Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 6 năm 2017 - tháng 7 năm 2017
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
05/07/2017
05/07/2017 #YumFoods YUM US Equity
11/07/2017
11/07/2017 #Pepsico PEP US Equity
14/07/2017
14/07/2017 #Citigroup C US Equity
14/07/2017 #JPMorgan C US Equity
14/07/2017 #WellFargo WFC US Equity
17/07/2017
17/07/2017 #Netflix NFLX US Equity
17/07/2017 #Schwabb SCHW US Equity
18/07/2017
18/07/2017 #BofAmerica BAC US Equity
18/07/2017 #GoldmSachs GS US Equity
18/07/2017 #HarleyDav HOG US Equity
18/07/2017 #IBM IBM US Equity
18/07/2017 #J&J JNJ US Equity
18/07/2017 #Novartis NVS US Equity
18/07/2017 #Yahoo YHOO US Equity
19/07/2017
19/07/2017 #Alcoa AA US Equity
19/07/2017 #AmericanEx AXP US Equity
19/07/2017 #E.bay EBAY US Equity
19/07/2017 #M.Stanley MS US Equity
19/07/2017 #Qualcomm QCOM US Equity
20/07/2017
20/07/2017 #S.A.P SAP GR Equity
20/07/2017 #SportDirct SPD LN Equity
20/07/2017 #Unilever ULVR LN Equity
20/07/2017 #Microsoft MSFT US Equity
20/07/2017 #PhilMorris PM US Equity
20/07/2017 #Travelers TRV US Equity
20/07/2017 #Visa V US Equity
21/07/2017
21/07/2017 #Colg-Palm CL US Equity
21/07/2017 #GenElec GE US Equity
21/07/2017 #Honeywell HON US Equity
21/07/2017 #MoodysCorp MOODYS CORP.
24/07/2017
24/07/2017 #Google GOOGLE 0:12;25:20;50:30;75:60
24/07/2017 #Haliburton HALIBURTON 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
25/07/2017
25/07/2017 #LouVuitton LOUIS VUITTON
25/07/2017 #3M 3M 0:12;100:20;250:30;550:60
25/07/2017 #Apple APPLE
25/07/2017 #AT&T AT&T 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
25/07/2017 #Caterpilar CATERPILLAR 0:12;100:20;250:30;550:60
25/07/2017 #Dupont DUPONT 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
25/07/2017 #GenMotors GENERAL MOTORS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
25/07/2017 #McDonalds MCDONALDS 0:12;100:20;250:30;550:60
25/07/2017 #Sprint SPRINT
25/07/2017 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES 0:12;100:20;250:30;550:60
25/07/2017 #RioTinto RIOTINTO GROUP 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
26/07/2017
26/07/2017 #LouVuitton LOUIS VUITTON 0:12;100:20;250:30;550:60
26/07/2017 #Orange ORANGE 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
26/07/2017 #Peugeot PEUGEOT 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
26/07/2017 #Daimler DAIMLER 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
26/07/2017 #PUMA PUMA 0:12;25:20;50:30;75:60
26/07/2017 #GlaxoSmitK GLAXO SMITH KLINE 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
26/07/2017 #Boeing BOEING 0:12;100:20;250:30;550:60
26/07/2017 #CocaCola COCACOLA 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
26/07/2017 #Ford FORD 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
26/07/2017 #Groupon GROUPON
26/07/2017 #Mondelez MONDELEZ 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
26/07/2017 #TeslaMotor TESLA MOTORS
26/07/2017 #WholeFoods WHOLEFOODS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
26/07/2017 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
26/07/2017 #Facebook FACEBOOK 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017
27/07/2017 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #AirbusGr AIRBUS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Danone DANONE 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #LOreal L'OREAL 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017 #Total TOTAL 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #BASFN BASFN 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Bayer BAYER 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017 #DeutscBank DEUTSCHE BANK 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
27/07/2017 #Volkswagen VOLKSWAGEN 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017 #LloydsTSB LLOYDS 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
27/07/2017 #Shell SHELL 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
27/07/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Amazon AMAZON 0:12;25:20;50:30;75:60
27/07/2017 #Baidu BAIDU 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017 #BristlMyer BRISTOL MAYERS SQUIBB 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Comcast COMCAST 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #ConPhillip CONOCCO PHILLIPS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Intel INTEL 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Mastercard MASTERCARD 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017 #Starbucks STARBUCKS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Twitter TWITTER 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
27/07/2017 #U.P.S UPS 0:12;100:20;250:30;550:60
27/07/2017 #Vale VALE 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
27/07/2017 #Verizon VERIZON 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
27/07/2017 #Yandex YANDEX 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
27/07/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
28/07/2017
28/07/2017 #Airfrance AIR FRANCE 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
28/07/2017 #BNPParibas BNP PARIBAS 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
28/07/2017 #Renault RENAULT 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
28/07/2017 #Barclays BARCLAYS 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
28/07/2017 #Chevron CHEVRON 0:12;100:20;250:30;550:60
28/07/2017 #ExxonMobil EXXON MOBIL 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
28/07/2017 #MerkCo MERK CO 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
28/07/2017 #Sony SONY
28/07/2017 #BTelecom BT GROUP 0:12;2000:20;3500:30;4500:60
31/07/2017
31/07/2017 #HSBC HSBA LN Equity
01/08/2017
01/08/2017 #B.P. British Petroleum
01/08/2017 #ManGroup Man Group
01/08/2017 #RollsRoyce Rolls Royce
01/08/2017 #Apple Apple
01/08/2017 #Pfizer Pfizer
01/08/2017 #Sony Sony
01/08/2017 #Sprint Sprint
02/08/2017
02/08/2017 #SocGeneral Société Générale
02/08/2017 #Commerzbnk Commerzbank AG
02/08/2017 #Lufthansa Lufthansa
02/08/2017 #BAESystems BAE Systems
02/08/2017 #RioTinto Rio Tinto Group
02/08/2017 #StdCharter Standard Chartered
02/08/2017 #AIG AIG
02/08/2017 #Ferrari Ferrari
02/08/2017 #Groupon Groupon
02/08/2017 #Mondelez Mondelez
02/08/2017 #Symantec Symantec
02/08/2017 #TeslaMotor Tesla Motors
02/08/2017 #TimeWarner Time Warner
02/08/2017 #Zynga Zynga
03/08/2017
03/08/2017 #A.X.A AXA
03/08/2017 #CrAgricole Crédit Agricole
03/08/2017 #Adidas Adidas
03/08/2017 #B.M.W BMW
03/08/2017 #Siemens Siemens
03/08/2017 #Aviva Aviva
03/08/2017 #LondonExch London Exchange
03/08/2017 #KraftHeinz Kraft Foods Inc
03/08/2017 #Motorola Motorola
03/08/2017 #ShakeShack Shake Shack
03/08/2017 #WestUnion Western Unin
03/08/2017 #Y.E.L.P YELP
03/08/2017 #YumFoods Yum! Brands, Inc
04/08/2017
04/08/2017 #Allianz Allianz
04/08/2017 #R.B.S RBS
04/08/2017 #Toyota Toyota
08/08/2017
08/08/2017 #DeutscPost Deutsche Post
08/08/2017 #StanLife Standard Life
08/08/2017 #Disney Disney
08/08/2017 #RalpLauren Ralph Lauren
08/08/2017 #TrpAdvisor Trip Advisor
09/08/2017
09/08/2017 #E.ON E.ON
09/08/2017 #21stFOX 21st Century Fox
10/08/2017
10/08/2017 #Glencore Glencore
10/08/2017 #Prudential Prudential Financial
10/08/2017 #Alibaba Alibaba
10/08/2017 #NewsCorp News Corporation
10/08/2017 #Nvidia Nvidia
10/08/2017 #PetroleoBr Petroleo Brasileiro
11/08/2017
11/08/2017 #ChinaMobil China Mobile
15/08/2017
15/08/2017 #HomeDepot Home Depot
16/08/2017
15/08/2017 #Cisco Cisco
17/08/2017
17/08/2017 #Staples Staples
17/08/2017 #Walmart Walmart
18/08/2017
18/08/2017 #Ab&Fitch Abercombie & Fitch
22/08/2017
22/08/2017 #Billiton BHP Billiton Ltd
23/08/2017
23/08/2017 #HPackard Hewlett Packard
24/08/2017
24/08/2017 #Tiffanys Tiffanys
30/08/2017
30/08/2017 #Carrefour Carrefour
31/08/2017
31/08/2017 #Vivendi Vivendi
31/08/2017 #Ladbrokes Ladbrokes Coral
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
01/06/2017
01/06/2017 #McDonalds MCDONALD'S CORP USD 0.94
01/06/2017 #Nike NIKE INC -CL B USD 0.18
05/06/2017
05/06/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO USD 0.18
05/06/2017 #Symantec SYMANTEC CORP USD 0.075
07/06/2017
07/06/2017 #GenMotors GENERAL MOTORS CO USD 0.38
07/06/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 0.11
07/06/2017 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE USD 0.72
08/06/2017
08/06/2017 #Vodafone VODAFONE GROUP PLC EUR 0.1003
12/06/2017
12/06/2017 #Orange ORANGE EUR 0.4
12/06/2017 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 0.32
12/06/2017 #HPackard HP INC USD 0.1327
13/06/2017
13/06/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC USD 0.61
13/06/2017 #CocaCola COCA-COLA CO/THE USD 0.37
13/06/2017 #MerkCo MERCK & CO. INC. USD 0.47
13/06/2017 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 0.47
14/06/2017
14/06/2017 #WestUnion WESTERN UNION CO USD 0.175
15/06/2017
15/06/2017 #3I 3I GROUP PLC GBp 18.5
16/06/2017
16/06/2017 #Tiffanys TIFFANY & CO USD 0.5
20/06/2017
20/06/2017 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP USD 0.73
20/06/2017 #FedEx FEDEX CORP USD 0.5
21/06/2017
21/06/2017 #Carrefour CARREFOUR SA EUR 0.7
21/06/2017 #Renault RENAULT SA EUR 3.15
21/06/2017 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1.04
21/06/2017 #Staples STAPLES INC USD 0.12
28/06/2017
28/06/2017 #Mondelez MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A USD 0.19
28/06/2017 #WholeFoods WHOLE FOODS MARKET INC USD 0.18
28/06/2017 #RalphLaure RALPH LAUREN CORP USD 0.5
30/06/2017
30/06/2017 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A USD 0.1575
03/07/2017
03/07/2017 #JPMorgan JPMORGAN CHASE & CO USD 0.5
05/07/2017
05/07/2017 #AmericanEx AMERICAN EXPRESS CO USD 0.32
05/07/2017 #BristlMyer BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 0.39
05/07/2017 #Cisco CISCO SYSTEMS INC USD 0.29
06/07/2017
06/07/2017 #Burberry BURBERRY GROUP PLC GBp 28.4
06/07/2017 #Next NEXT PLC GBp 45
06/07/2017 #Verizon VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0.5775
12/07/2017
12/07/2017 #YumFoods YUM! BRANDS INC USD 0.3
14/07/2017
14/07/2017 #Colg-Palm COLGATE-PALMOLIVE CO USD 0.4
17/07/2017
17/07/2017 #Oracle ORACLE CORP USD 0.19
18/07/2017
18/07/2017 #Caterpilar CATERPILLAR INC USD 0.78
19/07/2017
19/07/2017 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 0.6896
20/07/2017
20/07/2017 #ConPhillip CONOCOPHILLIPS USD 0.265
20/07/2017 #Ford FORD MOTOR CO USD 0.15
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
19/06/2017
19/06/2017 #Euro50 SX5E Index 0.439
19/06/2017 #France120 SBF120 Index 0.757
19/06/2017 #France40 CAC Index 1.177
19/06/2017 #Greece25 FTASE Index 0.320
19/06/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.161
19/06/2017 #USSPX500 SPX Index 0.030
20/06/2017
20/06/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 4.433
20/06/2017 #HongKong50 HSI Index 12.656
20/06/2017 #Poland20 WIG20 Index 15.129
20/06/2017 #USSPX500 SPX Index 0.024
21/06/2017
21/06/2017 #France120 SBF120 Index 2.809
21/06/2017 #France40 CAC Index 4.213
21/06/2017 #Germany50 MDAX Index 2.951
21/06/2017 #GerTech30 TDXP Index 0.980
21/06/2017 #Spain35 IBEX Index 1.020
21/06/2017 #USSPX500 SPX Index 0.212
22/06/2017
22/06/2017 #ChinaA50 XIN9I Index  1.670
22/06/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 67.342
22/06/2017 #HongKong50 HSI Index 108.295
22/06/2017 #UK_Mid250 MCX Index 8.359
22/06/2017 #UK100 UKX Index 1.964
22/06/2017 #USSPX500 SPX Index 0.027
23/06/2017
23/06/201723/06/2017 #ChinaA50 XIN9I Index  24.634
23/06/2017 #Spain35 IBEX Index 7.761
03/07/2017
03/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 2.414
03/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 53.565
03/07/2017 #France120 SBF120 Index 0.400
03/07/2017 #Greece25 FTASE Index 0.999
03/07/2017 #HongKong50 HSI Index 62.576
03/07/2017 #Spain35 IBEX Index 6.578
03/07/2017 #US2000 RTY Index 0.089
03/07/2017 #US30 INDU Index 3.424
03/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.221
04/07/2017
03/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 13.429
03/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 7.239
19/06/2017 #Euro50 SX5E Index 0.752
03/07/2017 #France120 SBF120 Index 1.531
21/06/2017 #France40 CAC Index 2.293
01/06/2017 #Holland25 AEX Index 0.533
05/07/2017
05/07/2017 #AUS200 AS51 Index 0.096
05/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.006
05/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 5.953
05/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 22.761
05/07/2017 #Euro50 SX5E Index 1.531
05/07/2017 #France120 SBF120 Index 1.163
05/07/2017 #France40 CAC Index 0.904
05/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.362
05/07/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 4.649
05/07/2017 #Spain35 IBEX Index 22.140
05/07/2017 #US2000 RTY Index 0.081
05/07/2017 #US30 INDU Index 4.177
05/07/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 1.266
05/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.479
06/07/2017
06/07/2017 #AUS200 AS51 Index 0.165
06/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.633
06/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 52.323
06/07/2017 #France120 SBF120 Index 0.123
06/07/2017 #HongKong50 HSI Index 48.315
06/07/2017 #India50 NIFTY Index 4.229
06/07/2017 #UK_Mid250 MCX Index 15.873
06/07/2017 #UK100 UKX Index 1.324
06/07/2017 #US2000 RTY Index 0.070
06/07/2017 #US30 INDU Index 9.297
06/07/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.076
06/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.841
07/07/2017
07/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 40.497
07/07/2017 #France120 SBF120 Index 0.112
07/07/2017 #Greece25 FTASE Index 3.206
07/07/2017 #Spain35 IBEX Index 0.462
07/07/2017 #UK_Mid250 MCX Index 0.305
07/07/2017 #US2000 RTY Index 0.048
07/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.030
10/07/2017
10/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 15.586
10/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 18.759
10/07/2017 #HongKong50 HSI Index 20.310
10/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.276
10/07/2017 #US2000 RTY Index 0.028
11/07/2017
11/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 26.830
11/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 15.377
11/07/2017 #Denmark20 KFX Index 0.268
11/07/2017 #HongKong50 HSI Index 10.349
11/07/2017 #US2000 RTY Index 0.025
11/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.043
12/07/2017
12/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.049
12/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 7.158
12/07/2017 #Hungary12 BUX Index 7.023
12/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.193
12/07/2017 #US2000 RTY Index 0.134
12/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.207
13/07/2017
13/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 18.632
13/07/2017 #India50 NIFTY Index 6.775
13/07/2017 #Poland20 WIG20 Index 11.033
13/07/2017 #UK_Mid250 MCX Index 5.074
13/07/2017 #US2000 RTY Index 0.032
13/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.059
14/07/2017
14/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 7.146
14/07/2017 #India50 NIFTY Index 6.304
14/07/2017 #Spain35 IBEX Index 2.463
14/07/2017 #US2000 RTY Index 0.010
14/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.042
17/07/2017
17/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.640
17/07/2017 #US2000 RTY Index 0.005
17/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.079
18/07/2017
18/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 1.249
18/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.798
18/07/2017 #Poland20 WIG20 Index 3.594
18/07/2017 #US30 INDU Index 5.342
18/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.054
19/07/2017
19/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.050
19/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 5.925
19/07/2017 #Greece25 FTASE Index 0.047
19/07/2017 #Poland20 WIG20 Index 0.759
19/07/2017 #US2000 RTY Index 0.094
19/07/2017 #US30 INDU Index 4.723
19/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.225
20/07/2017
20/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 0.796
20/07/2017 #India50 NIFTY Index 2.516
20/07/2017 #UK_Mid250 MCX Index 2.647
20/07/2017 #US2000 RTY Index 0.059
20/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.168
21/07/2017
21/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.039
21/07/2017 #Germany50 MDAX Index 3.922
21/07/2017 #UK_Mid250 MCX Index 0.690
21/07/2017 #US2000 RTY Index 0.006
24/07/2017
24/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.723
24/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 1.555
24/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 4.524
24/07/2017 #Euro50 SX5E Index 1.030
24/07/2017 #India50 NIFTY Index 1.460
24/07/2017 #Italy40 FTSEMIB Index 44.93
24/07/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.081
24/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.052
25/07/2017
25/07/2017 #AUS200 AS51 Index 0.109
25/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.246
25/07/2017 #US2000 RTY Index 0.017
26/07/2017
26/07/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 1.532
26/07/2017 #India50 NIFTY Index 0.268
26/07/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 16.702
26/07/2017 #US2000 RTY Index 0.016
26/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.002
27/07/2017
27/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.044
27/07/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 4.634
27/07/2017 #India50 NIFTY Index 1.484
27/07/2017 #Japan225 NKY Index 1.407
27/07/2017 #UK_Mid250 MCX Index 5.099
27/07/2017 #UK100 UKX Index 2.549
27/07/2017 #US2000 RTY Index 0.105
27/07/2017 #US30 INDU Index 2.602
27/07/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.478
27/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.263
28/07/2017
28/07/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.420
28/07/2017 #Holland25 AEX Index 0.162
28/07/2017 #US2000 RTY Index 0.026
28/07/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.219
28/07/2017 #USSPX500 SPX Index 0.093
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*Yahoo finance cung cấp những thông tin này, và có trách nhiệm trong trường hợp có và / hoặc lỗi.

**TBA: to be announced

UP