Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Sản phẩm và Chênh lệch

Chỉ số điểm mới của chúng tôi cho phép bạn giao dịch giá trị giao ngay hiện tại của một số chỉ số chuẩn không có hoa hồng, phết chặt chẽ và yêu cầu ký quỹ thấp.

Xin lưu ý rằng đòn bẩy động áp dụng cho tất cả các chỉ số giao ngay được giao dịch trên nền tảng FxPro MT4 và MT5. Để biết thêm chi tiết về thông số và ví dụ, vui lòng nhấn vào đây.

Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Băng điện báo Mô tả MT4, MT5 Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng (Đòn bẩy)* cTrader Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng (Đòn bẩy) Floating spreads Swap values in currency
Nhỏ nhất Trung Bình Mua Bán
#Belgium20 Belgium 20 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 4.0 6.0 -0.226 -0.308
#ChinaA50 China A50 Spot Index 2.00% (1:50) 2.00% (1:50) 10 24 -1.598 -0.351
#Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 1 2 -0.054 -0.079
#France120 France 120 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 3 4 -0.239 -0.326
#Germany50 Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 8 14 -1.415 -1.930
#Holland25 Holland25 Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 0.2 0.3 -0.031 -0.042
#Portugal20 Portugal20 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 10 15 -0.282 -0.384
#Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 4 5.0 -0.088 -0.138
#UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 15 21.5 -1.457 -1.188
#GerTech30 GerTech30 (TecDAX) Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 1.8 1.8 -0.120 -0.164
#Euro50 Euro50 Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 1 1.6 -0.207 -0.283
#France40 France 40 Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 0.8 2.0 -0.302 -0.412
#UK100 UK 100 Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 0.7 2.0 -0.565 -0.460
#Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 2 3 -0.136 -0.084
#Germany30 Germany30 (DAX) Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 0.8 1.8 -0.725 -0.989
#AUS200 Australia 200 Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 1.0 2.0 -0.662 -0.174
#ChinaHShar ChinaHShares Spot Index 1.00% (1:100) 2.00% (1:50) 8.0 11.5 -0.749 -0.714
#Finland25 Finland25 (Helsinki 25) Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 5 8 -0.227 -0.309
#Greece25 Greece25 (ATHEX Large Cap) Spot Index 2.00% (1:50) 2.00% (1:50) 1 1.5 -0.102 -0.139
#HongKong50 HongKong50 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 15 16 -1.742 -1.662
#Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 0.8 3 -0.056 -0.034
#Spain35 Spain35 Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 4 7 -0.621 -0.846
#Swiss20 Swiss20 Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 4 4.5 -0.436 -0.802
#USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 0.6 1.1 -0.529 -0.243
#Hungary12 Hungary12 Spot Index 2.00% (1:50) 2.00% (1:50) 10 17 -2.288 -2.244
#Poland20 Poland20 Spot Index 0.75% (1:133) 2.00% (1:50) 3 3 -0.245 -0.080
#Japan225 Japan 225 Spot Index 0.50% (1:200) 2.00% (1:50) 5.0 8.5 -1.447 -1.342
#US30 US 30 Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 1.0 4.0 -2.042 -0.936
#USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.20% (1:500) 2.00% (1:50) 0.8 1.6 -0.232 -0.106

*Hãy lưu ý rằng những sản phẩm trên đây đều có Đòn bảy linh động. Xem tại đây để có thêm thông tin

Để tính toán tỉ lệ kỹ quỹ, hãy lưu ý rằng mức đòn bảy thấp nhất khi so sánh giữa đòn bảy tài khoản và đòn bảy sản phẩm sẽ được áp dụng.

FxPro MT4 Máy tính
FxPro cTrader Máy tính
Trung tâm Tải xuống
 

Tải xuống nền tảng giao dịch phổ biến nhất trong ngành và trải nghiệm nền tảng này với các điều kiện giao dịch chuyên nghiệp của FxPro.

Tải xuống và cài đặt trình khách phiên bản máy tính của nền tảng giao dịch đã đoạt giải của chúng tôi.

Tải xuống phiên bản mới nhất của tất cả các nền tảng giao dịch đầu ngành của chúng tôi tại đây.

 
UP