Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Bảo đảm Tiền vốn của Khách hàng

Các Chương trình Tài trợ Trước đây
Bảo mật Minh bạch Chính trực

Tất cả tiền vốn được chúng tôi lưu giữ thay cho khách hàng của mình đều được quản lý bởi 5 nguyên tắc sau đây nhằm đảm bảo an toàn.

Tiền vốn được Tách riêng

Tất cả tiền vốn của khách hàng được gửi tại FxPro đều được tách riêng khỏi vốn của công ty và được lưu giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt. Điều này đảm bảo rằng tiền vốn của khách hàng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các báo cáo tài chính giữa kỳ và hàng năm của chúng tôi đều được kiểm toán ở Síp bởi công ty PWC, một nhà kiểm toán tài chính hàng đầu thế giới, điều này đảm bảo các hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Bảo vệ Nhà đầu tư

FxPro UK Limited là thành viên của Tổ chức Bồi thường Dịch vụ Tài chính (FSCS) và FxPro Financial Services Limited là thành viên của Quỹ Bồi thường Nhà đầu tư (ICF). Điều kiện bồi thường phụ thuộc vào tình trạng và bản chất của khiếu nại. Quý vị vui lòng tham khảotài liệu pháp lý cùng chính sách bồi thường của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tiền vốn được Bảo mật

FxPro hợp tác với một số ngân hàng lớn của châu Âu ví dụ như Barclays Bank PLC, Julius Baer Bank, Bank of AmericaRoyal Bank of Scotland. Điều này đảm bảo chắc chắn rằng các khoản tiền vốn được gửi tại công ty luôn có rủi ro tín dụng rất thấp.

Quy định

FxPro UK Limited được ủy quyền và quy định bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) (số đăng ký 509956). FxPro Financial Services Limited được ủy quyền và quy định bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Đảo Síp (CySEC) (giấy phép số 078/07). Công ty chúng tôi luôn tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, bao gồm các yêu cầu về an toàn vốn tối thiểu. Công ty chúng tôi thường xuyên nộp báo cáo tài chính lên FCA và CySEC bao gồm đối chiếu tiền vốn hàng ngày của khách hàng.

Bảo vệ Tiền vốn Âm

FxPro sử dụng một hệ thống giám sát giao dịch và quản lý rủi ro tự động để đảm bảo số dư tài khoản của khách hàng không bao giờ giảm xuống dưới mức tiền ký quỹ ban đầu của họ, từ đó bảo vệ họ khỏi bất kỳ khoản thua lỗ nào vượt quá mức đầu tư ban đầu của họ với chi phí do FxPro chịu.

Bắt đầu giao dịch ngay Giao dịch Thử nghiệm

Cảnh báo Rủi ro: Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể.

Chính sách thực hiện lệnh
Thủ tục xử lý khiếu nại
Chính sách xung đột lợi ích

Tìm hiểu cách chúng tôi đặt lệnh của bạn.

Tìm hiểu cách chúng tôi giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

Tìm hiểu cách chúng tôi giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn quyền lợi.

UP