FxPro Forex Tools Cài đặt ngay

Giao dịch với một nhà môi giới bạn tin tưởng

Mở Tài khoản Giao dịch

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

 
Lệnh thực thi tức thời Chênh lệch
MetaTrader 4 0.6 Nhỏ nhất 1.4 Trung bình
MetaTrader 4 1,6 Cố định
Lệnh thực thi thị trường
MetaTrader 4 1.2 Trung bình
MetaTrader 5 0.6 Nhỏ nhất 1.4 Trung bình
cTrader +0.45$/$10k 0 Nhỏ nhất 0.4 Trung bình
 
Lệnh thực thi tức thời Chênh lệch
MetaTrader 4 0.9 Nhỏ nhất 1.6 Trung bình
MetaTrader 4 1,8 Cố định
Lệnh thực thi thị trường
MetaTrader 4 1.4 Trung bình
MetaTrader 5 0.9 Nhỏ nhất 1.6 Trung bình
cTrader +0.45$/$10k 0 Nhỏ nhất 0.7 Trung bình
 
Lệnh thực thi tức thời Chênh lệch
MetaTrader 4 0.6 Nhỏ nhất 1.5 Trung bình
MetaTrader 4 1,6 Cố định
Lệnh thực thi thị trường
MetaTrader 4 1.3 Trung bình
MetaTrader 5 0.6 Nhỏ nhất 1.5 Trung bình
cTrader +0.45$/$10k 0 Nhỏ nhất 0.4 Trung bình
 
Lệnh thực thi tức thời Chênh lệch
MetaTrader 4 1.0 Nhỏ nhất 1.5 Trung bình
MetaTrader 4 1,7 Cố định
Lệnh thực thi thị trường
MetaTrader 4 1.3 Trung bình
MetaTrader 5 1.0 Nhỏ nhất 1.5 Trung bình
cTrader +0.45$/$10k 0.4 Nhỏ nhất 0.9 Trung bình
 
Lệnh thực thi tức thời Chênh lệch
MetaTrader 4 1.3 Nhỏ nhất 2.1 Trung bình
MetaTrader 4 1,8 Cố định
Lệnh thực thi thị trường
MetaTrader 4 1.9 Trung bình
MetaTrader 5 1.3 Nhỏ nhất 2.1 Trung bình
cTrader +0.45$/$10k 0.4 Nhỏ nhất 0.9 Trung bình
 
Germany 30 (DAX) Index Futures Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 2.0 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot
 
Nasdaq 100 Index Futures Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 0.50 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot
 
S&P500 Index Futures Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 0.50 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot
 
Dow Jones 30 Index Futures Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 3.0 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot
 
US Dollar Index Futures Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 0.010 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot
 
Germany30 (DAX) Spot Index Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng 0.20% (1:500)
 • Chênh lệch từ 0.8
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 1.0 Index
 
China A50 Spot Index Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng 2.00% (1:50)
 • Chênh lệch từ 10
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 1.0 Index
 
UK 100 Spot Index Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng 0.20% (1:500)
 • Chênh lệch từ 0.7
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 1.0 Index
 
US 30 Spot Index Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng 0.20% (1:500)
 • Chênh lệch từ 1.0
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 1.0 Index
 
USNDAQ100 (NDX) Spot Index Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Tỷ lệ ký quỹ đã sử dụng 0.20% (1:500)
 • Chênh lệch từ 0.6
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 1.0 Index
 
TESLA MOTORS INC Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:25
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 10 shares
 • Biến động giá nhỏ nhất 0.01 USD
 
Amazon Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:25
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 10 shares
 • Biến động giá nhỏ nhất 0.01 USD
 
Alibaba Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:25
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 10 shares
 • Biến động giá nhỏ nhất 0.01 USD
 
Baidu Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:25
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 10 shares
 • Biến động giá nhỏ nhất 0.01 USD
 
Apple Inc Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:25
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 10 shares
 • Biến động giá nhỏ nhất 0.01 USD
 
Gold Spot Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:200
 • Đòn bảy lên đến 1:100
 • Chênh lệch từ 0.30 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất từ 100 oz
 
Gold EURO Spot Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:200
 • Đòn bảy lên đến 1:100
 • Chênh lệch từ 0.80 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất từ 100 oz
 
Silver Spot Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:200
 • Đòn bảy lên đến 1:100
 • Chênh lệch từ 0.030 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất từ 5000 oz
 
Silver EURO Spot Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:200
 • Đòn bảy lên đến 1:100
 • Chênh lệch từ 0.060 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất từ 5000 oz
 
Gold Grams Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:200
 • Đòn bảy lên đến 1:100
 • Chênh lệch từ 0.006 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất từ 100 gr
 
Spot UK Brent Oil Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:100
 • Chênh lệch từ 5.0 pts
 • Cỡ giao dịch 1,000 Barrels
 
Spot Natural Gas Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:100
 • Chênh lệch từ 4.0 pts
 • Cỡ giao dịch 10,000 MMBtu
 
Spot US WTI Oil Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến: 1:100
 • Chênh lệch từ 4.0 pts
 • Cỡ giao dịch 1,000 Barrels
 
US Light, Sweet Crude Oil Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 4.0 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot
 
UK Brent Oil Điều kiện giao dịch
 • Không có phí hoa hồng
 • Đòn bảy lên đến 1:50
 • Chênh lệch từ 4.0 pts
 • Cỡ giao dịch nhỏ nhất: 0.01 lot

Phần mềm giao dịch

Bạn giao dịch ngoại hối hay bất kì một sản phẩm nào khác, bạn đều có thể sử dụng một trong ba phần mềm mạnh nhất thị trường của chúng tôi

FxPro MetaTrader

 • 6 loại mặt hàng
 • Chênh lệch cố định và thả nổi
 • Thực thi lệnh tức thì và thực thi lệnh thị trường
 • Đòn bảy từ 1:1 đến 1:500
 • Tất cả các EA đều được hỗ trợ
 • Chính sách bảo vệ tiền vốn âm

FxPro cTrader

 • Chênh lệch từ 0 pips
 • Toàn cảnh độ sâu thị trường
 • Không có báo giá lại
 • Đòn bảy từ 1:1 đến 1:500
 • Giao dịch thuật toán (Algo) thông qua cAlgo
 • Chính sách bảo vệ tiền vốn âm
Mở Tài khoản Giao dịch

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Giao dịch với nhà môi giới hàng đầu

Bạn mới chỉ bắt đầu làm quen với giao dịch ngoại hối hay bạn chuyển qua từ một nhà môi giới khác?
FxPro có mọi thứ để bạn có thể bắt đầu một cách mạnh mẽ

Tại sao bắt đầu giao dịch với chúng tôi?

 • Chúng tôi dẫn đầu thị trường về sự minh bạch và công bằng.
 • Bạn có thể giao dịch Ngoại hối, Cổ phiếu, Hợp đồng tương lai, Chỉ số, Năng lượng và Kim loại
 • Hỗ trợ khách hàng trực tuyến, qua điện thoại hoặc email
 • Ứng dụng trên iPhone và Android

Tại sao lại chuyển qua FxPro

 • Có thể chuyển đổi nhanh chóng giữa các nhà môi giới
 • Chênh lệch thấp ngay cả khi có tin mới và thay đổi
 • Không còn phải lo lắng về tiền vốn âm nữa
 • Giao dịch 5 loại sản phẩm khác cùng với ngoại hối
Mở Tài khoản Giao dịch

Giao dịch Hợp đồng Chênh lệch (CFD) có liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể

Công nghệ giao dịch tiên tiến

Lên đến 5000 giao dịch được thực thi trong 1 giây
Tính thanh khoản dồi dào
Liên kết cấp cao nhằm cung cấp mức giá tốt hơn
Vị trí đặt trung tâm thông tin giúp độ trễ ở mức cực thấp
Nhiều công cụ giao dịch chuyên nghiệp
Đầu tư Ngoại hối hoàn toàn tự động

Chăm sóc khách hàng đẳng cấp thế giới

Hỗ trợ khách hàng 24/5

Đội ngũ chăm sóc khách hàng nhiệt tình luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng với 17 ngôn ngữ khác nhau.

Bạn có câu hỏi dành cho FxPro?

Vui lòng ghi câu hỏi của bạn vào ô nằm phía dưới cùng bên trái hoặc vào LiveChat phía bên phải để trò chuyện với nhân viên hỗ trợ.

Thông tin giao dịch ngoại hối miễn phí

Kiểm tra FxPro Blog hàng ngày để cập nhật các diễn biến thị trường trên toàn thế giới. Ngoài ra còn có các Webinar và trung tâm hỗ trợ miễn phí

Trung tâm Hỗ trợ

Dành hơn 30 giải thưởng

Best FX Provider Online Personal Wealth Awards 2016
Best FX Service Provider 2016 City Of London Wealth Management Awards
Best Forex Broker 2015 Forex Awards
Best Trading Platform 2015 Forex Awards
Best Forex Provider Investors Chronicle & Financial Times Investment and Wealth Management Awards 2015
Best FX Broker 2015 Shares Awards
UP