Các hoạt động doanh nghiệp và Lịch báo cáo thu nhập

Yêu cầu ký quỹ đối với cổ phiếu và chỉ số giao ngay, với một kỳ hạn báo cáo thu nhập của công ty và/hoặc hành động của doanh nghiệp và/hoặc các hành động khác được dự kiến sắp diễn ra (gọi chung là 'sự kiện doanh nghiệp') có thể sẽ tăng lên 5 ngày trước sự kiện doanh nghiệp đó và có thể vẫn còn hiệu lực sau sự kiện doanh nghiệp tùy theo quyết định riêng của FxPro.

Trong suốt khoảng thời gian này, yêu cầu ký quỹ mới sẽ được áp dụng cho tất cả các giao dịch mới hoặc đã mở. Khách hàng có trách nhiệm theo dõi và điều chỉnh yêu cầu ký quỹ cũng như là khoản ký quỹ khả dụng (free margin) tại tài khoản của mình. Trong và sau khoảng thời gian này. Do đó, khách hàng của FxPro hiểu và chấp nhận rằng điều này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản của họ ví dụ như: margin call và stop out.

LƯU Ý: Ngày công bố của các sự kiện này có thể bị thay đổi mà không báo trước. Ngày, thời gian sẽ tính theo GMT+2 nếu như không có ghi chú gì cụ thể.

Tháng 8 năm 2017 - tháng 9 năm 2017
Ngày Tên sản phẩm Tên Doanh Nghiệp Margin Requirements
30/08/2017
30/08/2017 #Carrefour Carrefour
31/08/2017
31/08/2017 #Vivendi Vivendi
31/08/2017 #Ladbrokes Ladbrokes Coral
06/09/2017
06/09/2017 #BarratsDev BARRATT DEVELOPMENTS PLC
13/09/2017
13/09/2017 #Apple Apple 0:12;75:20;150:30;350:60
14/09/2017
14/09/2017 #Next NEXT PLC 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
14/09/2017 #Oracle ORACLE CORP 0:12;1500:20;2500:30;3500:60
19/09/2017
19/09/2017 #Adobe ADOBE SYSTEMS INC
19/09/2017 #FedEx FEDEX CORP
26/09/2017
26/09/2017 #Nike NIKE INC -CL B
Ngày Tên Tên Doanh Nghiệp Tiền tệ của cổ phiếu DPS Cổ tức lần gần nhất*
01/09/2017
01/09/2017 #Haliburton HALLIBURTON CO USD 0.18
07/09/2017
07/09/2017 #Billiton BHP BILLITON PLC USD 0.43
07/09/2017 #Glencore GLENCORE PLC USD 0.035
07/09/2017 #StanLife STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GBp 7
07/09/2017 #GenMotors GENERAL MOTORS CO USD 0.38
07/09/2017 #Travelers TRAVELERS COS INC/THE USD 0.72
08/09/2017
08/09/2017 #FedEx FEDEX CORP USD 0.5
08/09/2017 #MGMResorts MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 0.11
11/09/2017
11/09/2017 #HarleyDav HARLEY-DAVIDSON INC USD 0.365
12/09/2017
12/09/2017 #21stFOX TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A USD 0.18
12/09/2017 #HPackard HP INC USD 0.1327
12/09/2017 #NewsCorp NEWS CORP - CLASS A USD 0.1
14/09/2017
14/09/2017 #AltriaGrp ALTRIA GROUP INC USD 0.66
14/09/2017 #AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP USD 0.32
14/09/2017 #CocaCola COCA-COLA CO/THE USD 0.37
14/09/2017 #MerkCo MERCK & CO. INC. USD 0.47
14/09/2017 #Motorola MOTOROLA SOLUTIONS INC USD 0.47
14/09/2017 #WestUnion WESTERN UNION CO USD 0.175
15/09/2017
15/09/2017 #GenElec GENERAL ELECTRIC CO USD 0.24
19/09/2017
19/09/2017 #Tiffanys TIFFANY & CO USD 0.5
20/09/2017
20/09/2017 #L.V.Sands LAS VEGAS SANDS CORP USD 0.73
21/09/2017
21/09/2017 #Ladbrokes LADBROKES CORAL GROUP PLC GBp 2
25/09/2017
25/09/2017 #Total TOTAL SA EUR 0.62
26/09/2017
26/09/2017 #PhilMorris PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 1.07
28/09/2017
28/09/2017 #Mondelez MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A USD 0.22
28/09/2017 #RalpLauren RALPH LAUREN CORP USD 0.5
28/09/2017 #Sony SONY CORP-SPONSORED ADR USD TBA
28/09/2017 #Toyota TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR USD TBA
Ngày Tên Mô tả Điều chỉnh của cổ tức ước đạt Margin Requirements
01/09/2017
01/09/2017 #AUS200 AS51 Index 2.592
01/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.509
01/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 0.364
01/09/2017 #US2000 RTY Index 0.033
01/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.16
04/09/2017
04/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.69
04/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 12.22
04/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 11.66
04/09/2017 #HongKong50 HSI Index 25.19
05/09/2017
05/09/2017 #AUS200 AS51 Index 2.27
05/09/2017 #Germany50 MDAX Index 4.83
06/09/2017
06/09/2017 #AUS200 AS51 Index 3.37
06/09/2017 #HongKong50 HSI Index 1.57
06/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.75
06/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 201.60
06/09/2017 #US2000 RTY Index 0.05
06/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.06
06/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.02
07/09/2017
07/09/2017 #AUS200 AS51 Index 10.18
07/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.42
07/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 6.54
07/09/2017 #ChinaHShar Euro50 Spot Index 0.24
07/09/2017 #HongKong50 HSI Index 16.75
07/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 18.76
07/09/2017 #UK100 UKX Index 6.53
07/09/2017 #US2000 RTY Index 0.15
07/09/2017 #US30 INDU Index 10.07
07/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.38
07/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.57
08/09/2017
08/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.50
08/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 1.21
08/09/2017 #US2000 RTY Index 0.11
08/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.10
11/09/2017
11/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.68
11/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 11.80
11/09/2017 #HongKong50 HSI Index 14.06
11/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.96
11/09/2017 #US2000 RTY Index 0.02
11/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.04
12/09/2017
12/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.92
12/09/2017 #HongKong50 HSI Index 4.12
12/09/2017 #US2000 RTY Index 0.04
12/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.35
12/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.14
13/09/2017
13/09/2017 #AUS200 AS51 Index 1.08
13/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.04
13/09/2017 #Finland25 OMXH 25 Index 3.03
13/09/2017 #HongKong50 HSI Index 4.25
13/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 84.59
13/09/2017 #US2000 RTY Index 0.04
13/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.04
14/09/2017
14/09/2017 #AUS200 AS51 Index 2.24
14/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.83
14/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 0.14
14/09/2017 #HongKong50 HSI Index 2.03
14/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 8.89
14/09/2017 #US2000 RTY Index 0.44
14/09/2017 #US30 INDU Index 5.78
14/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.66
14/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.81
15/09/2017
15/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 0.74
15/09/2017 #Japan225 NKY Index 0.56
15/09/2017 #US2000 RTY Index 0.05
15/09/2017 #US30 INDU Index 1.65
15/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.32
18/09/2017
18/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 3.23
18/06/2017 #Euro50 Euro50 Spot Index 1.50
18/06/2017 #France120 France 120 Spot Index 0.09
18/09/2017 #HongKong50 HSI Index 10.85
18/09/2017 #Italy40 FTSE MIB Index 67.12
18/09/2017 #US2000 RTY Index 0.02
18/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.36
18/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.09
19/09/2017
19/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.64
19/09/2017 #HongKong50 HSI Index 1.51
19/09/2017 #US2000 RTY Index 0.05
19/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.16
19/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.03
20/09/2017
20/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.65
20/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 2.54
20/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 168.13
20/09/2017 #Swiss20 SMI Index 8.07
20/09/2017 #US2000 RTY Index 0.03
21/09/2017
21/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.89
21/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.03
21/09/2017 #HongKong50 HSI Index 6.31
21/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 15.85
21/09/2017 #UK100 UKX Index 0.94
21/09/2017 #US2000 RTY Index 0.07
21/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.09
22/09/2017
22/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.09
22/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.15
22/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 0.42
22/09/2017 #US2000 RTY Index 0.08
22/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.06
25/09/2017
25/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.14
25/09/2017 #Euro50 SX5E Index 2.28
25/09/2017 #France120 SBF120 Index 4.33
25/09/2017 #France40 CAC Index 6.75
25/09/2017 #HongKong50 HSI Index 3.34
25/09/2017 #Spain35 IBEX Index 4.77
26/09/2017
26/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.16
26/09/2017 #ChinaA50 XIN9I Index 7.14
26/09/2017 #US2000 RTY Index 0.04
26/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.19
27/09/2017
27/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.06
27/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.32
27/09/2017 #France120 SBF120 Index 0.12
27/09/2017 #Greece25 FTASE Index 1.72
27/09/2017 #Japan225 NKY Index 133.34
27/09/2017 #SAfrica40 TOP40 Index 9.74
27/09/2017 #US2000 RTY Index 0.03
28/09/2017
28/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.21
28/09/2017 #Canada60 SPTSX60 Index 0.54
28/09/2017 #Poland20 Poland20 Spot Index 8.79
28/09/2017 #UK_Mid250 MCX Index 13.90
28/09/2017 #UK100 UKX Index 0.73
28/09/2017 #US2000 RTY Index 0.67
28/09/2017 #USNDAQ100 NDX Index 0.44
28/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.53
29/09/2017
29/09/2017 #AUS200 AS51 Index 0.25
29/09/2017 #Belgium20 BEL20 Index 2.15
29/09/2017 #ChinaHShar HSCEI Index 3.21
29/09/2017 #Germany50 MDAX Index 5.23
29/09/2017 #US2000 RTY Index 0.17
29/09/2017 #USSPX500 SPX Index 0.06
Ngày chia tách cổ phiếu Mã giao dịch Tên Doanh Nghiệp

*The values provided are received from liquidity providers and are subject to omissions and/or errors.

**TBA: to be announced

UP