FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

LIÊN HỆ FxPro

Nhóm dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ tận tụy của chúng tôi làm việc 24/5 cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho mọi nhu cầu giao dịch của bạn. Hãy nhấn vào hình lá cờ để xem chi tiết liên hệ đầy đủ của nhóm hỗ trợ quốc tế của chúng tôi, chat trực tiếp hoặc yêu cầu gọi lại:

United Kingdom (Trụ sở)
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.co.uk
Web: www.fxpro.co.uk

Russia
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus
Español
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.es
Web: www.fxpro.es

Français
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: 0805 102 593
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.fr
Web: www.fxpro.fr

Deutsch
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.de
Web: www.fxpro.de

Polski
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: 08005 888 996
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.pl
Web: www.fxpro.pl

Monaco (Văn phòng Hành chính)
26, boulevard des Moulins
Monaco, 98000

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.co.uk
Web: www.fxpro.co.uk

Italiano
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.it
Web: www.fxpro.it

Magyar
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: 0680 019 024
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.hu
Web: www.fxpro.hu

Português
13/14 Basinghall Street,
City of London, EC2V 5BQ

Tel: 800 855 271
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: info@fxpro.pt
Web: www.fxpro.pt

Bahasa Indonesia
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro-indonesia.com

Bahasa Melayu
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro.com.my

Tiếng Việt
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro-vn.com

العربية
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro.ae

हिन्दी
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro-india.com

اردو
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro-pakistan.com

简体中文
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Toll Free: 4001203218
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro.cn

日本語
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro.jpn.com

한국어
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro-korea.com

ภาษาไทย
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro-thailand.com

Cyprus
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Email: info@fxpro.com
Web: www.fxpro.com

Vị trí Văn phòng FxPro

United Kingdom (Trụ sở)
13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ

Email: info@fxpro.co.uk

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Web: www.fxpro.co.uk

Monaco (Văn phòng Hành chính)
26, boulevard des Moulins Monaco, 98000

Email: info@fxpro.co.uk

Tel: +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Web: www.fxpro.co.uk

Russia
Cyprus (Trụ sở Hoạt động)
Karyatidon 1,
Ypsonas 4180, Cyprus

Email: info@fxpro.com

Tel: +357 25 969 200
Fax: +357 25 969 269

Web: www.fxpro.com

FxPro Group

Bộ phận phục vụ khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi mang đến cho bạn dịch vụ đa ngôn ngữ với thời gian làm việc 24 giờ một ngày và 5 ngày trong tuần. Đặc biệt chúng tôi miễn phí cho các cuộc gọi của bạn

Hỗ trợ Khách hàng

Tel: +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 24/5

Bán hàng

Tel: +44 (0) 203 151 5551

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 24/5

Dành cho nhà báo quốc tế

Tel: +44 (0) 207 776 9720

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 08.00-20.00 GMT

Người giới thiệu

Tel: +44 (0) 203 151 5552

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 05:30-17:00 GMT

Phòng Kế toán

Tel: +44 (0) 203 151 5553

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: (24/5)6:00-19:00 GMT

Mở Tài khoản

Tel: +44 (0) 203 151 5556

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 07.00-19.00 GMT

International Institutional Clients

Tel: +44 (0) 203 151 5557

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 24/5

Marketing

Tel: +44 (0) 203 151 5554

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours:24/5

Bàn Kinh doanh

Tel: +44 (0) 203 151 5555

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Working Hours: 24/5

Các vấn đề Công ty

Tel: +44 (0) 203 151 5558

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

Nguồn lực con người

Tel: +44 (0) 203 151 5559

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email:

UP