Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Tủ Trưng bày Cúp của FxPro

Là một trong những nhà môi giới forex sáng tạo nhất thế giới, các dịch vụ xuất sắc của FxPro đã nhận được nhiều sự chú ý từ những tổ chức độc lập và các hãng truyền thông tài chính uy tín. Năm này qua năm khác, chúng tôi đã luôn vinh hạnh được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như Nhà Môi giới FX Tốt nhất, Tổ chức Môi giới Tốt nhất và Nhà Môi giới Tốt nhất.

Các giải thưởng sẽ thường xuyên được bổ sung vào Tủ Trưng bày Cúp của FxPro.

Best FX Execution, Global 2017 CFI 2017 AWARDS PROGRAMME
Thực thi lệnh FX tốt nhất, Toàn cầu, 2016 CFI
Best Forex Customer Service Brand, Europe Global Brands Magazine
Sản phẩm Tốt nhất của Năm (FxPro SuperTrader) UK Forex Awards 2014
Giải Thực thi FX Tốt nhất, Toàn cầu CFI 2014
Dịch vụ FX Suất sắc Năm 2013 IAIR Award
Sử dụng Phương tiện Xã hội Hiệu quả nhất năm 2013 Shares Magazine Awards
Best Product of the Year (FxPro Quant) UK Forex Awards 2013
Best Forex Trading Tools 2013 QFX
Best Execution Broker, Global 2017 Global Brands Magazine
Best Execution Broker 2016 Forex Awards
Best Forex Broker 2016 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2016 Shares Awards
Best MT5 Broker UK Forex Awards
Best Forex Broker 2015 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2015 Shares Awards
Best MT5 Broker UK Forex Awards
Most Trusted Forex Brand, UK Global Brands Magazine
Best Forex Broker 2014 Forex Awards
Best Execution Broker 2014 Forex Awards
Best FX Broker 2014 Shares Awards
Most Trusted Forex Brand in United Kingdom, 2013 Global Brands Magazine
Nhà môi giới Sáng tạo Nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 Shares Magazine Awards
Best Broker Europe 2013 International Finance Magazine Award
Best Forex Execution Broker 2013 QFX
Nhà môi giới Tốt nhất 2012 World Finance Foreign Exchange Awards
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2011 Forex Expo Awards
Nhà môi giới Ngoại hối Toàn cầu Phát triển Nhanh nhất Năm 2010 World Finance Magazine
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2010 Forex Expo Awards 2010
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2009 World Finance Magazine
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2008 CEO Magazine
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2016 ICFT
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2016 Online Personal Wealth Awards
Best FX Service Provider 2016 City Of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards 2015
Forex Provider of the Year 2015 UK Forex Awards
Best FX Service Provider 2015 City Of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards 2014
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất City of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất Online Personal Wealth Awards 2014
Nhà cung cấp Ngoại hối của Năm 2010 Financial Times/Investors Chronicle Investment Awards
Best Trading Platform 2015 Forex Awards
Best Automated Trading Platform (FxPro SuperTrader) International Finance Magazine Award
Best Forex Trading Platform Investors Chronicle and Financial Times Investment Awards 2013
Nền tảng Giao dịch Toàn cầu Tốt nhất 2010 World Finance Magazine
Best FX Execution, Global 2017 CFI 2017 AWARDS PROGRAMME
Best Execution Broker, Global 2017 Global Brands Magazine
Thực thi lệnh FX tốt nhất, Toàn cầu, 2016 CFI
Best Execution Broker 2016 Forex Awards
Best Forex Broker 2016 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2016 Shares Awards
Best MT5 Broker UK Forex Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất 2016 ICFT
Nhà cung cấp FX tốt nhất 2016 Online Personal Wealth Awards
Best FX Service Provider 2016 City Of London Wealth Management Awards
Best Forex Broker 2015 Forex Awards
Môi giới FX tốt nhất 2015 Shares Awards
Best MT5 Broker UK Forex Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards 2015
Forex Provider of the Year 2015 UK Forex Awards
Best FX Service Provider 2015 City Of London Wealth Management Awards
Best Trading Platform 2015 Forex Awards
Best Forex Customer Service Brand, Europe Global Brands Magazine
Sản phẩm Tốt nhất của Năm (FxPro SuperTrader) UK Forex Awards 2014
Giải Thực thi FX Tốt nhất, Toàn cầu CFI 2014
Most Trusted Forex Brand, UK Global Brands Magazine
Best Forex Broker 2014 Forex Awards
Best Execution Broker 2014 Forex Awards
Best FX Broker 2014 Shares Awards
Nhà cung cấp Forex tốt nhất Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards 2014
Nhà cung cấp Dịch vụ FX Tốt nhất City of London Wealth Management Awards
Nhà cung cấp FX tốt nhất Online Personal Wealth Awards 2014
Dịch vụ FX Suất sắc Năm 2013 IAIR Award
Sử dụng Phương tiện Xã hội Hiệu quả nhất năm 2013 Shares Magazine Awards
Best Product of the Year (FxPro Quant) UK Forex Awards 2013
Best Forex Trading Tools 2013 QFX
Most Trusted Forex Brand in United Kingdom, 2013 Global Brands Magazine
Nhà môi giới Sáng tạo Nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 MENA Forex Show Awards
Nhà môi giới FX Tốt nhất Năm 2013 Shares Magazine Awards
Best Broker Europe 2013 International Finance Magazine Award
Best Forex Execution Broker 2013 QFX
Best Automated Trading Platform (FxPro SuperTrader) International Finance Magazine Award
Best Forex Trading Platform Investors Chronicle and Financial Times Investment Awards 2013
Nhà môi giới Tốt nhất 2012 World Finance Foreign Exchange Awards
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2011 Forex Expo Awards
Nhà môi giới Ngoại hối Toàn cầu Phát triển Nhanh nhất Năm 2010 World Finance Magazine
Nhà môi giới Tổ chức Tốt nhất Năm 2010 Forex Expo Awards 2010
Nhà cung cấp Ngoại hối của Năm 2010 Financial Times/Investors Chronicle Investment Awards
Nền tảng Giao dịch Toàn cầu Tốt nhất 2010 World Finance Magazine
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2009 World Finance Magazine
Nhà môi giới Ngoại hối Tốt nhất Năm 2008 CEO Magazine
Tài trợ
CSR
Tại sao nên chọn FxPro

FxPro vinh hạnh là nhà tài trợ cho nhiều đội tuyển có tiếng.

Chúng tôi coi trọng vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách rất nghiêm túc tại FxPro.

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà giao dịch trên toàn thế giới lại chọn FxPro

UP