Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Mức margin yêu cầu đối với cổ phiếu, trong trường hợp báo cáo trả cổ tức và/hoặc sự kiện của doanh nghiệp (gọi chung là Hoạt động doanh nghiệp) sắp diễn ra, có thể tăng tối đa 5 lần so với mức bình thường, 5 ngày làm việc trước khi sự kiện doanh nghiệp diễn ra, và có thể duy trì sau sự kiện dựa trên sự cẩn trọng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 2 năm 2017 - tháng 3 năm 2017
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
14/02/2017
14/02/2017 #RollsRoyce ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
14/02/2017 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
15/02/2017
15/02/2017 #Cisco CISCO SYSTEMS INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
15/02/2017 #Groupon GROUPON INC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
15/02/2017 #KraftHeinz KRAFT HEINZ CO/THE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
15/02/2017 #Pepsico PEPSICO INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
15/02/2017 #TrpAdvisor TRIPADVISOR INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
16/02/2017
16/02/2017 #Airfrance AIR FRANCE-KLM № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
16/02/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
16/02/2017 #Yandex YANDEX NV-A № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
17/02/2017
17/02/2017 #Allianz ALLIANZ SE-REG № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
17/02/2017 #MoodysCorp MOODY'S CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
21/02/2017
21/02/2017 #HSBC HSBC HOLDINGS PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
21/02/2017 #HomeDepot HOME DEPOT INC № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
21/02/2017 #Walmart WAL-MART STORES INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
22/02/2017
22/02/2017 #TeslaMotor TESLA MOTORS INC № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
22/02/2017 #Bayer BAYER AG-REG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
22/02/2017 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
22/02/2017 #LloydsTSB LLOYDS BANKING GROUP PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
22/02/2017 #HPackard HP INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017
23/02/2017 #A.X.A AXA SA № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017 #Peugeot PEUGEOT SA № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017 #Vivendi VIVENDI № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017 #BAESystems BAE SYSTEMS PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
23/02/2017 #Barclays BARCLAYS PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
23/02/2017 #Glencore GLENCORE PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
23/02/2017 #Baidu BAIDU INC - SPON ADR № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
23/02/2017 #Vale VALE SA-SP ADR № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
24/02/2017
24/02/2017 #BASFN BASF SE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
24/02/2017 #R.B.S ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
24/02/2017 #StanLife STANDARD LIFE PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
24/02/2017 #StdCharter STANDARD CHARTERED PLC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
01/03/2017
01/03/2017 #ManGroup MAN GROUP № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
01/03/2017 #ShakeShack Shake Shack № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
02/03/2017
02/03/2017 #Ab&Fitch Abercrombie & Fitch № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 4500 - 30%
№ of shares> 4500 - 60%
02/03/2017 #Costco Costco Corp № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
03/03/2017
03/03/2017 #LondonExch LONDON STOCK EXCHANGE № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
08/03/2017
08/03/2017 #Adidas Adidas № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
08/03/2017 #DeutscPost DEUTSCHE POST AG № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/03/2017
09/03/2017 #Aviva Aviva № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 4500 - 30%
№ of shares> 4500 - 60%
09/03/2017 #Staples Staples № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 4500 - 30%
№ of shares> 4500 - 60%
14/03/2017
14/03/2017 #Prudential PRUDENTIAL № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
15/03/2017
15/03/2017 #E.ON E.ON SE NA № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 4500 - 30%
№ of shares> 4500 - 60%
15/03/2017 #Oracle Oracle Corp № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
16/03/2017
16/03/2017 #Lufthansa DT LUFTHANSA AG № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 4500 - 30%
№ of shares> 4500 - 60%
16/03/2017 #Adobe Adobe Inc № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
17/03/2017
17/03/2017 #Tiffanys Tiffany & Co. № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
21/03/2017
21/03/2017 #B.M.W BMW AG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
21/03/2017 #FedEx FedEx № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
21/03/2017 #Nike Nike Inc № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
21/03/2017 #PetroleoBr Petroleo Brasileiro Petrobras № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 4500 - 30%
№ of shares> 4500 - 60%
23/03/2017
23/03/2017 #Next NEXT № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/03/2017 #ChinaMobil China Mobile № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
28/03/2017
28/03/2017 #Ladbrokes LADBROKES
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
13/02/2017
13/02/2017 #Dupont DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
13/02/2017 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC
14/02/2017
14/02/2017 #Chevron CHEVRON CORP
14/02/2017 #Microsoft MICROSOFT CORP
15/02/2017
15/02/2017 #MoodysCorp MOODY'S CORP
15/02/2017 #3M 3M CO
15/02/2017 #Symantec SYMANTEC CORP
15/02/2017 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP
15/02/2017 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES
16/02/2017
16/02/2017 #B.P. BP PLC
16/02/2017 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
16/02/2017 #U.P.S UNITED PARCEL SERVICE-CL B
22/02/2017
22/02/2017 #Honeywell Honeywell Corp USD 0.665
22/02/2017 #Nvidia NVidia Corp. USD 0.14
23/02/2017
23/02/2017 #Easyjet EASYJET PLC GBp 53.8
23/02/2017 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC GBp 23
23/02/2017 #RioTinto RIO TINTO PLC GBp 100.56
23/02/2017 #GenElec General Electric Corp USD 0.24
24/02/2017
24/02/2017 #J&J JOHNSON & JOHNSON USD 0.8
24/02/2017 #TimeWarner TIME WARNER INC USD 0.4025
27/02/2017
27/02/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO USD 0.18
27/02/2017 #McDonalds MCDONALD'S CORP USD 0.94
27/02/2017 #Qualcomm QUALCOMM INC USD 0.53
28/02/2017
28/02/2017 #GoldmSachs GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.65
01/03/2017
01/03/2017 #Ab&Fitch Abercrombie & Fitch USD 0.2
01/03/2017 #BofAmerica Bank of America USD 0.075
01/03/2017 #KraftHeinz Kraft USD 0.6
01/03/2017 #Novartis Novartis USD 2.326965
01/03/2017 #Pepsico Pepsico USD 0.7525
02/03/2017
02/03/2017 #Barclays Barclays Ltd GBp 2
02/03/2017 #Nike Nike Inc USD 0.18
06/03/2017
06/03/2017 #HPackard Hewlett-Packard Co USD 0.1327
07/03/2017
07/03/2017 #HomeDepot Home Depot Inc USD 0.89
08/03/2017
08/03/2017 #GenMotors General Motors USD 0.38
08/03/2017 #MGMResorts MGM Resorts Itl. USD 0.11
08/03/2017 #Travelers The Travelers Companies Inc. USD 0.67
08/03/2017 #Walmart Walmart USD 0.51
09/03/2017
09/03/2017 #FedEx FedEx USD 0.4
13/03/2017
13/03/2017 #AltriaGrp Altria Group USD 0.47
13/03/2017 #MerkCo Merk construction USD 0.61
13/03/2017 #AIG AIG USD 0.32
13/03/2017 #CocaCola Coca Cola USD 0.37
13/03/2017 #Motorola Motorola USD 0.47
13/03/2017 #NewsCorp News Corp USD 0.1
15/03/2017
15/03/2017 #WestUnion Western Union Co. USD 0.175
16/03/2017
16/03/2017 #Tiffanys Tiffany & Co. USD 0.45
20/03/2017
20/03/2017 #Total Total EUR 0.61
21/03/2017
21/03/2017 #L.V.Sands Las Vegas Sands USD 0.73
21/03/2017 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1.04
22/03/2017
22/03/2017 #Staples STAPLES INC USD 0.12
28/03/2017
28/03/2017 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR USD TBA*
29/03/2017
29/03/2017 #Mondelez Mondelez International, Inc. USD 0.19
29/03/2017 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP USD 0.5
29/03/2017 #Toyota TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR USD TBA*
30/03/2017
30/03/2017 #Daimler Daimler AG EUR 3.25
30/03/2017 #Prudential PRUDENTIAL PLC GBp 30
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt
06/02/2017
06/02/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.651
06/02/2017 #France40 France 40 Spot Index 1.012
06/02/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 7.349
06/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.072
06/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.010
07/02/2017
07/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.392
07/02/2017 #Germany50 Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index 20.491
07/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.314
07/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.103
08/02/2017
08/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.098
08/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 24.448
08/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.170
08/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.770
09/02/2017
09/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.158
09/02/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 0.747
09/02/2017 #Holland25 Holland25 Spot Index 0.523
09/02/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 0.203
09/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 3.318
09/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 1.719
09/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 3.904
09/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 2.679
09/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.422
10/02/2017
10/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.073
10/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.142
13/02/2017
13/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 3.597
13/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 2.602
13/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 1.167
13/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.588
14/02/2017
14/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.147
14/02/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 21.264
14/02/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.092
14/02/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 0.142
14/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 10.067
14/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 2.833
14/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.668
15/02/2017
15/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.198
15/02/2017 #Germany50 Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index 10.131
15/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 1.000
15/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 13.697
15/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.041
15/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.362
16/02/2017
16/02/2017 #Holland25 Holland25 Spot Index 1.308
16/02/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.554
16/02/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 0.635
16/02/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 0.867
16/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 2.479
16/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 27.825
16/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.068
16/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.234
17/02/2017
17/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.574
17/02/2017 #Germany30 Germany30 (DAX) Spot Index 3.035
17/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.094
17/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.050
20/02/2017
20/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 4.420
21/02/2017
21/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 3.527
21/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.002
22/02/2017
22/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 14.580
22/02/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.093
22/02/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 1.491
22/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.340
21/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.225
23/02/2017
23/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 4.111
23/02/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.512
23/02/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 60.609
23/02/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.302
23/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 7.303
23/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 25.664
23/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 1.644
23/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.027
23/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index  0.330
24/02/2017
24/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.679
24/02/2017 #Japan225 Japan 225 Spot Index 11.682
24/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 1.371
24/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 5.479
24/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.146
24/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.509
27/02/2017
27/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.922
27/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 6.437
27/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.678
27/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.340
28/02/2017
28/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.797
28/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 4.451
28/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.081
28/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.072
01/03/2017
01/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 8.707
01/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.700
01/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.433
01/03/2017 #Finland25 Finland25 Spot Index 13.431
01/03/2017 #Nordic40 Nordic40 Spot Index 1.636
02/03/2017
02/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 5.630
02/03/2017 #US30 US 30 Spot Index 1.233
02/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.188
02/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 1.160
02/03/2017 #Swiss20 Swiss20 Spot Index 59.345
02/03/2017 #UK_Mid250 UK_Mid250 Spot Index 19.587
02/03/2017 #UK100 UK100 Spot Index 3.109
03/03/2017
03/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.146
03/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.067
03/03/2017 #UK_Mid250 UK_Mid250 Spot Index 1.961
03/03/2017 #Denmark20 Denmark20 Spot Index 0.405
03/03/2017 #Finland25 Finland25 Spot Index 2.957
03/03/2017 #Germany50 Germany50 Spot Index 5.315
03/03/2017 #Nordic40 Nordic40 Spot Index 0.237
06/03/2017
06/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.416
06/03/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.266
06/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 6.564
06/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.063
06/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.049
07/03/2017
07/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 2.365
07/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 1.248
07/03/2017 #US30 US 30 Spot Index 6.095
07/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.033
07/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.163
08/03/2017
08/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.719
08/03/2017 #US30 US 30 Spot Index 12.361
08/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.332
08/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.692
09/03/2017
09/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 10.367
09/03/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 0.570
09/03/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.049
09/03/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 0.048
09/03/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 10.263
09/03/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 5.418
09/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.024
10/03/2017
10/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.638
10/03/2017 #Finland25 Finland25 (Helsinki 25) Spot Index 2.387
10/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 8.647
10/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.120
10/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.038
13/03/2017
13/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.168
13/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 4.388
13/03/2017 #US30 US 30 Spot Index 5.753
13/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.350
13/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.772
14/03/2017
14/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.197
14/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.594
14/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.110
15/03/2017
15/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.872
15/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.100
15/03/2017 #Germany50 Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index 9.228
15/03/2017 #Japan225 Japan 225 Spot Index 0.380
15/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.079
16/03/2017
16/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.239
16/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.627
16/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.369
16/03/2017 #Swiss20 Swiss20 Spot Index 47.323
16/03/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 8.885
16/03/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 9.967
16/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.351
16/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.088
17/03/2017
17/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.473
17/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 4.110
17/03/2017 #Finland25 Finland25 (Helsinki 25) Spot Index 10.484
17/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 7.840
17/03/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 9.947
17/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.011
20/03/2017
20/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.175
20/03/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 2.288
20/03/2017 #France120 France 120 Spot Index 4.364
20/03/2017 #France40 France 40 Spot Index 6.632
20/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.161
20/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.068
21/03/2017
21/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.028
21/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.213
22/03/2017
22/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.447
22/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.223
22/03/2017 #Finland25 Finland25 (Helsinki 25) Spot Index 2.242
22/03/2017 #Greece25 Greece25 (ATHEX Large Cap) Spot Index 1.484
22/03/2017 #UK_Mid250 UK_Mid250 Spot Index 1.326
22/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.081
23/03/2017
23/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.360
23/03/2017 #Finland25 Finland25 Spot Index 5.185
23/03/2017 #Swiss20 Swiss20 Spot Index 3.147
23/03/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 17.38
23/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.000
23/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.027
24/03/2017
24/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.093
24/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 5.069
24/03/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 0.000
24/03/2017 #Finland25 Finland25 Spot Index 12.184
24/03/2017 #Greece25 Greece25 (ATHEX Large Cap) Spot Index 0.590
24/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 3.255
24/03/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 0.446
27/03/2017
27/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.245
27/03/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 0.747
27/03/2017 #France120 France 120 Spot Index 1.477
27/03/2017 #Greece25 Greece25 (ATHEX Large Cap) Spot Index 0.590
27/03/2017 #Holland25 Holland25 Spot Index 0.536
27/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 1.870
27/03/2017 #Swiss20 Swiss20 Spot Index 3.666
28/03/2017
28/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.300
28/03/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 5.830
28/03/2017 #Spain35 Trade Spain35 Spot Index 1.182
28/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.196
28/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.024
29/03/2017
29/03/2017 #ChinaA50 China A50 Spot Index 3.581
29/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.877
29/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 2.452
29/03/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 4.719
29/03/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.395
29/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.473
29/03/2017 #Japan225 Japan 225 Spot Index 132.751
30/03/2017
30/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.463
30/03/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 4.775
30/03/2017 #Finland25 Finland25 (Helsinki 25) Spot Index 14.828
30/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 4.518
30/03/2017 #Spain35 Trade Spain35 Spot Index 3.672
30/03/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 6.075
30/03/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 12.254
30/03/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 4.852
30/03/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.077
31/03/2017
31/03/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.110
31/03/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 1.346
31/03/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 3.658
31/03/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 5.908
31/03/2017 #Swiss20 Swiss20 Spot Index 14.017
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp
21/02/2017
21/02/2017 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A

*Bloomberg cung cấp những thông tin này, và có trách nhiệm trong trường hợp có và / hoặc lỗi.

**TBA: to be announced

UP