Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Mức margin yêu cầu đối với cổ phiếu, trong trường hợp báo cáo trả cổ tức và/hoặc sự kiện của doanh nghiệp (gọi chung là Hoạt động doanh nghiệp) sắp diễn ra, có thể tăng tối đa 5 lần so với mức bình thường, 5 ngày làm việc trước khi sự kiện doanh nghiệp diễn ra, và có thể duy trì sau sự kiện dựa trên sự cẩn trọng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 12 năm 2016 - tháng 1 năm 2017
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
07/12/2016
07/12/2016 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
08/12/2016
08/12/2016 #SportDirct SPORTS DIRECT INTERNATIONAL № of shares < 9000 - 12%
9000 < № of shares < 15000 - 20%
15000 < № of shares < 21000 - 30%
№ of shares> 21000 - 60%
15/12/2016
15/12/2016 #Adobe ADOBE SYSTEMS INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
15/12/2016 #Oracle ORACLE CORP № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
20/12/2016
20/12/2016 #FedEx FEDEX CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
20/12/2016 #Nike NIKE INC- CL B № of shares < 2000 - 12%&
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
13/01/2017
13/01/2017 #BofAmerica BANK OF AMERICA CORP № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
13/01/2017 #JPMorgan JPMORGAN CHASE & CO № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
13/01/2017 #WellFargo WELLS FARGO & CO № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
17/01/2017
17/01/2017 #M.Stanley MORGAN STANLEY № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
18/01/2017
18/01/2017 #Citigroup CITIGROUP INC № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
18/01/2017 #GoldmSachs GOLDMAN SACHS GROUP INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
18/01/2017 #Netflix NETFLIX INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30% be
№ of shares> 1500 - 60%
18/01/2017 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
19/01/2017
19/01/2017 #AmericanEx AMERICAN EXPRESS CO № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 3000 - 20%
3000 < № of shares < 5000 - 30%
№ of shares> 5000 - 60%
19/01/2017 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 900 - 20%
900 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
20/01/2017
20/01/2017 #GenElec GENERAL ELECTRIC CO № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
23/01/2017
23/01/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO  
23/01/2017 #McDonalds MCDONALD'S CORP  
24/01/2017
24/01/2017 #S.A.P SAP SE  
24/01/2017 #3M 3M CO  
24/01/2017 #Apple APPLE INC  
24/01/2017 #Dupont DU PONT (E.I.) DE NEMOURS  
24/01/2017 #J&J JOHNSON & JOHNSON  
24/01/2017 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE  
24/01/2017 #Verizon VERIZON COMMUNICATIONS INC  
24/01/2017 #Alcoa ALCOA CORP № of shares < 2000 - 12%
2000 < № of shares < 3500 - 20%
3500 < № of shares < 5500 - 30%
№ of shares> 5500 - 60%
25/01/2017
25/01/2017 #AT&T AT&T INC  
25/01/2017 #Boeing BOEING CO/THE  
25/01/2017 #E.bay EBAY INC  
25/01/2017 #Facebook FACEBOOK INC-A  
25/01/2017 #Novartis NOVARTIS AG-SPONSORED ADR  
25/01/2017 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE  
25/01/2017 #Qualcomm QUALCOMM INC  
25/01/2017 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP  
26/01/2017
26/01/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC  
26/01/2017 #BristlMyer BRISTOL-MYERS SQUIBB CO  
26/01/2017 #Caterpilar CATERPILLAR INC  
26/01/2017 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A  
26/01/2017 #Ford FORD MOTOR CO  
26/01/2017 #Google ALPHABET INC-CL C  
26/01/2017 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC  
26/01/2017 #Intel INTEL CORP  
26/01/2017 #Microsoft MICROSOFT CORP  
26/01/2017 #Starbucks STARBUCKS CORP  
26/01/2017 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES  
27/01/2017
27/01/2017 #BTelecom BT GROUP PLC  
27/01/2017 #Chevron CHEVRON CORP  
27/01/2017 #Honeywell HONEYWELL INTERNATIONAL INC  
27/01/2017 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR  
31/01/2017
31/01/2017 #LouVuitton LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI  
31/01/2017 #Mastercard MASTERCARD INC - A  
31/01/2017 #Pfizer PFIZER INC  
31/01/2017 #U.P.S UNITED PARCEL SERVICE-CL B  
31/01/2017 #Yahoo YAHOO! INC  
Dvd Ex Date Name Company Name
01/12/2016
01/12/2016 #Nike NIKE INC- CL B
05/12/2016
05/12/2016 #GenMotors GENERAL MOTORS CO
05/12/2016 #Haliburton HALLIBURTON CO
06/12/2016
06/12/2016 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
07/12/2016
07/12/2016 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE
07/12/2016 #Walmart WAL-MART STORES INC
08/12/2016
08/12/2016 #FedEx FEDEX CORP
08/12/2016 #3I 3I GROUP PLC
08/12/2016 #Next NEXT PLC
12/12/2016
12/12/2016 #HPackard HP INC
13/12/2016
13/12/2016 #MerkCo MERCK & CO. INC.
13/12/2016 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC
16/12/2016
16/12/2016 #Tiffanys TIFFANY & CO
19/12/2016
19/12/2016 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP
21/12/2016
21/12/2016 #Total TOTAL SA
22/12/2016
22/12/2016 #Burberry BURBERRY GROUP PLC
29/12/2016
29/12/2016 #BTelecom BT GROUP PLC
30/12/2016
30/12/2016 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A
03/01/2017
03/01/2017 #Oracle ORACLE CORP
04/01/2017
04/01/2017 #AmericanEx AMERICAN EXPRESS CO
04/01/2017 #BristlMyer BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
04/01/2017 #Cisco CISCO SYSTEMS INC
04/01/2017 #JPMorgan JPMORGAN CHASE & CO
05/01/2017
05/01/2017 #Mastercard MASTERCARD INC - A
06/01/2017
06/01/2017 #AT&T AT&T INC
06/01/2017 #Verizon VERIZON COMMUNICATIONS INC
11/01/2017
11/01/2017 #WholeFoods WHOLE FOODS MARKET INC
11/01/2017 #YumFoods YUM! BRANDS INC
18/01/2017
18/01/2017 #Caterpilar CATERPILLAR INC
18/01/2017 #Ford FORD MOTOR CO
18/01/2017 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE
27/01/2017
27/01/2017 #M.Stanley MORGAN STANLEY
N/A
UP