Thị trường FxPro

Giao dịch với thị trường
Thế giới

United Kingdom

Trụ sở FxPro

13/14 Basinghall Street, City of London, EC2V 5BQ
Đầu số gọi điện miễn phí 08000 463 050
Lễ tân: +44 (0) 20 7776 9720 (7:30am - 4:30pm GMT)
Truy vấn bán hàng: +44 (0) 20 3023 1777
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Các ban ngành

Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 24/5
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 24/5
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 08.00-20.00 GMT
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 07:00-16:00 GMT
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 7:00-16:00 GMT
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 24/5
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 24/5
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 7:00-16:00 GMT
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 24/5
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 24/5
Yêu cầu gọi lại
Fax:+44 (0) 207 600 7063
Thời gian làm việc: 7:00-16:00 GMT
Yêu cầu gọi lại

Cyprus

Trụ sở điều hành

Karyatidon 1, Ypsonas 4180, Cyprus
Fax: +357 25 969 269

Monaco

Phòng hành chính

26, boulevard des Moulins, Monaco, 98000
Fax: +44 (0) 207 600 7063

Chăm sóc khách hàng đa ngôn ngữ

Nhóm dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ tận tụy của chúng tôi làm việc 24/5 cung cấp mức hỗ trợ cao nhất có thể cho mọi nhu cầu giao dịch của bạn. Hãy nhấn vào hình lá cờ để xem chi tiết liên hệ đầy đủ của nhóm hỗ trợ quốc tế của chúng tôi, chat trực tiếp hoặc yêu cầu gọi lại:

English
Đầu số gọi điện miễn phí 08000 463 050
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Русский
Đầu số gọi điện miễn phí 8 800 333 7220
Español
Đầu số gọi điện miễn phí 800 600 091
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Français
Đầu số gọi điện miễn phí 0805 102 593
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Deutsch
Đầu số gọi điện miễn phí 08005 888 996
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Polski
Đầu số gọi điện miễn phí 00800 1212 981
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Italiano
Đầu số gọi điện miễn phí 800 977 428
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Magyar
Đầu số gọi điện miễn phí 0680 019 024
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Português
Đầu số gọi điện miễn phí 800 855 271
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Bahasa Indonesia
Đầu số gọi điện miễn phí 1803 011 4214
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Bahasa Melayu
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Tiếng Việt
Đầu số gọi điện miễn phí 12 011 398
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
(UAE) العربية
Đầu số gọi điện miễn phí 8000 440 316
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
हिंदी
Đầu số gọi điện miễn phí 08001 007 547
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
اُردو
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
中文简体
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
日本語
Đầu số gọi điện miễn phí 00531 122 031
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
한국어
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
ไทย
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Čeština
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Switzerland
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Australia
Đầu số gọi điện miễn phí 1800 829 465
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Argentina
Đầu số gọi điện miễn phí 08005 888 304
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Brazil
Đầu số gọi điện miễn phí 08007 611 428
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Mexico
Đầu số gọi điện miễn phí 1877 766 4092
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
Colombia
Đầu số gọi điện miễn phí 1800 915 7537
Đội hỗ trợ toàn cầu +44 (0) 203 151 5550
Fax: +44 (0) 207 600 7063
UP