loại: mức chênh lệch giá (spread)

Năng lượng giao ngay: Không có hoa hồng

Chỉ số: Không có hoa hồng

Đòn bẩy Tối đa 1:500*

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.
1:500*

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.
1:500

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.
1:500

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.
Đòn bẩy Động

Không áp dụng cho Chỉ số giao ngay


Không áp dụng cho Chỉ số giao ngay
Thực thi Lệnh Thực thi Tức thì: giá bạn thấy trên màn hình hoặc tốt hơn Thực thi Thị trường: thanh khoản theo cấp, lệnh được thực thi ở giá trung bình có trọng số (VWAP) Thực thi Thị trường: thanh khoản theo cấp, lệnh được thực thi ở giá trung bình có trọng số (VWAP) Thực thi Thị trường: thanh khoản theo cấp, lệnh được thực thi ở giá trung bình có trọng số (VWAP)
Yêu cầu Ký quỹ 25% 40% 40% 40%
Dừng giao dịch 20% 30% 30% 30%
Bàn giao dịch Không có can thiệp từ Dealing Desk** Không có can thiệp từ Dealing Desk Không có can thiệp từ Dealing Desk Không có can thiệp từ Dealing Desk
Giao dịch Thuật toán Có hỗ trợ EA Có hỗ trợ EA Có hỗ trợ rô-bốt cTrader thông qua cAlgo
Ứng dụng Di động
Ứng dụng Web
Các Công cụ hỗ trợ Ngoại hối (69 cặp), Chỉ số giao ngay, Năng lượng giao ngay, Kim loại giao ngay, Hợp đồng Tương lai và Cổ phiếu Ngoại hối (69 cặp), Chỉ số giao ngay, Năng lượng giao ngay, Kim loại giao ngay và Hợp đồng Tương lai Ngoại hối (69 cặp), Chỉ số giao ngay, Năng lượng giao ngay và Kim loại giao ngay Ngoại hối (69 cặp), Chỉ số giao ngay, Năng lượng giao ngay và Kim loại giao ngay
Cấp độ lệnh Giới hạn/Dừng Từ chênh lệch 1 pip so với giá hiện tại/giá nhập thị trường (các cặp tiền tệ chính, ngoại trừ EURCHF, GBPCHF, EURJPY, GBPJPY). Từ chênh lệch 1 pip so với giá hiện tại/giá nhập thị trường (các cặp tiền tệ chính, ngoại trừ EURCHF, GBPCHF, EURJPY, GBPJPY). Không có mức tối thiểu Không có mức tối thiểu
Báo giá lại/ Requote Có thể xảy ra trong các giai đoạn biến động lớn Không có báo giá lại Không có báo giá lại Không có báo giá lại
Đặt lệnh một phần Thanh khoản không đủ có thể dẫn đến báo giá lại cho các lệnh tức thì, hoặc trượt giá đặt lệnh cho các lệnh chờ Thanh khoản không đủ có thể dẫn đến lấp lệnh một phần, với phần lệnh còn lại được lấp đầy ở giá tốt nhất sau đó tùy theo độ sâu thị trường Thanh khoản không đủ có thể dẫn đến lấp lệnh một phần, với phần lệnh còn lại được lấp đầy ở giá tốt nhất sau đó tùy theo độ sâu thị trường Thanh khoản không đủ có thể dẫn đến lấp lệnh một phần, với phần lệnh còn lại được lấp đầy ở giá tốt nhất sau đó tùy theo độ sâu thị trường
Thời gian Giao dịch 24/5 giao dịch bị dừng trong 1 phút từ 22:00 – 22:01 (Giờ Anh Quốc) 24/5 giao dịch bị dừng trong 1 phút từ 22:00 – 22:01 (Giờ Anh Quốc) 24/5 giao dịch bị dừng trong 5 phút từ 21:59 – 22:04 (Giờ Anh Quốc) 24/5 giao dịch bị dừng trong 5 phút từ 21:59 – 22:04 (Giờ Anh Quốc)

* Subject to the order size

** Subject to the Order Execution Policy

FxPro MT4 cho Máy tính để bàn
FxPro cTrader cho Máy tính để bàn
Trung tâm Tải xuống

Hãy tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất toàn ngành và trải nghiệm với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt máy khách cho máy tính để bàn của nền tảng giao dịch đã đoạt giải của chúng tôi.

Tải xuống phiên bản mới nhất của các nền tảng giao dịch đầu ngành của chúng tôi tại đây.

UP