Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

Liên hệ FxPro

Nhóm dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ tận tụy của chúng tôi làm việc 24/5 cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho mọi nhu cầu giao dịch của bạn. Hãy nhấn vào hình lá cờ để xem chi tiết liên hệ đầy đủ của nhóm hỗ trợ quốc tế của chúng tôi, chat trực tiếp hoặc yêu cầu gọi lại:

Chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ

English
Đầu số gọi điện miễn phí 08000 463 050
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Русский
Đầu số gọi điện miễn phí 8 800 333 7220
Español
Đầu số gọi điện miễn phí 800 600 091
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Français
Đầu số gọi điện miễn phí 0805 102 593
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Deutsch
Đầu số gọi điện miễn phí 08005 888 996
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Polski
Đầu số gọi điện miễn phí 00800 1212 981
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Italiano
Đầu số gọi điện miễn phí 800 977 428
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Magyar
Đầu số gọi điện miễn phí 0680 019 024
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Português
Đầu số gọi điện miễn phí 800 855 271
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Bahasa Indonesia
Đầu số gọi điện miễn phí 1803 011 4214
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Bahasa Melayu
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Tiếng Việt
Đầu số gọi điện miễn phí 12 011 398
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

العربية
Đầu số gọi điện miễn phí 8000 440 316
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

हिंदी
Đầu số gọi điện miễn phí 08001 007 547
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

اُردو
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

中文简体
Đầu số gọi điện miễn phí 4001203218
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

日本語
Đầu số gọi điện miễn phí 00531 122 031
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

한국어
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

ไทย
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Čeština
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Switzerland
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Australia
Đầu số gọi điện miễn phí 1800 829 465
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Argentina
Đầu số gọi điện miễn phí 08005 888 304
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Brazil
Đầu số gọi điện miễn phí (0)8007 611 428
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Mexico
Đầu số gọi điện miễn phí 1877 766 4092
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Colombia
Đầu số gọi điện miễn phí 1800 915 7537
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Trụ sở FxPro

United Kingdom

13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ
Đầu số gọi điện miễn phí 08000 463 050

Lễ tân: +44 (0) 20 7776 9720 (7:30am - 4:30pm GMT)

Truy vấn bán hàng: +44 (0) 20 3023 1777

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Các ban ngành

Tel: +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 24/5

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0)20 3023 1777

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 24/5

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0) 207 776 9720

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: pr@fxpro.com

Thời gian làm việc: 08.00-20.00 GMT

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0)20 3023 1777

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 07:00-16:00 GMT

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0) 203 151 5553

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: (24/5)6:00-19:00 GMT

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0) 203 151 5556

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 24/5

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0)20 3023 1777

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 24/5

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0) 203 151 5554

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 24/5

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0) 203 151 5555

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Thời gian làm việc: 24/5

Yêu cầu gọi lại

Tel: +44 (0) 203 151 5558

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Tel: +44 (0) 203 151 5559

Fax: +44 (0) 207 600 7063

Email: hr@fxpro.com

Vị trí Văn phòng FxPro

Cyprus

Trụ sở điều hành
Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus

Tel: +357 25 969 200

Fax: +357 25 969 269

Monaco

Phòng hành chính
26, boulevard des Moulins, Monaco, 98000

Tel: +44 (0) 203 151 5550

Fax: +44 (0) 207 600 7063

UP