Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Mức margin yêu cầu đối với cổ phiếu, trong trường hợp báo cáo trả cổ tức và/hoặc sự kiện của doanh nghiệp (gọi chung là Hoạt động doanh nghiệp) sắp diễn ra, có thể tăng tối đa 5 lần so với mức bình thường, 5 ngày làm việc trước khi sự kiện doanh nghiệp diễn ra, và có thể duy trì sau sự kiện dựa trên sự cẩn trọng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 1 năm 2017 - Tháng 2 năm 2017
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
23/01/2017
23/01/2017 #Yahoo YAHOO! INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/01/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
23/01/2017 #McDonalds MCDONALD'S CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
24/01/2017
24/01/2017 #Alibaba Alibaba № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
24/01/2017 #S.A.P SAP SE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
24/01/2017 #3M 3M CO № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
24/01/2017 #Dupont DU PONT (E.I.) DE NEMOURS № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
24/01/2017 #J&J JOHNSON & JOHNSON № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
24/01/2017 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
24/01/2017 #Verizon VERIZON COMMUNICATIONS INC № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
24/01/2017 #Alcoa ALCOA CORP № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
25/01/2017
25/01/2017 #L.V.Sands Las Vegas Sands № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
25/01/2017 #AT&T AT&T INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
25/01/2017 #Boeing BOEING CO/THE № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
25/01/2017 #E.bay EBAY INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
25/01/2017 #Facebook FACEBOOK INC-A  
25/01/2017 #Novartis NOVARTIS AG-SPONSORED ADR № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
25/01/2017 #P&G PROCTER & GAMBLE CO/THE  
25/01/2017 #Qualcomm QUALCOMM INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
25/01/2017 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
26/01/2017
26/01/2017 #LouVuitton LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
26/01/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC  
26/01/2017 #BristlMyer BRISTOL-MYERS SQUIBB CO № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
26/01/2017 #Caterpilar CATERPILLAR INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
26/01/2017 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
26/01/2017 #Ford FORD MOTOR CO № of shares < 3000 - 12%
3000 < № of shares < 6000 - 20%
6000 < № of shares < 10000 - 30%
№ of shares> 10000 - 60%
26/01/2017 #Google ALPHABET INC-CL C № of shares < 40 - 12%
40 < № of shares < 90 - 20%
90 < № of shares < 120 - 30%
№ of shares> 120 - 60%
26/01/2017 #Intel INTEL CORP № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
26/01/2017 #Microsoft MICROSOFT CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
26/01/2017 #Starbucks STARBUCKS CORP № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
26/01/2017 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES  
27/01/2017
27/01/2017 #BTelecom BT GROUP PLC № of shares < 3000 - 12%
3000 < № of shares < 6000 - 20%
6000 < № of shares < 10000 - 30%
№ of shares> 10000 - 60%
27/01/2017 #Chevron CHEVRON CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
27/01/2017 #Honeywell HONEYWELL INTERNATIONAL INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
27/01/2017 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR  
31/01/2017
31/01/2017 #Apple APPLE INC № of shares < 350 - 4%
350 < № of shares < 1100 - 12%
1100 < № of shares < 2000 - 25%
2000 < № of shares < 3000 - 40%
№ of shares> 3000 - 60%
31/01/2017 #Mastercard MASTERCARD INC - A № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
31/01/2017 #Pfizer PFIZER INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
31/01/2017 #U.P.S UNITED PARCEL SERVICE-CL B № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
31/01/2017 #Sprint Sprint Nextel № of shares < 3000 - 12%
3000 < № of shares < 6000 - 20%
6000 < № of shares < 10000 - 30%
№ of shares> 10000 - 60%
31/01/2017 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
31/01/2017 #ExxonMobil Exxon Mobil Corp № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
01/02/2017
01/02/2017 #Siemens SIEMENS AG-REG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
01/02/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
01/02/2017 #Facebook FACEBOOK INC-A № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
01/02/2017 #Symantec SYMANTEC CORP № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
02/02/2017
02/02/2017 #Amazon Amazon № of shares < 40 - 12%
40 < № of shares < 90 - 20%
90 < № of shares < 120 - 30%
№ of shares> 120 - 60%
02/02/2017 #Daimler DAIMLER AG-REGISTERED SHARES № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
02/02/2017 #DeutscBank DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
02/02/2017 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
02/02/2017 #ConPhillip CONOCOPHILLIPS № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
02/02/2017 #Ferrari FERRARI NV № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
02/02/2017 #MerkCo MERCK & CO. INC. № of shares < 1000 - 12%
1000 < № of shares < 2000 - 20%
2000 < № of shares < 3000 - 30%
№ of shares> 3000 - 60%
02/02/2017 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
02/02/2017 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
02/02/2017 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
02/02/2017 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
02/02/2017 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
06/02/2017
06/02/2017 #Toyota TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
07/02/2017
07/02/2017 #BNPParibas BNP PARIBAS  
07/02/2017 #B.P. BP PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
07/02/2017 #Disney WALT DISNEY CO/THE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
07/02/2017 #GenMotors GENERAL MOTORS CO № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
07/02/2017 #Mondelez MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
08/02/2017
08/02/2017 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
08/02/2017 #RioTinto RIO TINTO PLC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
08/02/2017 #TimeWarner TIME WARNER INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
08/02/2017 #WholeFoods WHOLE FOODS MARKET INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017
09/02/2017 #LOreal L'OREAL № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
09/02/2017 #SocGeneral SOCIETE GENERALE SA № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #Total TOTAL SA № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #Commerzbnk COMMERZBANK AG № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
09/02/2017 #PUMA PUMA SE № of shares < 120 - 12%
120 < № of shares < 300 - 20%
300 < № of shares < 425 - 30%
№ of shares> 425 - 60%
09/02/2017 #CocaCola COCA-COLA CO/THE № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #Nvidia NVIDIA CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
09/02/2017 #Twitter TWITTER INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #WestUnion WESTERN UNION CO № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #Y.E.L.P YELP INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
09/02/2017 #YumFoods YUM! BRANDS INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
09/02/2017 #Zynga ZYNGA INC - CL A № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
14/02/2017
14/02/2017 #RollsRoyce ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
14/02/2017 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
15/02/2017
15/02/2017 #Cisco CISCO SYSTEMS INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
15/02/2017 #Groupon GROUPON INC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
15/02/2017 #KraftHeinz KRAFT HEINZ CO/THE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
15/02/2017 #Pepsico PEPSICO INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
15/02/2017 #TrpAdvisor TRIPADVISOR INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
16/02/2017
16/02/2017 #Airfrance AIR FRANCE-KLM № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
16/02/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
16/02/2017 #Yandex YANDEX NV-A № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
17/02/2017
17/02/2017 #Allianz ALLIANZ SE-REG № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
17/02/2017 #MoodysCorp MOODY'S CORP № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
21/02/2017
21/02/2017 #HSBC HSBC HOLDINGS PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
21/02/2017 #HomeDepot HOME DEPOT INC № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
21/02/2017 #Walmart WAL-MART STORES INC № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
22/02/2017
22/02/2017 #TeslaMotor TESLA MOTORS INC № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
22/02/2017 #Bayer BAYER AG-REG № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 750 - 20%
750 < № of shares < 1000 - 30%
№ of shares> 1000 - 60%
22/02/2017 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
22/02/2017 #LloydsTSB LLOYDS BANKING GROUP PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
22/02/2017 #HPackard HP INC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017
23/02/2017 #A.X.A AXA SA № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017 #Peugeot PEUGEOT SA № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017 #Vivendi VIVENDI № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
23/02/2017 #BAESystems BAE SYSTEMS PLC № of shares < 3500 - 12%
3500 < № of shares < 6500 - 20%
6500 < № of shares < 11000 - 30%
№ of shares> 11000 - 60%
23/02/2017 #Barclays BARCLAYS PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
23/02/2017 #Glencore GLENCORE PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
23/02/2017 #Baidu BAIDU INC - SPON ADR № of shares < 150 - 12%
150 < № of shares < 350 - 20%
350 < № of shares < 550 - 30%
№ of shares> 550 - 60%
23/02/2017 #Vale VALE SA-SP ADR № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
24/02/2017
24/02/2017 #BASFN BASF SE № of shares < 500 - 12%
500 < № of shares < 1000 - 20%
1000 < № of shares < 1500 - 30%
№ of shares> 1500 - 60%
24/02/2017 #R.B.S ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
24/02/2017 #StanLife STANDARD LIFE PLC № of shares < 4500 - 12%
4500 < № of shares < 7000 - 20%
7000 < № of shares < 12000 - 30%
№ of shares> 12000 - 60%
24/02/2017 #StdCharter STANDARD CHARTERED PLC № of shares < 1500 - 12%
1500 < № of shares < 2500 - 20%
2500 < № of shares < 3500 - 30%
№ of shares> 3500 - 60%
Ngày Tên Tên công ty Dividend Currency DPS Last*
27/01/2017
27/01/2017 #M.Stanley MORGAN STANLEY
01/02/2017
01/02/2017 #Pfizer PFIZER INC
01/02/2017 #WellFargo WELLS FARGO & CO
02/02/2017
02/02/2017 #Siemens SIEMENS AG-REG
02/02/2017 #Citigroup CITIGROUP INC
03/02/2017
03/02/2017 #Intel INTEL CORP
07/02/2017
07/02/2017 #Starbucks STARBUCKS CORP
08/02/2017
08/02/2017 #IBM INTL BUSINESS MACHINES CORP
08/02/2017 #Boeing BOEING CO/THE
08/02/2017 #Costco COSTCO WHOLESALE CORP
08/02/2017 #ExxonMobil EXXON MOBIL CORP
08/02/2017 #Schwabb SCHWAB (CHARLES) CORP
09/02/2017
09/02/2017 #Apple APPLE INC
10/02/2017
10/02/2017 #ConPhillip CONOCOPHILLIPS
13/02/2017
13/02/2017 #Dupont DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
13/02/2017 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC
14/02/2017
14/02/2017 #Chevron CHEVRON CORP
14/02/2017 #Microsoft MICROSOFT CORP
15/02/2017
15/02/2017 #MoodysCorp MOODY'S CORP
15/02/2017 #3M 3M CO
15/02/2017 #Symantec SYMANTEC CORP
15/02/2017 #UnitedTech UNITED TECHNOLOGIES CORP
15/02/2017 #Visa VISA INC-CLASS A SHARES
16/02/2017
16/02/2017 #B.P. BP PLC
16/02/2017 #Shell ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
16/02/2017 #U.P.S UNITED PARCEL SERVICE-CL B
22/02/2017
22/02/2017 #Honeywell Honeywell Corp USD 0.665
22/02/2017 #Nvidia NVidia Corp. USD 0.14
23/02/2017
23/02/2017 #Easyjet EASYJET PLC GBp 53.8
23/02/2017 #GlaxoSmitK GLAXOSMITHKLINE PLC GBp 23
23/02/2017 #RioTinto RIO TINTO PLC GBp 100.56
23/02/2017 #GenElec General Electric Corp USD 0.24
24/02/2017
24/02/2017 #J&J JOHNSON & JOHNSON USD 0.8
24/02/2017 #TimeWarner TIME WARNER INC USD 0.4025
27/02/2017
27/02/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO USD 0.18
27/02/2017 #McDonalds MCDONALD'S CORP USD 0.94
27/02/2017 #Qualcomm QUALCOMM INC USD 0.53
28/02/2017
28/02/2017 #GoldmSachs GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 0.65
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt
06/02/2017
06/02/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.651
06/02/2017 #France40 France 40 Spot Index 1.012
06/02/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 7.349
06/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.072
06/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.010
07/02/2017
07/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.392
07/02/2017 #Germany50 Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index 20.491
07/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.314
07/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.103
08/02/2017
08/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.098
08/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 24.448
08/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.170
08/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.770
09/02/2017
09/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.158
09/02/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 0.747
09/02/2017 #Holland25 Holland25 Spot Index 0.523
09/02/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 0.203
09/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 3.318
09/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 1.719
09/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 3.904
09/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 2.679
09/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.422
10/02/2017
10/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.073
10/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.142
13/02/2017
13/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 3.597
13/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 2.602
13/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 1.167
13/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.588
14/02/2017
14/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.147
14/02/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 21.264
14/02/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.092
14/02/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 0.142
14/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 10.067
14/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 2.833
14/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.668
15/02/2017
15/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.198
15/02/2017 #Germany50 Germany50 (MDAX) Mid Cap Spot Index 10.131
15/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 1.000
15/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 13.697
15/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.041
15/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.362
16/02/2017
16/02/2017 #Holland25 Holland25 Spot Index 1.308
16/02/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.554
16/02/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 0.635
16/02/2017 #Sweden30 Sweden30 (OMXS 30) Spot Index 0.867
16/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 2.479
16/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 27.825
16/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.068
16/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.234
17/02/2017
17/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 0.574
17/02/2017 #Germany30 Germany30 (DAX) Spot Index 3.035
17/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.094
17/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.050
20/02/2017
20/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 4.420
21/02/2017
21/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 3.527
21/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.002
22/02/2017
22/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 14.580
22/02/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.093
22/02/2017 #Norway25 Norway25 (OBX 25) Spot Index 1.491
22/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.340
21/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.225
23/02/2017
23/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 4.111
23/02/2017 #Denmark20 Denmark 20 Spot Index 0.512
23/02/2017 #HongKong50 HongKong50 Spot Index 60.609
23/02/2017 #Nordic40 Nordic40 (OMX 40) Spot Index 0.302
23/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 7.303
23/02/2017 #UK100 FTSE100 Index Futures 25.664
23/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 1.644
23/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.027
23/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index  0.330
24/02/2017
24/02/2017 #AUS200 Australia 200 Spot Index 1.679
24/02/2017 #Japan225 Japan 225 Spot Index 11.682
24/02/2017 #UK_Mid250 UK Mid 250 Spot Index 1.371
24/02/2017 #US30 US 30 Spot Index 5.479
24/02/2017 #USNDAQ100 USNDAQ100 (NDX) Spot Index 0.146
24/02/2017 #USSPX500 US SPX 500 Spot Index 0.509
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên công ty
21/02/2017
21/02/2017 #Comcast COMCAST CORP-CLASS A

*The values provided are received from Bloomberg and are subject to omissions and/or errors.

UP