Prime

FX Invest

FxPro cung cấp các giải pháp đầu tư đến những khách hàng muốn chủ động quản lý danh mục đầu tư của riêng họ cũng như những khách hàng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư thụ động.

Invest
FxPro SuperTrader

Nền tảng đầu tư FX đã giành giải thưởng của chúng tôi luôn phát huy tốt hiệu quả của mình kể từ khi được triển khai, và giành giải thưởng Sản phẩm Tốt nhất của Năm tại Lễ trao giải 2014 UK Forex Awards.

Ý tưởng thật đơn giản; đầu tư vào thị trường FX mà không cần phải giao dịch thủ công. Nền tảng của chúng tôi cho phép bạn phân bổ tiền vốn vào các chiến lược giao dịch thuật toán của những chuyên gia trong ngành. Bạn với tư cách là một nhà đầu tư SuperTrader sẽ phụ trách việc chọn chiến lược và quản lý rủi ro, còn các chiến lược giao dịch của chúng tôi sẽ đảm đương phần còn lại.

Đi đến FxPro SuperTrader
Quản lý Danh mục Đầu tư FxPro

Dành cho các khách hàng có tài sản lớn, những người muốn có một lối tiếp cận thụ động hơn đến khoản đầu tư của mình; ban quản lý danh mục đầu tư của chúng tôi đã được cấp phép để tạo nên một danh mục đầu tư FX cho bạn và thay mặt bạn quản lý chúng một cách cẩn trọng.

Trong quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ đánh giá mức chấp nhận rủi ro của từng khách hàng và lập một hồ sơ nhà đầu tư đặc trưng cho họ để giúp chúng tôi quyết định xem chiến lược nào sẽ là phù hợp nhất cho khách hàng đó. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp khoản lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro đến khách hàng của mình.

Xin lưu ý rằng hiện tại FxPro SuperTrader và Quản lý Danh mục đầu tư chỉ có sẵn cho các khách hàng của FxPro Financial Services Limited.

Tại sao chọn FxPro?
Chính sách Quyền riêng tư
Quy chế và Giấy phép

Xây dựng và quản lý danh mục các chiến lược FX của chính bạn.

Thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi cũng như là với bạn.

Đọc thêm về khu vực thẩm quyền quản lý hoạt động của chúng tôi.

UP